מלחמת הרב הראשי על הר הבית

הרב הראשי לישראל הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל פעל בתוקף וללא לאות למען שמירת הריבונות היהודית בהר הבית • בספרו על הר הבית הסביר מדוע חובה לעלות מהכותל ולהתפלל בהר הבית • מאבקו בהחלטת הממשלה ושר הביטחון משה דיין להסגיר את ההר לידי הוואקף המוסלמי • הפוליטיקאים השתמשו באיסור הרבנים לעלות להר כתואנה למוסרו לידי האויב • יבורכו העולים להר על פי ההלכה, אשר מחזקים את ריבונותנו על הר הבית ועל ארץ ישראל כולה

ציטוט: כתב הרב גורן: "אילו היו סוגרים את הר הבית בפני יהודים ושאינם יהודים החרשתי, אבל לאפשר לערבים לעשות שם כבתוך שלהם, וליהודים לאסור לפתוח שם ספר תהלים ולשפוך שיח לפני בורא עולם, זוהי שערורייה דתית, היסטורית ומשפטית, הגובלת בחילול הקודש!"

להשתחרר מן החומרנות

אנשי סדום סגדו לעושר החומרי, ומי שנתן צדקה לעניים נחשב בעיניהם ככופר בעיקר • הרדיפה אחר החומר לעולם אינה באה על סיפוקה • גם בימינו יש מי שמעריכים אדם לפי מידת עושרו • המחיר שמשלמת החברה על הסגידה לבעלי ההון • מי שמשועבד לחומר, משכורתו לעולם אינה מספיקה לכסות את הוצאותיו • הפתרון הוא להשתחרר מהשעבוד לחומר ולחיות חיי רוח, אך לשם כך יש צורך גם בסביבה חברתית תומכת • סיפור על חסד, הכנסת אורחים ושמחת חג הסוכות

ציטוט: "כמה שירוויח אדם ויתעשר, יקנה בגדים ורהיטים, בתים ומכוניות, חייו לא יהיו טובים יותר. כיסופיו הפנימיים הם לחיים עשירים ברוח, בערכים. להפך, הריצה אחר האתגר הלא נכון, שאינו מביא לסיפוק אמיתי, רק תעשה את החיים שלו חלולים יותר"

האם לבדוק את בריאות העובר?

עובר שלוקה בתסמונת דאון, האם ובאילו תנאים מותר לבצע הפלה • אין לבצע הפלה בלי חוות דעת של רופא ישר שמתייחס בחרדת קודש לחיי העובר, ולאחר מכן שאלת חכם • רופאים שמתרשלים בבדיקה ומורים להפיל בלא צורך • מכיוון שבמקרים קשים יש היתר לעשות הפלה, מותר ורצוי לערוך בדיקות בריאות לעובר • לא לבצע בדיקות שאינן כלולות במסגרת הביטוח הרפואי הבסיסי • החשש מתביעות פיצויים גורם לרופאים להמליץ על בדיקות מיותרות • מהפכת הבחינות הפסיכומטריות של שר החינוך

ציטוט: "בכל שאלת הפלה חייבים לקבל חוות דעת של רופא ישר שמתייחס בחרדת קודש לחיי העובר, ולאחר מכן לשאול רב שמצוי בתחום. למרבה הצער, ישנם מקרים רבים שבהם רופאים מתרשלים במלאכתם, עורכים בדיקות רשלניות וחורצים את דינו של העובר למוות למרות שהוא בריא ושלם"

דין הפלת עוברים בעלי ליקויים קשים

עובר נחשב כחי לחלק מהדינים, אך אין עונש מיתה על הריגתו • האם האיסור להפיל עובר הוא מטעם רצח או רק מטעם חבלה? • מחלוקת פוסקי דורנו אם מותר להפיל עובר שסובל ממחלות קשות • דעת הסוברים שהפלה מותרת רק במקום סכנה לחיי האם • דעת הסוברים שהפלה אסורה משום חבלה, ולכן כשהעובר בעל מום קשה מותר להפילו • הדרכת מו"ר הגר"א שפירא לפרסם את דעת המקלים • העיקר להלכה שנכון להקל • מעשה רב מהרצי"ה קוק זצ"ל שהורה להקל

ציטוט: "סיפרה לי אחותי, שעבדה כאחות בבית החולים שערי צדק, שרוב התינוקות היהודים שנולדים עם תסמונת דאון וליקויים אחרים חמורים בהרבה הם ממשפחות של שומרי מצוות. וזאת משום שהציבור אינו מודע לכך שיש פוסקים שמקלים להפיל במקרים של מחלות, ולכן נשים רבות אינן מבצעות בדיקות בהיריון"

סעודה משפחתית זו שמחה

שמחת החג צריכה להתקיים בגוף ובנשמה • אין להסתפק באוכל משובח, אלא יש להשרות אווירה טובה ומשמחת • מצווה לשמח את בני המשפחה, וכן לשמח שכנים ומכרים עניים ובודדים • בהשפעת התרבות החילונית, יש מי שההתכנסות המשפחתית בחגים הופכת אצלם לאירוע מעיק ומתסכל • חובת לימוד תורה במחצית הזמן של החג וחול המועד • לקראת חג האסיף: איסוף נתונים דמוגרפיים על ההתיישבות ביו"ש שאפשר לשמוח בהם לפני ה' • נתונים על גידול היישובים והתרחבותם ראויים להישמע כדרשה בבית הכנסת

ציטוט: "יש מי שההתאספות המשפחתית בחגים נהפכת אצלם לאירוע מעיק ומתסכל, שבו הם נוהגים להעיר בציניות לקרוביהם על הופעתם והתנהגותם, מזכירים עלבונות ישנים וחשים כורח פנימי לפרוק את תסכוליהם על בני משפחתם. זו התוצאה המצערת של התרבות החילונית, המנוכרת לקדושת החגים וערכי המשפחה"

כפרת הפרט מתוך כפרת הכלל

הכפרה ביום הכיפורים באה מתוך ברית האהבה שכרת ה' עם אבותינו • גם אם ישראל ירבו לחטוא, הברית האלוקית לא תופר, אלא הם ייענשו לפי חומרת מעשיהם ועוונם יתמרק • עיקר כפרת יום הכיפורים – על כלל ישראל • איך יכול צדיק להתוודות על חטאים שלא עשה? • מתוך ההתקשרות אל כלל ישראל אפשר לחזור בתשובה גם על החטאים הפרטיים • הצום ביום הכיפורים משחרר את הנשמה מכבלי הגוף ותאוותיו ומגלה את שאיפותיה הטובות והאמיתיות

ציטוט: "יש "צדיקים" שמתאמצים מאוד ביום הכיפורים לשוב מחטאיהם הפרטיים, ומרבים להוסיף בווידוי פירוט של כל מיני סוגי חטאים כדי לכפר על עצמם, ומרוב עיסוק בעצמם שוכחים לחשוב על כלל ישראל. אבל הם טועים, מפני שעיקר עבודת יום הכיפורים היא לגלות את הקשר הכללי שבין ה' לישראל עמו. ולכן נוסח התפילות והווידויים של יום הכיפורים נאמר בלשון רבים"

שלושה ימים של התעלות

סמיכות ראש השנה לשבת – הזדמנות נפלאה להעמקה ולהתעלות • ביום טוב מותר להתרחץ במים חמים • כיצד יש להיזהר מתלישת שיער בעת הרחצה • חולה שאינו מסוכן חייב לצום, ואין להפריז בחששות רחוקים לסכנה • חולה שאינו פטור מהצום, גם אכילה לשיעורים אסורה עליו מדין תורה • מעוברות ומיניקות חייבות לצום ואין בזה סכנה • את ההחלטה האם הצום מסוכן לחולה יש לקבל בהתייעצות עם רופא ירא שמיים • עצה לרופא כיצד יחליט האם החולה מנוע מלצום

ציטוט: "יש שרצו להתיר למעוברות לשתות לשיעורים בטענה שהנשים נעשו כיום חלושות, והצום עלול לגרום להן שיפילו את עוברן. אולם ממחקרים שנעשו בארץ ובחוץ לארץ, התברר שהצום אינו מעלה את הסיכון להפלה. רק לעתים נדירות הצום עלול לזרז לידה בחודש התשיעי, ומכל מקום אין בכך סכנת נפשות"

דינו של אדם בימים הנוראים

לדעת רבים, עיקר דינו של אדם בימים הנוראים הוא לעולם הבא • חיי העולם הבא מחולקים לשני שלבים: עולם הנשמות ותחיית המתים • "שכר מצווה מצווה" – הנידון לחיים בראש השנה יזדמנו לו אירועים שיסייעו לו להוסיף ולהתעלות • באופן כללי הצדיקים מקבלים שכר והרשעים נענשים, אך פרטי הדין הם עמוקים ומורכבים • מה הסיבה לכך שלעתים צדיקים מתייסרים ורשעים חיים בטוב בעולם הזה • שכר ועונש לפי עוצמת הניסיון והמאמץ • השפעת דין הכלל על מצבו של הפרט

ציטוט: "יש אנשים שמצד גורל ייעודם נבראו עם יצר רע חזק מאוד, או שגדלו בסביבה קשה ורעה, וגם אם יצליחו ללמוד מעט תורה ולעשות מעט מעשים טובים – יש לכך ערך עצום ויזכו לשכר מרובה. וכפי שאמרו חכמים: "לפום צערא אגרא" (אבות ה, כג). ויש שיצרם הטוב חזק וגדלו בסביבה טובה, ואם יחטאו – ייענשו בחומרה"

להתפלל עם ר' אריה לוין

'פניני הלכה' לימים נוראים • זיכרונות מתפילות הימים הנוראים במרכז הרב, שרוחם של הראי"ה קוק והרצי"ה שרתה עליהם • נוסח התפילה שהביא רבי אריה לוין מישיבת וולוז'ין • רוח מרכז הרב – כנות, יראת שמיים ישרה, אהבת ישראל עצומה ואידיאליזם • מדוע תפילות הימים הנוראים עוסקות בעיקר בכלל ישראל ולא באדם הפרטי • העיסוק בכלל מעצים גם את הפרט, ובכלל מאתיים מנה • איך לכתוב הלכה באופן שחילוקי המנהגים בין העדות ייתפסו כקולות שונים בתוך תזמורת הרמונית

ציטוט: "במרכז הרב שרתה רוח מיוחדת של כנות, יראת שמיים ישרה, אהבת ישראל עצומה ואידיאליזם. היו שם תלמידי חכמים ובחורי ישיבה שהיו מחוברים בכל לבם לחיילים שבצבא, למתיישבים שמפריחים את שממות ארצנו, לכל יושבי הארץ וליהודי התפוצות. ומעל הכול נכספו לגילוי תורת ארץ ישראל כדי להביא גאולה לעולם"

מעלתם של מאמצי ילדים

האם מי שלא זכו לבנים חייבים לעבור טיפול רפואי כדי לקיים מצוות פרייה ורבייה? • מעלתם של חשוכי בנים שמאמצים ילדים שאין מי שיגדלם, ונחשבים כאילו ילדו אותם • חובתו של בן מאומץ לכבד את הוריו המאמצים • נעמי נחשבה לאמו של עובד משום שסייעה לטפל בו ולגדלו • גם מי שמלמד ומחנך את בן חברו נחשב כאילו הולידו • להצטרף למפעל 'אוצר הארץ' שמוצא את הדרכים המהודרות ביותר לשמירת שמיטה ולקיום החקלאית העברית בארץ

ציטוט: "מי שקשה לו לגדל יתום או לסייע בגידולו, יכול לתרום כסף לטיפול בילדים עזובים כדי לספק את צרכיהם ולהעמידם על רגליהם, ובזה גם הוא נחשב שותף בגידולם, ומבחינה מסוימת נחשב כאילו ילד אותם. וככל שהסיוע משמעותי יותר, כך חלקו חשוב יותר"