מדינה יהודית וחברה בע"מ – מעמדם בהלכה לעניין טבילת כלים

⬅️ מה הרעיון העומד מאחורי מצוות טבילת כלים?
⬅️ מהו 'כלי של גוי' שיש לטבול?
⬅️ האם אזרחים לא יהודים פותרים את מדינת ישראל מחובת טבילת כלים של המדינה?
⬅️ האם מדינה או חברה בע"מ יכולות להחשב כ"יהודיות"?
⬅️ האם חברה בע"מ שייכת לבעלי המניות? האם המדינה שייכת לאזרחים?