חזן אחרית הימים

תחיית החזנות הביאה עימה יצירות מוזיקליות שמעוררות לא רק את החוש האסתטי אלא גם את הרגשות הזכים והנעלים בנפש.