סבון והכשרת כלים – מענה לתגובות

⬅ מפני מה ניתן לומר שיש כיום מקרים בהם אין טעם הבלוע בכלים?
⬅ האם נכון לפרוש סוגיות הלכתיות חמורות מול הציבור הרחב שאינו מומחה בתחום?
⬅ על איזו מציאות דיברו בהלכה ובה טעם בלוע בכלים?
⬅ כיצד פועל הסבון של ימינו ומדוע הוא יעיל מחומרי הניקוי שהיו בעבר?

האם דיני בליעת כלים השתנו?

⬅ חכמים אמרו שכלי מתכת פולטים טעמים מהתבשילים שבישלו בהם, כיצד זה שכיום איננו מרגישים בכך כלל?
⬅ האם המתכת של ימינו שונה מהמתכת שהייתה בעבר?
⬅ האם יש שינוי אחר בכלים של דורנו מהכלים של חז"ל?
⬅ אם אין טעם בלוע בכלי – האם עדיין יש להכשיר אותו?
⬅ מה הדין במאכל שהתבשל בכלי טרף שנוקה היטב?

בשרי וחלבי – כיצד מפרידים?

⬅ האם נכון לתמוך באחדות במפלגות 'הציונות הדתית'?
⬅ מפני מה במטבחים שומרי כשרות יש שני כיורים לבשרי וחלבי?
⬅ האם יש צורך להפריד במדיח הכלים בין כלי חלב לכלי בשר?
⬅ לרכוש כירת גז חלבית וכירת גז נוספת בשרית? ומה עם תנור אפייה?
⬅ כיצד משתמשים במיקרוגל מבחינת בשר וחלב וכיצד מכשירים?

מחלל שבת בפרהסיא שנגע ביין

⬅ מהי משמעות דברי הרמב"ם "המחלל שבת בפרהסיא – הרי הוא כעובד עבודה זרה"?
⬅ מדוע יש לעשות חלוקה בין מחללי שבת בעבר למחללי השבת של ימינו?
⬅ למעשה, באילו תנאים ניתן להקל לשתות יין שמחלל שבת נגע בו?
⬅ גוי עובד עבודה זרה העביר לי כוס יין, האם מותר לשתות? ומה הדין כאשר הגוי מזג?
⬅ מדוע יש גופי כשרות הדורשים שלא להעסיק ביקבי יין מחללי שבת?
⬅ כיצד ניתן, באירוע בו מכבדים את המסורת, להקל אף יותר מהמקובל?

שרצים זעירים – הלכה למעשה

סיכום המחלוקת על השרצים הזעירים: מצד כללי ההלכה אמורים להקל, אך מצד ההתחדשות המודרנית, שמגבירה את המודעות לשרצים ואף מספקת אפשרויות לזהות ולהדביר אותם, יש מקום לדעה המחמירה • דרך האמצע: לעשות את הפעולות הרגילות הדרושות להסרת השרצים, אך לא באופן שגורם לטורח רב או להוצאה כספית ניכרת • במפעלים ובמטבחים גדולים לפעמים יש לקבוע נהלים מחמירים כדי לשמור על הכשרות הבסיסית • הלכה למעשה – כיצד לנהוג לפי כל אחת מהדעות בירקות עלים, כרובית וברוקולי, תירס, תות שדה, בצל ירוק וכרישה