צביון נכון ליום השואה

במקום בחודש ניסן שאסור להתאבל בו, יש להעלות את זכר השואה בצומות שנקבעו לזכר החורבן • מהבחינה הדמוגרפית, העם היהודי עדיין לא התאושש מהמכה של השואה • ביום השואה יש לעסוק בערך הקמת המשפחה היהודית והרחבתה, תוך התמודדות עם השקפות סותרות ועם קשיים מעשיים • מדינות המערב תומכות בממשלה הלאומנית של אוקראינה, שמקפחת את זכויות דוברי הרוסית במדינה • גם בקוסובו לא הייתה הצדקה לתמיכת המערב במוסלמים על חשבון הסרבים • הצביעות של מי שפועלים מתוך אינטרסים אבל מדברים בשם המוסר

ציטוט: "רק לפני כחמישים שנה החליט השלטון הסובייטי לצרף את חצי האי קרים לאוקראינה. למעלה מתשעים אחוזים מתושביו דוברים רוסית, והם הצביעו במשאל עם על רצונם להצטרף לרוסיה. למרות זאת המערב טוען בשם הצדק שעליהם להישאר כפופים לשלטון לאומני אוקראיני"

חומרות של אשכנזים בפסח

האם איסור קטניות בפסח חל גם על קינואה? • כל הסיבות שבגללן נהגו אשכנזים לאסור קטניות בפסח תקפות גם בזמננו • האם חובה על אשכנזים לאכול דווקא מצות קשות ולא רכות? • בני חו"ל שנמצאים בארץ, באילו תנאים יהיו פטורים מיום טוב שני של גלויות • אין לסמוך כלל על דעת מיעוט קטן של פוסקים הסוברים שכיסוי ראש לנשים בימינו אינו חובה • מי שנשענת על דעתו המקלה של הרב משאש בכיסוי ראש, ראוי שתכבד את דעתו המחמירה בתכנון המשפחה

ציטוט: "דעת שאר הפוסקים שחובה גמורה לאישה לכסות את הראש. ואף שהרב יוסף משאש זצ"ל היה מגדולי הפוסקים שבדורו, בעל דעה רחבה ומעמיקה – אין לסמוך על דעתו בזה אפילו בשעת הדחק. שהואיל ומדובר בעמדה של אלפי פוסקים מול כמה בודדים, אין דעת הבודדים נחשבת כלל מול הרבים"

הכשרת המטבח לפסח

ניקוי המטבח צריך להיות קפדני יותר מניקוי הבית, כך שלא יישאר בו אפילו פירור קטן של חמץ • פתרונות לאפייה בפסח, מאחר שאת תבניות התנור לא ניתן להכשיר • בהכשרת חצובות הגז חוששים לאיסור חמץ יותר ממה שחוששים לאיסור בשר בחלב • כל השנה אסור לאכול תבשיל שנפל מתחת לחצובות הגז • כיצד להכשיר את הכיור והשיש, והאם יש צורך לצפות את השיש בנייר כסף • הכשרת מיקרוגל ומדיח כלים • כיצד לנהוג בשולחנות שלנו, שעירוי רותחין מקלקל אותם

ציטוט: "בניקוי הבית המטרה היא שלא יישאר פירור חמץ בגודל של כזית, ואילו בניקוי המטבח וכליו המטרה שלא יישאר חמץ אפילו כלשהו, שמא יתערב במאכלי הפסח, וכידוע חמץ בפסח אסור אפילו בכלשהו. ויש שאינם עומדים על ההבדל היסודי הזה, ומדקדקים מאוד בניקוי הבית ואחר כך מתרשלים בניקוי המטבח"

קבלת מצוות – תנאי הכרחי לגיור

עמדתם של מי שדורשים לגייר בלא קבלת מצוות • ההבדל במדיניות הגיור בין ארצות ספרד לאשכנז נבע ממציאות שונה ולא ממחלוקת הלכתית • הפרוצדורה המקובלת כיום בבתי הדין הממלכתיים בוחנת את רצינות כוונותיו של המועמד לגיור • גם כששמירת המצוות בעתיד אינה ודאית אין להימנע מלגייר • מתכונת בתי הדין לגיור צריכה להיקבע בהסכמת רוב הרבנים ובאמצעות הרבנות הראשית • בית דין שאינו דורש קבלת מצוות גיוריו פסולים • אם נתחזק אנחנו בתורה ובמצוותיה, גם בעיית הגיור תבוא על פתרונה

ציטוט: "אם תחליט מדינת ישראל לקיים בתי דין שיקבלו גרים בלי הוכחת כוונה רצינית לקבלת מצוות, יתעורר ספק על כל הגיורים שלהם. ואם בתי דין אלו יחליטו על מדיניות מכוונת של גיור בלא קבלת מצוות, כל גיוריהם יהיו פסולים, מפני שהם פועלים על פי עיקרון שמנוגד להלכה"

גיל הנישואין לדורנו

על פי קביעת חז"ל, גיל הנישואין הוא שמונה עשרה ולא יאוחר מעשרים • לימוד יסודות התורה, לימוד מקצוע ובניית בית לפני הנישואין • היתר הפוסקים לדחות את הנישואין עד גיל 24 בשעת הדחק או לצורך לימוד תורה • בימינו לימוד יסודות התורה והכשרה מקצועית לוקחים זמן רב יותר, ולכן ההדרכה הנכונה היא להינשא עד גיל 24 • התעקשות על נישואין לפני גיל 20 בימינו באה על חשבון ההכשרה המקצועית והשירות הצבאי • נזקי המנהג להינשא בגיל מבוגר לאחר ההתבססות המקצועית

ציטוט: "יש טוענים שראוי לאדם לדחות את נישואיו עד לאחר סיום לימודיו המקצועיים ועד שיתחיל להתפרנס בכבוד, גם אם הדבר יארך שנים רבות. ודבריהם מנוגדים להלכה, שקבעה שיש גבול לדחיית הנישואין. וכן אנו מוצאים שצעירים שדחו את נישואיהם מתקשים אחר כך מאוד במציאת זיווגם, ורבים מהם נותרו רווקים שנים ארוכות"

לשתות בלי להשתטות

ההבדל במצוות שתיית יין בין פורים לשאר החגים • זמן סעודת פורים ומה צריך לאכול בה • מחלוקת הפוסקים האם צריך להשתכר ממש או שדי בשתייה יותר מהרגיל * הדעות השונות בעניין השכרות נובעות מההשפעה השונה של השתייה המרובה על אנשים שונים • הדרכות מעשיות לשתייה מאוזנת שמביאה לשמחה ולא להוללות וביזיון • חובת ההורים והמחנכים להשגיח על שתיית בני הנוער • גם נשים חייבות במצוות שתייה • זוג נשוי צריך לשלוח לפחות שני משלוחי מנות ולתת ארבע מתנות לאביונים

ציטוט: "מי שיודע בעצמו שמתוך השכרות הוא עלול להתפרע, להכות חברים, לעשות דברים מכוערים או לבזות את עצמו מאוד, צריך להימנע מלהגיע לשכרות, אלא יהיה שתוי ולא שיכור. ויש אומרים שהעצה בשבילו היא שישתה עד שישתכר וילך מיד לישון, וכשיישן לא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי"

הציבור החרדי ומצוות השירות בצבא

שתי המצוות המתקיימות בגיוס לצבא: מלחמת מצווה לעזרת ישראל מיד צר ומצוות יישוב הארץ • מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים דוחה תלמוד תורה • במצבנו הנוכחי רוב תלמידי הישיבות צריכים להתגייס, ורק מיעוט תלמידים מובחרים צריכים לקבל פטור • אין מקום לצאת בחירופים וגידופים נגד החוק החדש שפוטר משירות כ 20 אחוזים מתלמידי הישיבות • מי שאומר שאין מצווה לשרת בצבא אינו גדול בתורה • הציבור החרדי צריך להצטרף למאבק על קדושת המחנה הצה"לי כך שיתאים לקליטת חיילים חרדים

ציטוט: "ראוי לנציגי הציבור החרדי להוקיר את חברי הכנסת והממשלה על החוק החדש שמעניק פטור מלא משירות צבאי לכ 20 אחוזים מכלל תלמידי הישיבות, במקום לבכות בכייה של חינם, לחרף ולגדף ולהפיץ שקרים כאילו בשום מקום בעולם לא חייבו בחורי ישיבות להתגייס לצבא"

להסביר בעיקר לעצמנו

צה"ל והמדינה ירוויחו אם כל החיילים יבחרו במסלול ההסדר • החופשות של תלמידי הישיבות קצרות משל סטודנטים באוניברסיטה • הסברת ערך ההסדר לעצמנו חשובה יותר מהסברתו לציבור החילוני • האם מסלול ההסדר בסכנה אם לא נסכים לשירות של שנתיים? • הרצון המופרז של נציגי הציבור הדתי לקבל אישור והסכמה מגורמים אחרים • גורמים בשמאל ובתקשורת תוקפים את תלמידי ההסדר בגלל שהם מזוהים עם יישוב ארץ ישראל • מי שמבקשים להמיט חורבן על הארץ רוצים להחריב גם את ערכי המשפחה היהודית

ציטוט: "צריך לתאר את התרומה הגדולה של הציבור הדתי לכלל הציבור בארץ בכל התחומים, ובכלל זה הצבא, ולהסביר בנחת שכל זה נובע מלימוד התורה בישיבות. יש שהיו מבינים יותר ויש שהיו מבינים פחות. ובכל אופן היה צריך להבהיר בנחישות שהואיל ויש לנו אחריות לאומית, איננו מתכוונים לשנות את מסלול ההסדר, אלא נשתדל בכל יכולתנו להרחיבו ככל האפשר"

איש ואישה במצוות נישואין והולדה

מצוות פרייה ורבייה הכללית מתקיימת בכל ילד שמביאים לעולם • הצורך בהגדרה מחייבת למצווה • חובת פרייה ורבייה מדין תורה והתוספת שהוסיפו חכמים • פסק ההלכה שאישה מצווה אך אינה חייבת בפרייה ורבייה, והטעם לכך • זכות האישה לילדים למרות שאינה חייבת במצווה • הגיל שקבעו חכמים לקיום המצווה, והגיל בימינו • ההלכה העקרונית שכופים גברים לקיים את המצווה, מחלוקת הפוסקים באיזה אופן כופים, ומהי המציאות שבה כופים • לבטל את הסעיף בחוק הישיבות הציונות שעלול לפגוע בחופש הביטוי התורני

ציטוט: "למעשה לא כפו אדם להתחתן עם אישה שלא בחר בה. אלא שרצו חכמים להביע בזה עמדה עקרונית, שחייב אדם להינשא עד גיל עשרים כדי לקיים את מצוות פרייה ורבייה, וכעיקרון בית דין צריך לכפות אדם על את קיום המצווה. אמנם בפועל רק במקרים נדירים בית הדין הפעיל את כוחו"

הברכה הצבאית והכללית של ישיבות ההסדר

מדוע חיילי ההסדר לא משרתים שלוש שנים? • השפעתו הברוכה של לימוד התורה ביושר בישיבות הציוניות • אחוז גבוה מאוד של מתגייסים לקרבי מבין תלמידי ההסדר • בוגרי ההסדר נשארים בארץ, משרתים במילואים ותורמים למדינה ולחברה בתחומים חשובים • קיצוץ במספר התלמידים ובתקופת הלימוד לא יביא שום ברכה • הנזק המיוחד שגורמים מבקרים דתיים כמו אלעזר שטרן • מסלול ההסדר פתוח בפני כל אחד ולכן אין כאן אפליה • מדוע הציבור הדתי צריך לתרום לצבא מאות אחוזים יותר מחלקו היחסי?

"הרצון המופרז לקבל אישור והסכמה מגורמים אחרים הוא אחת הבעיות הקשות של נציגי הציבור הדתי. היה צריך להתנגד להוספה של אפילו חודש אחד לשירות, להסביר בנחת את התרומה העצומה של לימוד התורה לכלל הציבור בארץ, ויחד עם זאת לפעול להגדלת מספר הנרשמים לישיבות ההסדר לקראת השנה הבאה"