ערך התורה וערך החכמות

⬅ בפני איזה תלמיד חכם יש לעמוד?
⬅ האם יש לעמוד בפני אשת רב ומפני מורה שמלמדת תורה?
⬅ האם יש לעמוד ממש בפני רב או מספיק לקום מעט?
⬅ כיצד חוכמות החול מקושרות לתורה?

הקודש מעצים את העולם

⬅ כיצד נוספת ברכה מהמשכן לעולם?
⬅ מדוע מתפללים לכיוון ירושלים?
⬅ מהם הערכים שמבטאים כלי הקודש?
⬅ מדוע מסירות הנפש הכרחית וכיצד היא מתבטאת במשכן?
⬅ כיצד כעס בחו"ל יכול להיות הכרח לתלמידי חכמים?

בין בחורי הישיבות לשבט לוי

⬅ האם יש מקור לכך שבחורי ישיבות צריכים לכבד את החיילים?
⬅ מהו תפקידו של שבט לוי ואיך הוא מחליף את הבכורים?
⬅ שבט לוי היה שבט חלש ועדין או גיבור ועז רוח?
⬅ מהם תפקידיו של שבט לוי בעת מלחמה?
⬅ כיצד בחורי הישיבות יכולים להתגייס למלא את תפקידו של שבט לוי?