האם הילודה מביאה למשבר דמוגרפי?

⬅ האם ישנו שלב ממנו גידול דמוגרפי אינו ברכה אלא צרה?
⬅ מהו המחיר של הגידול הדמוגרפי?
⬅ האם קצב הפיתוח המדעי מסוגל להקדים את הגידול הדמוגרפי?
⬅ האם יש תועלת בהטלת אימה על הציבור?
⬅ מה נעשה כאשר משבר דמוגרפי יצור קושי כלכלי לפרנס ילדים רבים?