מתנחמים בבניין הארץ

אברהם נותר לבדו, ומתנחם בקניית מערת המכפלה והיאחזות בארץ * הארץ כמו התורה – למרות שניתנה לנו מידי הקב"ה, עלינו להתאמץ כדי לקנותה * הישארותו של יצחק בארץ חשובה יותר מנישואיו לרבקה * מעלתם של העולים לארץ בדורנו * האם אפשר לצאת ידי חובה בקידוש שעושה מחלל שבת? * חומרתם המיוחדת של החוטאים בעבודה זרה ובחילול שבת בפרהסיא * לדעת רוב הפוסקים, מחלל שבת שעושה קידוש דינו כחוטא בשאר החטאים, ולא יצא מכלל ישראל

להוסיף חיים (עמידה לפני ה' ביראה ובשמחה)

בראש השנה הקב"ה בורא את החיים של השנה החדשה, ואנו מתפללים לפני אבינו שבשמים שיזכור אותנו לחיים, ויכתוב אותנו בספר החיים. ומתוך כך יש מקום שכל יהודי יתבונן כיצד הוא עצמו יוסיף חיים בשנה החדשה. כיצד יוסיף בלימוד התורה, שהתורה נקראת חיים. וכיצד יוסיף בצדקה וחסד, שנקראים חיים. וכיצד יוסיף ביישוב הארץ, שארץ ישראל נקראת … להמשך קריאה להוסיף חיים (עמידה לפני ה' ביראה ובשמחה)

שו"ת בדיני מעשר כספים

הסומך על דעת מיעוט הפוסקים כדי למעט מחובת המעשר לא יזכה לברכה ,חוסר אפשרות להפריש מעשר בגלל חובות כתוצאה מפזרנות ,להפחית את הביקושים לדיור יקר וחינוך יוקרתי.

מעשר כספים כמנוף לכלכלה נכונה

"עשר בשביל שתתעשר" אינו מצדיק הסתמכות על הנס, הדרכת התורה להוציא פחות מההכנסה ,תאוות הקניות מערערת את הכלכלה המשפחתית ,מעשר כספים כסגולה לחסכנות , לחסוך בהוצאות דיור כדי להפריש מעשר.

עשר בשביל שתתעשר

שיעור חובת נתינת צדקה מההכנסה הכספית ,לאחר העניים, ניתן לפרנס גם עמלי תורה בכספי מעשר, מדאורייתא, מדרבנן או ממנהג – מהו תוקף החיוב במעשר,מי נחשב לעני בעצמו שפטור ממעשר כספים.

מתוך התחשבות ולא מתוך אינטרס

לא אשנה דעה תורנית בגלל לחצי שר הביטחון ,שיניתי מעט את דעתי בעניין הפגנות בצבא מתוך התחשבות בדעת ראשי הישיבות , ההחלטה מנותקת מאינטרס כלכלי של הישיבה, ואני עצמי אינני מקבל משכורת מהישיבה.

שמחת כלה כמצוותה

האם יש מקור בהלכה למנהג 'שבת כלה'? ● מעשה בכלה שביקשה ממשפחתה לנסוע כדי שתוכל לשבות עם חברותיה ● להיזהר מחיקוי מנהג הגויים של מסיבות רווקים או רווקות ● שבת כלה באווירה ראויה של תוספת קדושה.

שביתה ללא פרופורציות

שביתת הסטודנטים יצאה מגבולות הסבירות, ויש לפעול להפסקתה ● לא יתכן להרעיש עולמות על בעיה קטנה אך לשתוק מול עוולות חמורות ● מנהיגי הסטודנטים לא נבחרו כדי להנהיג מאבקים שיסכנו את הסמסטר.

אורו של הבית היהודי

התמודדות מול שחיקת ערך המשפחה בחברה המערבית ● איך לא לחנך על ערך המשפחה היהודית ● נערות מקבלות שיעור מפחיד כיצד לזהות בעל מכה פוטנציאלי ● האם אפשר לבחור בן זוג בסיוע רשימות ותרשימים?

צדקה לכתובת הנכונה

שאלה מרווק מבוגר שכל הבחורות לא מספיק יפות בעיניו ● רגישות מוגזמת וחולנית לכל פגם אסטטי ● בגיל מבוגר יש לתת יותר משקל לבחירה השכלית ● עצה למבוגרים: במקום להכיר בחורות חדשות, לחשוב שוב על אלה שכבר פגשת