בין בחורי הישיבות לשבט לוי

⬅ האם יש מקור לכך שבחורי ישיבות צריכים לכבד את החיילים?
⬅ מהו תפקידו של שבט לוי ואיך הוא מחליף את הבכורים?
⬅ שבט לוי היה שבט חלש ועדין או גיבור ועז רוח?
⬅ מהם תפקידיו של שבט לוי בעת מלחמה?
⬅ כיצד בחורי הישיבות יכולים להתגייס למלא את תפקידו של שבט לוי?