איך יוצאים ממילכוד הרווקות

התלבטות ממושכת נובעת מרגישות מוגזמת לחסרונות באופי או במראה ● אומץ להחליט מתוך קדושת המצווה ● האם יש מקום לנישואין ללא אהבה ● האם הזיווג מוכתב מלמעלה? ● הפיכת זוגיות שבדיעבד לזיווג מובחרת באמצעות עבודה

האם בחור מתלבט נוהג כשורה

שאלה: אני בחור דתי בן שלושים ואחת, מסודר בעבודה טובה, ממשפחה מכובדת, שמעוניין מאוד להינשא. כבר נפגשתי עם עשרות בנות כדי לבדוק התאמה לנישואים, ועדיין לא מצאתי בחורה שמתאימה לי באופן מושלם. אמנם פגשתי בנות טובות מאוד, שאף רצו להתחתן איתי, אבל לא הייתה בתוכי ודאות שאחת מהן מתאימה לי. ניסיתי לחזק את הקשר איתן, אבל לא היה לי ביטחון שאכן זו בת הזוג שלי, ולבסוף נאלצתי להפסיק את הקשר. טוענים כנגדי שאני בררן. אבל לפי אמונתי, כאשר אפגש עם הבחורה המתאימה אדע זאת בוודאות, ולכן כל זמן שאינני מרגיש שלם במאת האחוזים עם עצמי אינני מוכן להמר בהחלטה גורלית שכזו. האם הנני נוהג כראוי, ומה עלי לעשות?
תשובה: כפי הנראה אתה בעל רגישות גבוהה לכל פגם קטן באופי או במראה. לכן, למרות המעלות הגדולות של הבנות שאתה נפגש עימן – החיסרון שאתה חש בו בחריפות מקשה עליך לחשוב ולהתקדם באופן חיובי. לתכונת הרגישות הגבוהה שלך מעלות רבות, אבל לבחירת בת הזוג היא מכשול. ההחלטה צריכה לבוא מתוך מבט כללי, ומי שמתקשה להתעלם מפרטים מסוימים מתקשה מאוד בהחלטה זו, וככל שהוא מבוגר יותר כך ההחלטה נעשית קשה יותר. 

הדרך הטובה ביותר לצאת ממעגל הסיבוך היא על ידי החזרה אל התורה שציוותה אותנו להינשא ולהוליד בן ובת, ומתוך קדושת המצווה תקבל את הכוח להחליט. 


שאלה: האם אפשר להתחתן בלי לאהוב?

תשובה: ברור שאי אפשר לקיים את מצוות הנישואין בלי לאהוב את בת זוגך. וככל שהאהבה בינך לבין אשתך תהיה גדולה יותר כך תקיים את מצוות הנישואין באופן נעלה יותר. וכן אמרו בשם האר"י הקדוש, שהקיום השלם ביותר של מצוות "ואהבת לרעך כמוך" מתקיים בין איש ואשתו. אבל גם אם האהבה שבינך לאשתך תהיה רגילה, גם אז יש לה ערך גדול, וודאי שהיא טובה מלחיות ערירי בלא אהבה. 

יתר על כן, כפי הנראה לפי אופייך, נגזר עליך להגיע לחופה עם ספקות, וספקות אלו מעכבים את האהבה. אבל קרוב לוודאי שאם בחירת בת הזוג תעשה על פי שיקולים הגיוניים של התאמה, רוב הספקות ייעלמו לאחר הנישואין, מפני שמרבית הספקות בנויים על השאלה אולי יש בחורה טובה יותר, ואחר שההחלטה קיבלה תוקף מחייב של קידושין, ספקות אלו הופכים לחסרי משמעות, ועם הזמן מתפוגגים. ואם אחר הנישואין תבנה את הקשר עם זוגתך כראוי, תגיע לבסוף לאהבה שלמה.
כללו של דבר, כיוון שכבר נפגשת עם עשרות בנות, עליך לפשפש בזיכרונך בין אלו שהיו מעונינות להמשיך בקשר אתך, לחשוב מי מביניהן הטובה והמתאימה ביותר עבורך, ולנסות לבנות עימה את הנישואין.


האם לא נגזר עלינו עם מי נתחתן?

שאלה: אבל אמרו חז"ל (סוטה ב, א): "אמר רב יהודה אמר רב: ארבעים יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני". האם אין זה אומר שיש אחת שהיא המושלמת עבורי, וכל זמן שאינני שלם אם החלטתי משמע שעוד לא פגשתי את זאת שהכריזו עליה בשמים כי היא בת זוגי?

תשובה: הבחירה החופשית היא מהות האדם, ועליה מושתתת כל התורה, בהטילה על האדם את האחריות המלאה על כל מעשיו. וכתב הרמב"ם בתשובותיו (סי' תלו) שהראיה לכך ממה שנאמר בתורה על מי שנשא אשה שחוזר ממלחמת הרשות, שמא ימות במלחמה ואיש אחר ישא את אשתו (דברים כ'). ולכאורה, אם מן השמים הכריזו שאשתו תינשא לפלוני, הרי גם אם יחזור מהמלחמה ימות באופן אחר ואשתו תינשא לאותו שהכריזו עליו בשמים. ואם לא הכריזו על איש אחר, איך יתכן שתינשא לו? וכך כתב התשב"ץ (ח"ב א') שכל מה שקשור למצוות ה', ובכללם מצוות הנישואין, אינו נגזר מן השמים אלא תלוי בבחירת האדם. 

ובכל מקום שנמצא בחז"ל דברים שנראים כסותרים את יסוד הבחירה החופשית, כתב הרמב"ם שאין דבריהם כפשוטם, ובכוונתם לעורר אותנו לרעיון עמוק שאינו סותר את הבחירה החופשית.
בחורים שהפסידו את בת זוגם

שאלה: האם יתכן שהפסדתי את בת זוגי?

תשובה: בהחלט יתכן שכבר פגשת את האישה שאיתה היית יכול לבנות את החיים הטובים והשמחים ביותר, אבל בעיוורונך לא ראית את המעלות שבה, אולי משהו במראה שלה הפריע לך, ובסכלותך ניתקת את הקשר עימה, והיא עכשיו נשואה למישהו אחר…
אפשרויות רבות ב"בת פלוני לפלוני"

שאלה: למה התכוונו חכמים שמכריזים בשמים "בת פלוני לפלוני"?

תשובה: דברים אלו עמוקים ככל דברי חז"ל, אבל ננסה להסבירם באופן שיהיה תואם גם דברי 

הרמב"ם (תשובה תלו) והתשב"ץ (ח"ב א), וגם את דברי המקובלים. לא הכרזה אחת ישנה בשמיים אלא אלפי הכרזות, מהבת הטובה ביותר עבורך ועד הגרועה ביותר. לכולן מכנה משותף, ועל כן כולן מתאימות לבניית הבית אתך (אפשר לומר שמבחינה רוחנית כולן 'בת פלוני', היינו כולן בנות מידה ותכונה מסוימת שמתאימה לך, שאפשר לקרוא לה בחינת 'בת פלוני'). אם תזכה להיטיב את מידותיך ומעשיך תזכה לטובה ביותר, למספר אחת. אם תרד מעט ממדרגתך הרוחנית, תזכה להכרזה מספר שתיים או שלוש. ואם תמשיך לרדת ולהתמהמה תפסיד ותיפול, למשל, למספר שלושים וחמש. 
אם גם מספר שלושים וחמש לא תמצא חן בעיניך, ותראה בה חסרונות שיעכבו אותך מלהתחתן, אתה עלול להמשיך לרדת, וייוותרו עבורך רק הבנות ממספר שבעים ותשע ואילך. וכיוון שתמשיך לחטוא, גם בהן לא תחפוץ, ויתבזבזו לך עוד שנתיים, עד שתהיה ראוי לקבל רק את הבנות ממספר מאתים שבעים ושלוש ואילך. אם תמשיך להשתהות עד גיל שלושים ואחד תמשיך להתדרדר, ואז לא תהיה ראוי אלא להכרזה מספר שמונה מאות ועשרים ותשע. ויש שכבר הגיעו להכרזות האחרונות שבתחתית הרשימה, ה' יצילם.

ואולי באמת אין בך פגם, ולהיפך – בשנים הללו הלכת והתעלית, עד שרק כעת הגעת למדרגה שאתה זכאי לקבל את ההכרזה מספר אחת.

הרווק: לפי ההצעות שאני מקבל לאחרונה, נדמה לי שכבר הגעתי לתחתית הרשימה.
תשובה: לא בבנות הפגם אלא בך. גם בנות אלו היו מספר 1 עבור מישהו, וגם הן הפסידו, ונותרת רק אתה עבורן…

הפמיניסטית: תמיד ידעתי שיש לבנים בעיות חמורות.

תשובה: לבנות יש בעיות לא פחות קשות, ובעקבות הצדדים הרעים שבפמיניזים נוספו עוד מספר בעיות. 

כוח התשובה

הרווק: אז עלי להתחתן כעת עם הבחורה מספר אלף ושבע מאות?

תשובה: גם להתחתן עם הבחורה מספר אלף ושבע מאות טוב יותר מאשר לא להתחתן, או להתחתן לבסוף עם מספר שלושת אלפים. אבל חובה לדעת דבר נוסף: כוח התשובה עצום לשנות דברים מהיסוד. כי גם אם תתחתן עם בחורה מספר אלף ושבע מאות, אם תעמיקו את הקשר ביניכם ברצון עמוק לאהוב ולהעניק, תזכו לחשוף רבדים פנימיים, ותוכלו לעלות אט אט בסולם, והנה תגיעו למספר אלף. וכשתצליחו לעבור את המשברים והקשיים ולצאת מהם מחוזקים, תוכלו להמשיך לעלות למספר שלוש מאות. ואם תתעמקו בתורה ותהדרו במצוות, ותרבו בחסד וצדקה, ותשקיעו בחינוך ילדיכם, וביתכם יהיה פתוח לעניים ולכל דבר שבקדושה, תוכלו להתעלות עוד ועוד עד שתגיעו בחזרה למספר אחד. אמנם תעברו בדרככם קשיים רבים, תצטרכו ללעוס סלעים ולרככם, אבל ההתגברות על המכשולים תגרום לנביעה גדולה של כוחות חדשים. ולכן האחד שלכם יהיה גדול מהאחד המקורי, כי תגיעו אליו מתוך עבודה וההעמקה. וזהו שאמרו חכמים (ברכות לד, ב): "במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים".

וכן מנגד, גם מי שזכה להתחתן מלכתחילה עם מספר אחד, אף שיהיה קל לו מאוד לבנות את חייו באהבה ובשמחה, מכל מקום אם יתעקש לקלקל, יכעס, לא יבין, יוכל להתדרדר מטה מטה.
האדם עולם קטן

שאלה: איך אישה שאינה האידיאלית עבורי תהפוך לאידיאלית?

תשובה: כל אדם הוא עולם שלם, וכאשר שני בני זוג נישאים ובונים את חייהם יחד באהבה לשם שמיים, הרי שהם חושפים מתוך מעמקי נפשם מרכיבים הנצרכים לבניית הקשר שביניהם. ואף התכונות שמלכתחילה היו אמורות להוות מחסום ביניהם, מכוח התשובה הן גורמות להם להעמיק יותר עד הרובד שמכוחו אפשר להפוך את היחס לאותן התכונות ולכוון אותן לטובה. 

שאלה: אז אם כן אין מה לדאוג, אני רשאי להמשיך ולחפש שהרי תמיד אפשר לחזור ולתקן ולשוב בתשובה?

תשובה: על זה אמרו חז"ל (יומא פה, ב): "האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה".
לפיכך, מכאן ולהבא תחפש את בת זוגך בהיגיון. עליך למצוא את הבחורה הטובה ביותר האפשרית עבורך. ויהי רצון שתזכה לקיים עימה בשלמות את מצוות "ואהבת לרעך כמוך", ויתקיימו בך דברי חכמים: "כל הנושא אישה לשם שמים דרכיו מוצלחים, ויש לו חלק לעולם הבא, ולסוף יוצאין ממנו בנים שמושיעים את ישראל" (יל"ש כי תצא, מדרש שכל טוב).

כתוב/כתבי תגובה