איסור דם ומליחת הבשר

⬅ דם שבלוע בתוך הבשר מותר, מדוע תבשיל אליו הוכנס בשר ובו דם בלוע נאסר באכילה?
⬅ מהן השיטות בהן ניתן להכשיר בשר מהדם שבו?
⬅ מפני מה לדעת הרמב"ם יש חובה לחלוט את הבשר לאחר המליחה?
⬅ האם ראוי להדר לחלוט את הבשר?
⬅ האם מסעדה טבעונית עלולה שלא לעמוד בעקרונותיה בלא השגחה?

מסעדה טבעונית בחו"ל – כשרה?

⬅ מאילו איסורי אכילה במסעדה טבעונית אמורה להציל את הסועדים?
⬅ מהן בעיות הכשרות שמסעדה בחו"ל אינה נתקלת בהן?
⬅ האם יש בעיית 'בישולי גויים' במסעדה?
⬅ למעשה, מסעדה טבעונית בחו"ל – כשרה?