שבעה נקיים בימינו

⬅️ מהי משמעות הסייגים של חז"ל?⬅️ מדוע הסייגים בטהרת המשפחה נקבעו אחרי החורבן?⬅️ האם היום ששבנו מהגלות אפשר להקל ב'שבעה נקיים'?⬅️ האם נכון להחמיר בדיני נידה?

הריחוק המקרב

הלכות הנידה מאפשרים לנו לתת לעצב ולמשבר שבחיי הזוגיות את המקום הראוי להם • מתוך העצב והריחוק, שבים בני הזוג להתאחד באהבה גדולה יותר וכך נשמרת האש שמחייה את הבית • בימי הזקנה האהבה בין בני הזוג מתעמקת ומתעצמת, עד שכבר אינם זקוקים לפרישה כדי לשמור עליה • כשיגיע התיקון השלם כבר לא נזדקק לריחוק שישמור על הקירוב, והאהבה תתחדש גם בלי טומאת הנידה

מטרת הטבילה וכוחם המטהר של המים

הטבילה במקווה טהרה נועדה לקשר את הגוף ותחומי החיים הארציים אל הקודש, אבל לצורך לימוד תורה וקיום מצוות אין צורך בטבילה • הטבילה במים מסמלת את החסד האלוקי שניתן לכולם באופן שווה, כמו הגשם שיורד לכל הברואים • הטבילה צריכה להביא את האדם לידי ענווה ושפלות, כמו המים שמתכנסים במקום נמוך, ולא שיתגאה במדרגתו הגבוהה ובריבוי הטבילות שלו

פך השמן הטהור בבתי ישראל

חטא האדם הראשון גרם לו ולזרעו קללה של צער וכאב, שחלק ממנה הוא טומאת הנידה והזבה של הנשים • כשהאדם טובל במי המקווה הוא מכניס את עצמו למקום שבו אינו יכול לנשום ולחיות, ובכך מורה על ההתנתקות שלו מהחיים הקודמים שדבק בהם החטא והתחלה של חיים חדשים וטהורים • משחרב בית המקדש ועמו נתבטלו רבים מדיני הטהרה, בתי ישראל נשארו בתי מקדש מעט שבהם ממשיך אור הטהרה להאיר בכל הדורות

מדינה יהודית וחברה בע"מ – מעמדם בהלכה לעניין טבילת כלים

⬅️ מה הרעיון העומד מאחורי מצוות טבילת כלים?
⬅️ מהו 'כלי של גוי' שיש לטבול?
⬅️ האם אזרחים לא יהודים פותרים את מדינת ישראל מחובת טבילת כלים של המדינה?
⬅️ האם מדינה או חברה בע"מ יכולות להחשב כ"יהודיות"?
⬅️ האם חברה בע"מ שייכת לבעלי המניות? האם המדינה שייכת לאזרחים?

חילול שבת במקרים של סכנת חיים

⬅️ מהי הגדרת 'סכנת נפשות' עליה מחללים שבת?
⬅️ כשמצילים אדם, האם מותר לשאול רב לפני חילול שבת?
⬅️ האם מותר לחלל שבת כדי להציל גוי?
⬅️ האם יש לנסות להפחית בחילול שבת בעת הצלת חולה?
⬅️ ליוויתי חולה באמבולנס, כבר אין סכנה, מותר לחזור לבית בשבת?

כיבוד אב שמתנהג בגסות לאשתו וילדיו

כיבוד הורים

⬅️ האם דין כיבוד אב ואם נוהג בהורה המתנהג בגסות כלפי בני ביתו?
⬅️ מה מחדשת לנו התורה במצוות כיבוד הורים?
⬅️ האם מותר לבת להוכיח הורה המדבר באופן מעליב?
⬅️ מהי התועלת למקיימי מצוות כיבוד הורים, על אף הקושי שבקיומה?

ראש השנה בסגר – הזדמנות לתיקון

⬅️ איך נוכל להפוך את החג למשמח למרות הסגר?
⬅️ כיצד תשפיע העמידה בניסיון הסגר על כל השנה?
⬅️ מדוע לימוד תורה בראש השנה מסייע להתמודדות?
⬅️ כיצד מסייעים החגים והשבתות ללימוד?
⬅️ מדוע חשוב להשקיע בתכנון הלימוד בראש השנה?

הוגנות ומוסר במקצוע העיתונות

⬅️ באיזו מציאות אין צורך בפעילותה של התקשורת?
⬅️ מדוע חשוב שיהיו עיתונאים יראי שמים?
⬅️ מהם 8 העקרונות התורניים לעבודת העיתונאי?
⬅️ מהי אחריותו הגדולה של העיתונאי ההגון?
⬅️ כיצד יגבר עיתונאי הגון על גופים רשעים בעלי שליטה?

תקשורת חופשית ולשון הרע לתועלת

אהרון דה ליאו מאמסטרדם, הולנד / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

⬅️ 7 הכללים לספר לשון הרע והאם עיתונאי יכול לעמוד בהם?
⬅️ האם מותר להזהיר מאדם שחשוד כנוכל למרות שאין ודאות בכך?
⬅️ המעבר ממסגרת קהילה למדינה יוצר הבדל בדיני לשון הרע?
⬅️ האם בחברה הדתית פנייה לרבנים יכולה להחליף את התקשורת?
⬅️ מדוע דתיים ושמרנים מוצגים רע בתקשורת החופשית בעולם?