האם לחשוש לשעטנז בימינו?

⬅ האם אדם שקונה בגדים חייב לבדוק שאין בהם שעטנז?
⬅ מהי הגדרת איסור כלאי הבגד ומה כלול באיסור?
⬅ הלכה למעשה, איזה בגד יש לבדוק משעטנז?
⬅ האם ראוי לקנות בחנות בה נזהרים ממכירת שעטנז?
⬅ כיצד הפכו חוטי צמר ופשתן במשך הדורות לפחות נפוצים?