בירורים בעניין כשרות המארח

⬅ הבהרה: הסיבה לדברים שנכתבו בשבוע שעבר אינה מפני מנהג עדתי
⬅ מה יעשה המקפיד על כשרות מהדרין כשמתארח והכשרות רגילה?
⬅ מהם המנהגים שיש לשמור כאשר מתארחים? מדוע דווקא הם?
⬅ הלכה לדוגמה – האם יש להקפיד שלא לאכול 'חלב גויים' כשמתארחים?

מה בין כשרות רגילה למהודרת?

⬅ מכירים כשרות רגילה שמקילה יתר על המידה? נשמח שתגידו לנו
⬅ האם יש כשרות שמקפידה על עמידה כל דרישות הכשרות הקיימות בהלכה?
⬅ מה הקשר בין צדיקי העבר לחומרות הכשרות החדשות של היום?
⬅ האם נכון שכל בד"ץ מקפיד על חומרות של עדתו בלבד?
⬅ מדוע טוב להקפיד במסעדות על כשרות מהדרין יותר מאשר במוצרי מזון?
⬅ כיצד יכול לקוח לשפר את רמת הכשרות במסעדה בקלות?
⬅ כיצד לבחור את הכשרות המועדפת? ומה עדיף כשרות מהדרין של הרבנות או של בד"צים שונים?

לסמוך על הכשרות

⬅ כיצד ניתן לסמוך על כשרות של מישהו אחר?
⬅ מהם השיקולים שבגללם ריחמו על רמאים וכיצד השתנתה ההשגחה בעקבות כך?
⬅ מהם שני ההבדלים העיקריים בין כשרות מהדרין לכשרות רגילה?
⬅ בעיות שונות במערכת הכשרות של הרבנות ושל הבד"צים
⬅ למסקנה, על איזו כשרות ניתן לסמוך ומי אשם במקרה של תקלה?

בין בשר כשר לבשר חלק

בהמה חיה ועוף שיש בגופם פגם או מכה שעומדת להמיתם, נעשו טריפה ואסורים באכילה * המשמעות ההלכתית של הגדרת טריפה כמי שצפויה למות תוך 12 חודש * בהמה שנשחטה היא בחזקת כשרה ואין צורך לבדוק אותה * המנהג מימי הגאונים לבדוק אם יש סירכות בריאות של בהמה וחיה * מחלוקת הפוסקים אם אפשר להכשיר סירכא בריאה, והבדלי המנהגים בקהילות ישראל * שתי רמות הכשרות – כשר וחלק * בימינו ראוי להקפיד על בשר חלק, מכיוון שמחירו אינו יקר בהרבה מן הכשר