חובת המחאה במסגרת הצבא

גם אם יש מחלוקות כיצד להגיב לכרסום בצביון היהודי בצה"ל, הלכה פסוקה היא שחובה להוכיח * תוכחת הזולת מבטאת אהבה ומונעת כעס ונקמה * מי שאינו מוחה – נחשב שותף לחטא ונענש * חובה לחזור ולהוכיח פעמים רבות, כל עוד יש סיכוי שהתוכחה תועיל * החובה חלה גם במצבים בלתי נעימים למוכיח * החובה מתחזקת בעידן שבו לגופים ציבוריים יש מנגנוני קבלת תלונות לשם התייעלות * הדבר מקובל גם בצה"ל, ואינו נחשב לפגיעה בסמכות * הדרכים המקובלות והרצויות למחאה במסגרת הצבאית

ציטוט: "אצל חיילים דתיים רבים נדמה שתלונה נחשבת כערעור על סמכות המפקד ואולי אף פגיעה בצבא. אולם צריך לדעת שעמדה כזו היא שריד מתקופת המלכות, ואף על פי כן התורה הורתה למחות כנגד חטאי המלכות. לעומת זאת, כיום תלונה נחשבת כהתנהגות אזרחית שראויה לשבח"