התקשורת ועבודת העיתונאים בהלכה

⬅️ מהן השאלות העקרוניות בקיום תקשורת על פי ההלכה?
⬅️ האם יש היתר לעבוד בתקשורת?
⬅️ כיצד מסייעת תקשורת חופשית לקיום החברה?
⬅️ האם תועלת ציבורית מתירה מעבר על התנאים הכתובים 'בחפץ חיים'?
⬅️ מהם העקרונות לביקורת עיתונאית על פי ההלכה?

מצוות היובל – זכות קניין לצד שוויון הזדמנויות

⬅️ מהו היסוד לזכות הקניין של האדם על רכושו?
⬅️ כיצד בא לידי ביטוי ערך השיוויון בחלוקת הארץ?
⬅️ כיצד מסייעת מצוות היובל לצאת ממעגל העוני?
⬅️ כיצד ראוי לתרגם את מצוות היובל לימינו?
⬅️ מהו הצדק שבצדקה?
⬅️ מהי האחריות הציבורית לצדקה ועזרה לזולת?

כלל גדול בתורה

⬅ מהיא גדולתה של מצוות 'ואהבת לרעך כמוך?
⬅ האם מותר לשנוא אח רשע?
⬅ אהבת החבר חשובה יותר מערך אחריותו וכבודו של האדם?
⬅ כיצד נכון להגיב על עלבון מחבר? עדיף לשמור בבטן?
⬅ איך מסתדר איסור הנטירה עם חובת התוכחה?
⬅ האם אפשר להשלים שמחת חתונה בזמן הקורונה לאחר ההסגר?

מאחורי הטומאה והטהרה

הרב אליעזר מלמד

⬅ כיצד טומאה באה לביטוי בימינו?
⬅ האם ניתן למצוא טעם במצוות הטהרה והטומאה?
⬅ האם יש קשר בין חיים לטהרה ובין טומאה למוות?
⬅ התרחקות ככלי לחידוש הקשר הזוגי
⬅ מה מקור ההבדל בין טומאת נידה לטומאת לידה?

כך נכשיר את המטבח בעצמנו

⬅ מהם עקרונות הכשרת המטבח לבד לפסח?
⬅ עד כמה יש לנקות את החמץ מהבית ומהמטבח?
⬅ כיצד נכשיר את השיש והגז?
⬅ איך מכשירים תנור אפייה?
⬅ מהי הדרך להגעיל כלים בבית?
⬅ מה עושים עם מכשירים וכלים נוספים?

ערך התורה וערך החכמות

⬅ בפני איזה תלמיד חכם יש לעמוד?
⬅ האם יש לעמוד בפני אשת רב ומפני מורה שמלמדת תורה?
⬅ האם יש לעמוד ממש בפני רב או מספיק לקום מעט?
⬅ כיצד חוכמות החול מקושרות לתורה?

בר ובת מצווה – האם וכיצד לחגוג?

⬅ האם מצווה לקיים חגיגה?
⬅ מדוע עד הדורות האחרונים לא נהגו לקיים מסיבת בר מצווה?
⬅ האם יש הבדל בין בנים לבנות?
⬅ מהם מנהגי בר המצווה?
⬅ האם ראוי לחגוג בת מצווה וכיצד?

כפייה דתית ומדינת הלכה

⬅ כיצד תיראה מדינה המונהגת בידי מפלגות דתיות?
⬅ מדוע הרצי"ה זצ"ל שנא כפייה דתית?
⬅ האם כפייה דתית מתנגשת עם הבחירה החופשית?

האם לחשוש לשעטנז בימינו?

⬅ האם אדם שקונה בגדים חייב לבדוק שאין בהם שעטנז?
⬅ מהי הגדרת איסור כלאי הבגד ומה כלול באיסור?
⬅ הלכה למעשה, איזה בגד יש לבדוק משעטנז?
⬅ האם ראוי לקנות בחנות בה נזהרים ממכירת שעטנז?
⬅ כיצד הפכו חוטי צמר ופשתן במשך הדורות לפחות נפוצים?

החובה לחבוש כיפה בימינו

⬅ איך הפך מנהג חבישת הכיפה למחייב?
⬅ האם אין חבישת הכיפה מנהג שמפלג בין יהודים?
⬅ האם מותר ללכת מטר בלא כיפה?
⬅ מה הקשר בין מנהג הכיפה לשינוי באופן הנחת התפילין?
⬅ כמה צריך להיות גודלה של הכיפה?