החובה לחבוש כיפה בימינו

⬅ איך הפך מנהג חבישת הכיפה למחייב?
⬅ האם אין חבישת הכיפה מנהג שמפלג בין יהודים?
⬅ האם מותר ללכת מטר בלא כיפה?
⬅ מה הקשר בין מנהג הכיפה לשינוי באופן הנחת התפילין?
⬅ כמה צריך להיות גודלה של הכיפה?