מול הרוב החוטא

יהושע וכלב התקוממו נגד המרגלים למרות הפגיעה באחדות העם * גבורתם ומסירות נפשם עד כדי סכנת נפשות * צדקתו של המיעוט: דור המרגלים מת, ויהושע וכלב הנהיגו את הכניסה לארץ *

שירות לאומי, השכלה ונישואין

לשקול מחדש את ערך השירות הלאומי מול מחירו ● תרומתו של השירות הלאומי לעם ולבנות המתנדבות ● דחיית הלימודים הגבוהים בגלל השירות הלאומי ● נוצרת התנגשות בין נישואין לבין השכלה גבוהה והכשרה מקצועית

מקום המשפט שמה הרשע

נכון שהקהל יעמוד בעת החופה ● שאלות מהוריה של נערה העומדת לדין באשמת חסימת כבישים ● הפחד מממאסר גרוע יותר מהמאסר עצמו ● מי שישבה בכלא כבר יצאה ידי חובת שירות לאומי

לחיזוק בתי הדין

תגובה מהרב קנוהל בעניין הסכם קדם-נישואין ● תשובה: התחייבות להתדיין בדין תורה צריכה להיות תנאי מעכב לחתימת ההסכם ● דעת הרב זלמן גולדברג שליט"א ● חיזוק כוחו של בית הדין יקל על המתגרשים ● גם כיום ההליכים בבית הדין הרבני מזורזים יותר מבבתי המשפט ● דיינים שמאחרים ונוקטים סחבת הם בגדר דיין שאינו הגון, ויש לפטרם

הסכם קדם נישואין – לא לחתום

בהסכם המוצע חסרה התחייבות לקיים כל התדיינות אך ורק בבית דין רבני ● וכן חסרה נשיאה באחריות של הצד האשם בפירוק הנישואין ● מיהי "האגודה הישראלית לטיפול במשפחה", ומדוע השכנת שלום בית מופקדת בידיה? ● מתי מפרישים מעשר כספים מתוכניות חיסכון, כשמפקידים או כשפודים? ● עוד עדויות על יחסו של הרב אוירבך לרב קוק