תפקידו של הרב

⬅ מהם תפקידיו של הרב?
⬅ סיפור מרגש מאח רפואי בן הקהילה
⬅ מהן המלחמות שרב צריך להיכנס אליהן?
⬅ האם לאפשר לנשים לקרוא מגילה ולרקוד עם ספר תורה?
⬅ כיצד ניתן לחזק את לימוד התורה בקהילה?

בין בחורי הישיבות לשבט לוי

⬅ האם יש מקור לכך שבחורי ישיבות צריכים לכבד את החיילים?
⬅ מהו תפקידו של שבט לוי ואיך הוא מחליף את הבכורים?
⬅ שבט לוי היה שבט חלש ועדין או גיבור ועז רוח?
⬅ מהם תפקידיו של שבט לוי בעת מלחמה?
⬅ כיצד בחורי הישיבות יכולים להתגייס למלא את תפקידו של שבט לוי?