ערך התורה וערך החכמות

⬅ בפני איזה תלמיד חכם יש לעמוד?
⬅ האם יש לעמוד בפני אשת רב ומפני מורה שמלמדת תורה?
⬅ האם יש לעמוד ממש בפני רב או מספיק לקום מעט?
⬅ כיצד חוכמות החול מקושרות לתורה?

בר ובת מצווה – האם וכיצד לחגוג?

⬅ האם מצווה לקיים חגיגה?
⬅ מדוע עד הדורות האחרונים לא נהגו לקיים מסיבת בר מצווה?
⬅ האם יש הבדל בין בנים לבנות?
⬅ מהם מנהגי בר המצווה?
⬅ האם ראוי לחגוג בת מצווה וכיצד?

הקודש מעצים את העולם

⬅ כיצד נוספת ברכה מהמשכן לעולם?
⬅ מדוע מתפללים לכיוון ירושלים?
⬅ מהם הערכים שמבטאים כלי הקודש?
⬅ מדוע מסירות הנפש הכרחית וכיצד היא מתבטאת במשכן?
⬅ כיצד כעס בחו"ל יכול להיות הכרח לתלמידי חכמים?

כפייה דתית ומדינת הלכה

⬅ כיצד תיראה מדינה המונהגת בידי מפלגות דתיות?
⬅ מדוע הרצי"ה זצ"ל שנא כפייה דתית?
⬅ האם כפייה דתית מתנגשת עם הבחירה החופשית?

האם לחשוש לשעטנז בימינו?

⬅ האם אדם שקונה בגדים חייב לבדוק שאין בהם שעטנז?
⬅ מהי הגדרת איסור כלאי הבגד ומה כלול באיסור?
⬅ הלכה למעשה, איזה בגד יש לבדוק משעטנז?
⬅ האם ראוי לקנות בחנות בה נזהרים ממכירת שעטנז?
⬅ כיצד הפכו חוטי צמר ופשתן במשך הדורות לפחות נפוצים?

תפקידו של הרב

⬅ מהם תפקידיו של הרב?
⬅ סיפור מרגש מאח רפואי בן הקהילה
⬅ מהן המלחמות שרב צריך להיכנס אליהן?
⬅ האם לאפשר לנשים לקרוא מגילה ולרקוד עם ספר תורה?
⬅ כיצד ניתן לחזק את לימוד התורה בקהילה?

החובה לחבוש כיפה בימינו

⬅ איך הפך מנהג חבישת הכיפה למחייב?
⬅ האם אין חבישת הכיפה מנהג שמפלג בין יהודים?
⬅ האם מותר ללכת מטר בלא כיפה?
⬅ מה הקשר בין מנהג הכיפה לשינוי באופן הנחת התפילין?
⬅ כמה צריך להיות גודלה של הכיפה?

האם הילודה מביאה למשבר דמוגרפי?

⬅ האם ישנו שלב ממנו גידול דמוגרפי אינו ברכה אלא צרה?
⬅ מהו המחיר של הגידול הדמוגרפי?
⬅ האם קצב הפיתוח המדעי מסוגל להקדים את הגידול הדמוגרפי?
⬅ האם יש תועלת בהטלת אימה על הציבור?
⬅ מה נעשה כאשר משבר דמוגרפי יצור קושי כלכלי לפרנס ילדים רבים?

התקפות על מצוות השירות בצבא

⬅ מכתב נוקב ובו 18 בעיות שנתקלים בהן תוך כדי שירות בצה"ל.
⬅ מי התיר להתגייס עם פקודות מטכ"ל הסותרות את התורה?
⬅ האם מותר לעלות לארץ ישראל כאשר עלולים לעזוב את התורה?
⬅ מה יש לעשות כדי להתמודד עם בעיות צניעות בצבא?

ציצית בבגד סינתטי

⬅ כיצד מתגלה הזהות היהודית ביהודים שאינם שומרי תורה?
⬅ מהי ההשלכה הקיומית של ארץ ישראל על עם ישראל?
⬅ האם הציציות שמחולקות לחיילי צה"ל כשרות לפי ההלכה?
⬅ מדוע בגד עור פטור מציצית והאם בד סנתטי דומה לו?
⬅ מדוע צה"ל עבר לשימוש בציציות מבד דרייפיט?