סיפורים נבחרים
 • האם איסור קטניות בפסח חל גם על קינואה? • כל הסיבות שבגללן נהגו אשכנזים לאסור קטניות בפסח תקפות גם בזמננו • האם חובה על אשכנזים לאכול דווקא מצות קשות ולא רכות? • בני חו

  חומרות של אשכנזים בפסח

  האם איסור קטניות בפסח חל גם על קינואה? • כל הסיבות שבגללן נהגו אשכנזים לאסור קטניות בפסח תקפות גם בזמננו • האם חובה על אשכנזים לאכול דווקא מצות קשות ולא רכות? • בני חו"ל שנמצאים בארץ, באילו תנאים יהיו פטורים מיום טוב שני של גלויות • אין לסמוך כלל על דעת מיעוט קטן של פוסקים הסוברים שכיסוי ראש לנשים בימינו אינו חובה • מי שנשענת על דעתו המקלה של הרב משאש בכיסוי ראש, ראוי שתכבד את דעתו המחמירה בתכנון המשפחה

  ציטוט: "דעת שאר הפוסקים שחובה גמורה לאישה לכסות את הראש. ואף שהרב יוסף משאש זצ"ל היה מגדולי הפוסקים שבדורו, בעל דעה רחבה ומעמיקה – אין לסמוך על דעתו בזה אפילו בשעת הדחק. שהואיל ומדובר בעמדה של אלפי פוסקים מול כמה בודדים, אין דעת הבודדים נחשבת כלל מול הרבים"

 • ניקוי המטבח צריך להיות קפדני יותר מניקוי הבית, כך שלא יישאר בו אפילו פירור קטן של חמץ • פתרונות לאפייה בפסח, מאחר שאת תבניות התנור לא ניתן להכשיר • בהכשרת חצובות הגז חוששים לאיסור חמץ יותר ממה שחוששים לאיסור בשר בחלב • כל השנה אסור לאכול תבשיל שנפל מתחת לחצובות הגז • כיצד להכשיר את הכיור והשיש, והאם יש צורך לצפות את השיש בנייר כסף • הכשרת מיקרוגל ומדיח כלים • כיצד לנהוג בשולחנות שלנו, שעירוי רותחין מקלקל אותם 

ציטוט:

  הכשרת המטבח לפסח

  ניקוי המטבח צריך להיות קפדני יותר מניקוי הבית, כך שלא יישאר בו אפילו פירור קטן של חמץ • פתרונות לאפייה בפסח, מאחר שאת תבניות התנור לא ניתן להכשיר • בהכשרת חצובות הגז חוששים לאיסור חמץ יותר ממה שחוששים לאיסור בשר בחלב • כל השנה אסור לאכול תבשיל שנפל מתחת לחצובות הגז • כיצד להכשיר את הכיור והשיש, והאם יש צורך לצפות את השיש בנייר כסף • הכשרת מיקרוגל ומדיח כלים • כיצד לנהוג בשולחנות שלנו, שעירוי רותחין מקלקל אותם

  ציטוט: "בניקוי הבית המטרה היא שלא יישאר פירור חמץ בגודל של כזית, ואילו בניקוי המטבח וכליו המטרה שלא יישאר חמץ אפילו כלשהו, שמא יתערב במאכלי הפסח, וכידוע חמץ בפסח אסור אפילו בכלשהו. ויש שאינם עומדים על ההבדל היסודי הזה, ומדקדקים מאוד בניקוי הבית ואחר כך מתרשלים בניקוי המטבח"

 • עמדתם של מי שדורשים לגייר בלא קבלת מצוות • ההבדל במדיניות הגיור בין ארצות ספרד לאשכנז נבע ממציאות שונה ולא ממחלוקת הלכתית • הפרוצדורה המקובלת כיום בבתי הדין הממלכתיים בוחנת את רצינות כוונותיו של המועמד לגיור • גם כששמירת המצוות בעתיד אינה ודאית אין להימנע מלגייר • מתכונת בתי הדין לגיור צריכה להיקבע בהסכמת רוב הרבנים ובאמצעות הרבנות הראשית • בית דין שאינו דורש קבלת מצוות גיוריו פסולים • אם נתחזק אנחנו בתורה ובמצוותיה, גם בעיית הגיור תבוא על פתרונה

ציטוט:

  קבלת מצוות – תנאי הכרחי לגיור

  עמדתם של מי שדורשים לגייר בלא קבלת מצוות • ההבדל במדיניות הגיור בין ארצות ספרד לאשכנז נבע ממציאות שונה ולא ממחלוקת הלכתית • הפרוצדורה המקובלת כיום בבתי הדין הממלכתיים בוחנת את רצינות כוונותיו של המועמד לגיור • גם כששמירת המצוות בעתיד אינה ודאית אין להימנע מלגייר • מתכונת בתי הדין לגיור צריכה להיקבע בהסכמת רוב הרבנים ובאמצעות הרבנות הראשית • בית דין שאינו דורש קבלת מצוות גיוריו פסולים • אם נתחזק אנחנו בתורה ובמצוותיה, גם בעיית הגיור תבוא על פתרונה

  ציטוט: "אם תחליט מדינת ישראל לקיים בתי דין שיקבלו גרים בלי הוכחת כוונה רצינית לקבלת מצוות, יתעורר ספק על כל הגיורים שלהם. ואם בתי דין אלו יחליטו על מדיניות מכוונת של גיור בלא קבלת מצוות, כל גיוריהם יהיו פסולים, מפני שהם פועלים על פי עיקרון שמנוגד להלכה"

בחירת העורך
 • האם איסור קטניות בפסח חל גם על קינואה? • כל הסיבות שבגללן נהגו אשכנזים לאסור קטניות בפסח תקפות גם בזמננו • האם חובה על אשכנזים לאכול דווקא מצות קשות ולא רכות? • בני חו

  חומרות של אשכנזים בפסח

  האם איסור קטניות בפסח חל גם על קינואה? • כל הסיבות שבגללן נהגו אשכנזים לאסור קטניות בפסח תקפות גם בזמננו • האם חובה על אשכנזים לאכול דווקא מצות קשות ולא רכות? • בני חו"ל שנמצאים בארץ, באילו תנאים יהיו פטורים מיום טוב שני של גלויות • אין לסמוך כלל על דעת מיעוט קטן של פוסקים הסוברים שכיסוי ראש לנשים בימינו אינו חובה • מי שנשענת על דעתו המקלה של הרב משאש בכיסוי ראש, ראוי שתכבד את דעתו המחמירה בתכנון המשפחה ציטוט: "דעת שאר הפוסקים שחובה גמורה לאישה לכסות את הראש. ואף שהרב יוסף משאש זצ"ל היה מגדולי הפוסקים שבדורו, בעל דעה רחבה ומעמיקה - אין לסמוך על דעתו בזה אפילו בשעת הדחק. שהואיל ומדובר בעמדה של אלפי פוסקים מול כמה בודדים, אין דעת הבודדים נחשבת כלל מול הרבים"

  המשך קריאה...

 • ניקוי המטבח צריך להיות קפדני יותר מניקוי הבית, כך שלא יישאר בו אפילו פירור קטן של חמץ • פתרונות לאפייה בפסח, מאחר שאת תבניות התנור לא ניתן להכשיר • בהכשרת חצובות הגז חוששים לאיסור חמץ יותר ממה שחוששים לאיסור בשר בחלב • כל השנה אסור לאכול תבשיל שנפל מתחת לחצובות הגז • כיצד להכשיר את הכיור והשיש, והאם יש צורך לצפות את השיש בנייר כסף • הכשרת מיקרוגל ומדיח כלים • כיצד לנהוג בשולחנות שלנו, שעירוי רותחין מקלקל אותם 

ציטוט:

  הכשרת המטבח לפסח

  ניקוי המטבח צריך להיות קפדני יותר מניקוי הבית, כך שלא יישאר בו אפילו פירור קטן של חמץ • פתרונות לאפייה בפסח, מאחר שאת תבניות התנור לא ניתן להכשיר • בהכשרת חצובות הגז חוששים לאיסור חמץ יותר ממה שחוששים לאיסור בשר בחלב • כל השנה אסור לאכול תבשיל שנפל מתחת לחצובות הגז • כיצד להכשיר את הכיור והשיש, והאם יש צורך לצפות את השיש בנייר כסף • הכשרת מיקרוגל ומדיח כלים • כיצד לנהוג בשולחנות שלנו, שעירוי רותחין מקלקל אותם ציטוט: "בניקוי הבית המטרה היא שלא יישאר פירור חמץ בגודל של כזית, ואילו בניקוי המטבח וכליו המטרה שלא יישאר חמץ אפילו כלשהו, שמא יתערב במאכלי הפסח, וכידוע חמץ בפסח אסור אפילו בכלשהו. ויש שאינם עומדים על ההבדל היסודי הזה, ומדקדקים מאוד בניקוי הבית ואחר כך מתרשלים בניקוי המטבח"

  המשך קריאה...

 • עמדתם של מי שדורשים לגייר בלא קבלת מצוות • ההבדל במדיניות הגיור בין ארצות ספרד לאשכנז נבע ממציאות שונה ולא ממחלוקת הלכתית • הפרוצדורה המקובלת כיום בבתי הדין הממלכתיים בוחנת את רצינות כוונותיו של המועמד לגיור • גם כששמירת המצוות בעתיד אינה ודאית אין להימנע מלגייר • מתכונת בתי הדין לגיור צריכה להיקבע בהסכמת רוב הרבנים ובאמצעות הרבנות הראשית • בית דין שאינו דורש קבלת מצוות גיוריו פסולים • אם נתחזק אנחנו בתורה ובמצוותיה, גם בעיית הגיור תבוא על פתרונה

ציטוט:

  קבלת מצוות – תנאי הכרחי לגיור

  עמדתם של מי שדורשים לגייר בלא קבלת מצוות • ההבדל במדיניות הגיור בין ארצות ספרד לאשכנז נבע ממציאות שונה ולא ממחלוקת הלכתית • הפרוצדורה המקובלת כיום בבתי הדין הממלכתיים בוחנת את רצינות כוונותיו של המועמד לגיור • גם כששמירת המצוות בעתיד אינה ודאית אין להימנע מלגייר • מתכונת בתי הדין לגיור צריכה להיקבע בהסכמת רוב הרבנים ובאמצעות הרבנות הראשית • בית דין שאינו דורש קבלת מצוות גיוריו פסולים • אם נתחזק אנחנו בתורה ובמצוותיה, גם בעיית הגיור תבוא על פתרונה ציטוט: "אם תחליט מדינת ישראל לקיים בתי דין שיקבלו גרים בלי הוכחת כוונה רצינית לקבלת מצוות, יתעורר ספק על כל הגיורים שלהם. ואם בתי דין אלו יחליטו על מדיניות מכוונת של גיור בלא קבלת מצוות, כל גיוריהם יהיו פסולים, מפני שהם פועלים על פי עיקרון שמנוגד להלכה"

  המשך קריאה...