לימינה של אירופה

כבני אברהם שנבחר להיות לברכה לאנושות כולה, עלינו לחשוב כיצד לסייע לאירופה מול האיום האסלאמי • מומחי המערב לא יורדים לשורש הבעיה • לאן ילך העימות בין המערב לאסלאם? שני תרחישים אפשריים • תנועות ימין באירופה תומכות בישראל, ועומדות על זכותה של אירופה לשמר את זהותה ותרבותה • ישראל יכולה וצריכה לקשור קשרים עם תנועות ימין באירופה שפועלות להתנקות מעברן האנטישמי • מוסלמים יכולים להשתלב במדינות אירופה לפי המודל של גר תושב בתורה, בלי לפגוע בזהות ובתרבות של המדינה הקולטת

אירופה

אירופה מעניינת אותנו. מאז אברהם אבינו רגילים אנחנו, בני ישראל, לדאוג לכל האומות ולכל בני האדם. אפילו על סדום ביקש אברהם אבינו ללמד זכות. זה התפקיד שה' ייעד לנו, מאז שציווה על אברהם אבינו "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה… ונברכו בך כל משפחות האדמה" (בראשית יב, א ג). כלומר, לך מהחיים הלאומיים הצרים שלך, אל הארץ המובטחת, כדי להקים עם כלל-עולמי, אוניברסלי, שיפיץ מארץ ישראל את דבר ה' לכל העולם. וכן נאמר ליעקב אבינו: "הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך" (בראשית כח, יג יד).

בנוסף לכך, לאחר שבמשך דורות רבים מבני ישראל גלו לארצות אירופה, אכפת לנו ממה שקורה שם. ואף שככלל לא שבענו שם נחת, היו לנו שם גם ימים טובים. ובתורה למדנו, שאפילו כלפי המצרים ששעבדו אותנו בעבודת פרך יש להתייחס באופן שיש בו מן החיוב, הואיל וגרים היינו בארצם (ע' דברים כג, ח ט). מה עוד שמה שקורה באירופה הסמוכה והחזקה עלול להשפיע גם עלינו.

בעיית המומחים במערב

מדינות המערב משקיעות הון עתק במימון אלפי חוקרים בפקולטות ללימודי היסטוריה, דתות, חברה ופסיכולוגיית המונים. יש להן אלפי שגרירים ויועצים ליחסי חוץ. ואף על פי כן הם מתקשים להבין את האיום המונח לפתחם.

הבעיה שלהם היא יסודית. הם משתדלים להביט על הדברים מתוך זווית אובייקטיבית, נטולת אמונה וזהות. אולם דווקא עמדה זו מונעת מהם את האפשרות לחדור להבנה שלמה של המניעים האנושיים, וקל וחומר של אנשים דתיים ושל אומות שלמות.

תחזית ריאלית

מדינות המערב משקיעות הון עתק במימון אלפי חוקרים בפקולטות ללימודי היסטוריה, דתות, חברה ופסיכולוגיית המונים. יש להן אלפי שגרירים ויועצים ליחסי חוץ. ואף על פי כן הם מתקשים להבין את האיום המונח לפתחם

מי שאינו לוקה בעיוורון התפיסתי של "המומחים", מבין שמתרחש עתה עימות כולל בין האסלאם למערב. העיוורון של מומחי המערב מעניק לאסלאם יתרון גדול בפתיחת המערכה.

קשה להעריך כיצד זה ייגמר. אם מצב העיוורון של המערב יימשך, אירופה תהפוך בהדרגה למוסלמית. בתחילה על ידי הגירה של מוסלמים לאירופה, תוך ניצול זכויות האדם לריבוי טבעי ולהפצת האסלאם – שמציב אלטרנטיבה מוסרית ודתית לחלל החילוני שנפער באירופה. כל זאת בשילוב של אלימות לביצור הקהילות המוסלמיות והטלת מורא על השכנים. לבסוף יאולצו כולם להתאסלם בכוח, כי דין מוחמד בחרב.

אפשרות יותר ריאלית, שבהדרגה החיים יהפכו ליותר קשים. הממשלות תעמודנה חסרות אונים מול התאסלמות והתפרעויות. מצבן הכלכלי של המדינות יתדרדר. האלימות והפשע ברחובות יגברו, עד שהשנאה למוסלמים תתעצם כל כך, ששום דבר כבר לא יוכל לעמוד בפני הברבריות האירופית, שתשוב להתפרץ. אז יתחילו האירופים לרצוח במוסלמים, כמו שהיו רגילים להילחם ולרצוח במשך אלף שנים. המשטרה תנסה לעצור, אבל לא תוכל. גם שונאי המוסלמים מכל העולם ירחמו עליהם אז מאוד, כי הם יישחטו, ייאנסו, יישרפו, יגורשו ויוטבעו בנהרות. בראייה היסטורית, האירופים לא פחות מקצוענים מהמוסלמים בתחום שפיכות הדמים.

בשתי האפשרויות, וגם בשילוב מסוים ביניהן, אירופה תשקע מבחינה מוסרית, חברתית, מדעית וכלכלית.

דווקא תנועות הימין הקיצוניות מבינות את המצב נכון יותר, ואולי בשילובן בממשל ניתן יהיה למצוא פתרון סביר לבעיה החמורה של אירופה. אלא שיש בכך בעיה קשה.

תנועות הימין הקיצוני באירופה

בחשש הנני ניגש לשאלה אודות היחס הראוי לתנועות הימין הלאומיות באירופה. מצד אחד, העמדה הרווחת בקרב רבים מהיהודים ואנשי המוסר גורסת שיש לתעב תנועות אלו, מפני שהן חוטאות בשנאת זרים ובאנטישמיות, וההיסטוריה לימדה אותנו ששנאה שכזו עלולה להוביל לתוצאה הנוראה מכול – השואה. גם לאחר השואה, היו תנועות ימין אירופיות שהמשיכו לתמוך בנאצים באופן מלא או חלקי. ואף שרוב מנהיגיהן וחבריהן התנערו מהנאצים ומהשואה, המשיכו תנועות הימין לשמש חממה לרשעים שמצדיקים את רצח מיליוני היהודים בשואה, או שמכחישים את ממדיה וממעטים בחומרתה. עדיין ניתן למצוא בסביבתן צעירים אלימים, גלוחי ראש ניאו-נאציים, שונאי זרים ככלל ויהודים בפרט, שתומכים ברעיון של עליונות הגזע הארי הלבן שמצדיקה כל סוג של אפליה והתנכלות לבני גזעים אחרים, בלי קשר לעמדתם ומעשיהם.

מנגד, במשך השנים תנועות הימין הקיצוני עברו תהליך של שינוי. קמו להן מנהיגים שמתנערים בגלוי מהמורשת הנאצית הגזענית ותומכים בגלוי במדינת ישראל. הם הוציאו בבושת פנים מתנועותיהם ניאו-נאצים שונאי יהודים. כיום תנועות הימין מבינות נכון יותר מאחרים את הבעיה המוסלמית. הן מבינות שמדובר במלחמה תרבותית כוללת מול האסלאם, ולא בטרור של אנשים קיצוניים שבמקרה הם מוסלמים. הן גם צודקות בתביעתן לשמור על זהותן הלאומית והדתית-תרבותית של מדינות אירופה. כשם שאסור לגזול את רכושו של אדם פרטי, כפי שעשו הקומוניסטים בארצות שעליהן השתלטו, כך אסור לגזול מאנשים את הזהות הלאומית והדתית שלהם.

תנועות השמאל

תנועות השמאל כופרות במשקל הקובע של הזהות הלאומית והדתית. בהתאם לכך, הן תומכות בקליטת פליטים בעלי זהות שונה ובזכותם לבטא את זהותם בפומבי, גם כאשר היא מתנגדת ופוגעת בזהות הלאומית של המקומיים.

ככלל, היהודים שהתגוררו בגלות אירופה הכירו וכיבדו את הזהות הלאומית והדתית של בני המקום. אמנם צריכים להודות שבעת החדשה, באירופה כולה ובמיוחד בצרפת, יהודים מתבוללים ומנוכרים לערכי היהדות כעם וכדת הובילו את תנועות השמאל הליברליות והקוסמופוליטיות, שמנסות לטשטש את הזהויות הלאומיות ולהדגיש את הערכים הכלל-אנושיים של זכויות הפרט והשוויון.

גם אנחנו היהודים נפגעים מעמדותיהן של תנועות השמאל. נציגיהן מבקרים באופן בוטה את היהדות ואת מדינת ישראל. גם נציגי תנועות השמאל כאן בארץ מכרסמים בזהות הלאומית והדתית, מתנגדים להגדרתה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי, ומתנגדים להענקת מעמד מיוחד לשפה העברית ולמורשת ישראל כתשתית התרבות והמשפט. זאת למרות שבאופן מוזר, הם מכירים בזהות הפלשתינית הבדויה של הערבים כאן בארץ, כמו שחבריהם מוכנים לתמוך באסלאם באירופה יותר ממה שהם תומכים בתרבות הרוב.

היחסים הנכונים עם הימין הלאומי

לנוכח המציאות העומדת לפנינו, ראוי לבחון בחיוב קשירת קשרים עם תנועות הימין באירופה, כאשר כל מקרה צריך להיבחן לגופו. תנועה שמתנערת באופן מוחלט מאנטישמיות וגזענות ראויה לכבוד ושיתוף פעולה. העמדה המוסכמת צריכה להיות שהמאבק הצודק באסלאם ובכל מי שמאיים על זהותם הלאומית מוגדר כמאבק על השלטת חוק וסדר ועל קביעת זהות לאומית ברורה למדינה, ובשום פנים אינו נובע משנאת זרים.

מרין לה פן

מארין לה-פן
מארין לה-פן.  Author: Foto-AG Gymnasium Melle

לצערנו מדינת ישראל כושלת בהובלת הדיאלוג הנכון עם תנועות הימין הלאומיות באירופה. במקום לתמוך בעמדות הלאומיות הסבירות והמוסריות ולהעצים את העמדה השוללת גזענות ושנאה, בוחרים אצלנו לתמוך במטשטשי הזהויות. אלה שאינם מסוגלים להתמודד כראוי עם שום בעיה, וגם פוגעים במדינת ישראל שניצבת באותה חזית ממש של מלחמה על קיומה וזהותה.

הנה לדוגמה, מנהיגת הימין בצרפת מרין לה-פן ביקשה לקשור קשר עם יהודים ומדינת ישראל, ובמקום לנהל איתה דיאלוג מכובד, נענתה בהתעלמות. תנועת הימין הלאומי בצרפת הוציאה מתוכה את מייסדה ז'אן מארי לה-פן, אביה של מרין, מפני שלא הסכים לחזור בו מאמירות אנטישמיות מכחישות שואה. האם אין זה מוכיח את כוונותיה? הקשר שיכולים יהודים ומדינת ישראל לקשור עם מפלגה זו יוכל להעצים את העמדה המוסרית שלה, לטובת צרפת וישראל כאחד.

תבנית גר תושב

התרומה שהיהדות יכולה להציע לתנועות הימין באירופה היא אימוץ מודל "גר תושב", כתנאי לקבלת זכויות אזרח ותושב מבלי לפגוע בזהותו של הרוב הלאומי.

שני עקרונות צריך לקבל על עצמו גר תושב: האחד, הכרה בזהות הלאומית והדתית של בני המקום, ונשיאה בעול האתגרים הלאומיים אל מול האויב. השני, קבלת שבע מצוות בני נח, הכוללות התנהגות מוסרית תקינה. אלו הן שבע המצוות:
א) אמונת הייחוד ואיסור עבודת אלילים.
ב) איסור גילוי עריות.
ג) איסור רצח.
ד) איסור ניאוץ שם שמיים.
ה) איסור גזל.
ו) כיבוד החוק ומערכת המשפט.
ז) איסור אכילת אבר מן החי, כלומר התנהגות סבירה של דרך ארץ (רמב"ם מלכים ט, א).

השראה לימינו

למי שמקבל על עצמו את כללי גר תושב צריך להעניק זכויות מלאות, ועליו נאמר: "כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך" (ויקרא יט, לד). אמנם כאשר יש חשש שקליטה של מספר מוגזם של גרים תושבים יטשטש את זהות המדינה, רשאית המדינה להגביל את מספר הנקלטים, גם אם אלה מוכנים לקבל על עצמם את עקרונות גר תושב.

ראוי לציין שהיהודים בגולה נהגו כלפי המדינות המארחות אותם כגרים תושבים, להוציא יהודים אנשי שמאל בעת החדשה שניאצו את דתם של בני המקום וחתרו תחתיהם בהקמת תנועות מהפכניות.

אבל מי שאינם מוכנים לקבל את הכללים, לכבד את תרבות הרוב ואת עמדתו המוסרית ולא להטיף כנגדה במסגדים, וקל וחומר מי שעוסקים בגנבה, במכירת סמים, בדיווח שקר לשלטונות ובהפרעה לפעילות המשטרה – אינם זכאים לזכויות אזרח, וראוי להחזירם אחר כבוד לארצות מוצאם.

בינתיים, עד אשר יתברר מעמדם של המהגרים שכבר זכו בזכויות אזרח, ראוי שאירופה תימנע מקליטת מהגרים נוספים. הרצון לעזור להם הוא חיובי, אבל יש לקיימו בארצות מוצאם.

התיקון של אירופה

הפיגועים המרושעים בפאריז הם מצערים, אבל לא מפתיעים • האירופים חטאו בעבר בקולוניאליזם ואנטישמיות, וחוטאים היום ביחסם לישראל • קלקוליה של התפישה המוסרית האירופית, שמקדשת את הזכויות ומזניחה את החובות ואת הצדק • הענקת זכויות ללא חובות גורמת השחתה • יחסו המעוות של המערב לעימות הישראלי-פלשתיני הרים את קרן הטרור בעולם כולו • המוסלמים סבורים שהתרבות האירופית מנוונת מבחינה מוסרית, ולכן מותר ורצוי לפגוע בה • תמיכה בישראל היא תנאי הכרחי ליכולת של אירופה להתמודד עם הטרור

אירופה

בצער שמענו על הפיגועים המרושעים שביצעו המחבלים המוסלמים בפריז. אמנם אי אפשר לומר שהיינו מופתעים – כבר שנים אנו יודעים שזו תהיה התוצאה של המדיניות המוטעית של צרפת ורוב מדינות אירופה (כפי שאצטט ממאמר שכתבתי לפני כחמש עשרה שנים). ואף על פי כן, התגשמות החלק הראשון של התחזיות מזעזעת את הלב.

האמת חייבת להיאמר – האירופים אינם צדיקים. במשך דורות הם שלטו בכוח הזרוע בעמים רבים, וביניהם ערבים ומוסלמים, תוך שהם מנצלים את עבודתם ומשאבי הטבע של ארצותיהם כדי להרבות את עושרם וכבודם. כעת באים מהגרים מאותן ארצות ומנצלים אותם ואת ארצותיהם, תוך שהם מצדיקים את עצמם בכך שהם מחזירים לעצמם ממה שנגזל מהם בעבר.

חובה להזכיר את הסבל הנורא שעברנו, אנחנו היהודים, בארצות אירופה. אמנם פעמים רבות זכינו ליחס חיובי בארצות שונות מצד שליטים ומצד אנשים פשוטים. אבל קשה לספור את כל הפוגרומים והגירושים, מעשי השוד והאונס שעברנו באירופה, עד הנורא מכל – השואה שבה נרצחו ששה מיליון מאחינו על ידי הגרמנים הנאצים ועוזריהם משאר עמי אירופה. נכון אמנם שהתעקשנו לשמור על אמונתנו, ולא תמיד נעים לחיות עם אנשים בעלי אמונה ותרבות שונה. אבל התרומה שלנו להתפתחותה הכלכלית, המדעית והתרבותית של אירופה הייתה ללא ספק גדולה לאין ערוך מאי הנעימות שנגרמה בעטיינו לעמי אירופה שביניהם חיינו בגלות. במקום תודה קבלנו פוגרומים, גירושים ושואה.

ואף כיום, במקום להבין את המלחמה הנוראה שבה אנו שרויים מול הערבים המקיפים אותנו ורוצים לכלותינו, פשוטו כמשמעו, הם טוענים כלפינו שאנחנו פוגעים בזכויותיהם של הערבים, רוצחים בהם, ושאר עלילות שווא. אולי חשוב להם לקבל את עלילות הערבים כדי לנסות להצדיק את עצמם, שהנה לא רק הם רוצחים. גם היהודים, כשניתנת להם ההזדמנות, רוצחים בבני עם אחר ככל יכולתם. ואולי יש כאלה שבכלל אין להם צורך בהצדקה עצמית – הם שונאים את היהודים ואת ישראל ודי. ואולי עכשיו לפתע החליטו לעשות תשובה ולפעול למען זכויות אדם, ובדיוק נפלו על האנשים הלא נכונים.

בכל אופן, מעשיהם בעבר ועמדתם הרשמית בהווה, השוללת ממדינת ישראל את הזכות להגן על ביטחונה ועל נחלות אבותיה ביהודה ושומרון, מובילים למצב שאין בידם עוז וצידוק מוסרי ללחום בעמדה המוסלמית שמאיימת על שלומם וקיומם.

אל מי הדברים מכוונים

אם עמי אירופה לא יבינו את מלוא היקף ההתמודדות עם האסלאם, הטרור והפשע יגברו עד מלחמת גרילה ברחובות. זה עלול להיגמר בשקיעתם של עמי אירופה, או בהתפרצות איומה של שפיכות דמים מצד אירופים שיכלו את זעמם במוסלמים

דברים אלו מכוונים בראש ובראשונה אלינו, בני ישראל. שכן חובה עלינו להבין את הקורה מסביבנו, שנאמר (דברים לב, ז-ח): "זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור… בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל".

לכתחילה הלימוד בא כדי להחכים את אומות העולם, וכאשר איננו זוכים שהם יבינו, אזי אותן הבעיות שבהן הם נכשלו מגיעות לפתחנו. אנשי השמאל החילוני נכשלים בהן ברצון, מתוך אמונה מוטעית כי כך ראוי ומוסרי, ואנשי השלטון נכשלים בהן מתוך תחושת חוסר אונים מול דעת הקהל העולמית.

הדברים מכוונים גם לאירופים, שכן מאז סיום מלחמת העולם השנייה רווחת בקרב אנשי המוסר באירופה העמדה שהגיע הזמן לערוך חשבון נפש עמוק על הפגיעה שפגעו האירופים בבני האדם על ידי הקולוניאליזם, הלאומנות, והדתות. ולכן יש מקום לפנות אל האירופים כדי שיכוונו ביושר את מחשבותיהם.

חשבון הנפש

שוחרי המוסר באירופה חשבו בפשטנות שככל שיבצרו את זכויות האדם, כך יהפוך העולם למוסרי ומתוקן יותר, ולא ניפגש יותר עם אפליה בין אדם לחברו על רקע מין, גזע ודת. ככל שיבצרו את זכויות היחיד באשר הוא, כך יתמעטו המלחמות בין עמים ודתות. אולם בכך שוויתרו על כל שאר ערכי המוסר, ועל החובות המוסריות הנתבעות מכל יחיד, טעו וגרמו עוולות קשות, והדבר בא לידי ביטוי במשבר החמור שעומד לפתחם.

מפני שאין זכויות בלא חובות. וכאשר נותנים לאנשים זכויות בלא חובות, מטפחים בהם את היצר הרע הטבעי שנוטה לנצל, לשקר ולהרשיע, לגנוב לאנוס ולרצוח. וכאשר תומכים בחלשים באשר הם, מעודדים אותם לתבוע זכויות שלא מגיעות להם, ומשלא יקבלום – מעודדים אותם לפגוע ולחבל כדי להשיג בכוח את מה שלא נתנו להם בטוב.

לכן יש הכרח לשלב ברצינות את הערכים של תנועות הימין השמרניות, שקשורות יותר לערכי התנ"ך, שבנוסף לערך כבוד האדם מדגישות את ערכי הצדק ותובעות מהאדם לקחת אחריות על מעשיו.

מלחמתם של ישראל היא אבן הבוחן לרשע העולמי

בהקשר זה מצאתי לנכון לחזור ולצטט דברים שכתבתי ב'רביבים' י' אדר תשס"ג, ועיקרם נכתב כמאמר ל'מקור ראשון', בשלהי אלול תשס"א, ימים ספורים לפני הפיגוע במגדלי התאומים בניו יורק.

"ככל שטעינו יותר באמונת השווא שהסכמי אוסלו יובילו לשלום ולהפחתת הפיגועים והמלחמה נגד ישראל, כך אויבינו הערבים נעשו רשעים יותר. את מיליארדי הדולרים שהמדינות השונות העניקו להם, בזבזו וגנבו בשחיתות איומה. ואת מה שלא גנבו, השקיעו בעיקר בנשק ותחמושת כדי לרצוח, לפצוע, להרוס ולהחריב. אין ארגון פשע וטרור שלא קשור אליהם ולמד מניסיונם. אין זה מקרה שגם מורו ורבו של בן לאדן הוא פלשתיני (אז עוד לא קמו כל התנועות הרצחניות שנוספו בשנים האחרונות).

"הדבר היחיד שהטרוריסטים למיניהם הבינו מתהליך אוסלו הוא שהטרור משתלם. וככל שהטרוריסט מוכן להיות יותר שקרן ויותר רשע – כך מתחשבים בו יותר, כפי שמדינות המערב מתייחסות לרשות הפלשתינית.

לאחר שראש כנופיית הטרור הגדולה בעולם בזמנו, יאסר ערפאת, זכה למעמד בינלאומי ואף הבטיחו לו מדינה, הרים הטרור הבינלאומי את ראשו. ואף מדינות שלמות כעיראק ואפגניסטן, סוריה ואיראן, לוב וסודן, מרשות לעצמן לתמוך בטרור (היום התמיכה בטרור התרחבה ומקיפה את מרבית הציבור המוסלמי בכל הארצות, כפי שמוכח בכל מקום שנותנים להם לקיים בחירות חופשיות). גם אם יכריעו בימים הקרובים את סדאם חוסיין, לא ישוב השקט לעולם. כל זמן שהרשעות הפלשתינית לא תבוא על עונשה, העולם ייחשף לסכנות הולכות וגוברות. לא תישאר מדינה בעולם שלא תאלץ להשקיע את מיטב אנשיה וכספה למאבק יומיומי בטרור. אם לא נעצור אותם היום, על כל המתקנים הציבוריים בכל מדינות העולם יצטרכו להעמיד שמירה, כדי שלא יתפוצצו שם אנשים, וכדי שלא ירעילו את המים, וכדי שלא יפזרו חיידקים מפיצי מגפות, וכדי שלא יניחו את ידם על טכנולוגיות מתקדמות שעלולות לסכן את שלום העולם כולו. המדינות יצטרכו להגדיל שוב ושוב את כוחות המשטרה, ועדיין הטרור ימשיך להלום, במדינות העשירות כמו בעניות. כל אדם שלישי יצטרך להיות שוטר, כדי להגן על הבתים והאנשים. בכל קרן רחוב ייאלצו לבדוק בתיקי האנשים ובבגדיהם, שמא הם נושאים על גופם פצצות או חומרי הרעלה שונים…

וכך במקום שמציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים, יצא מפלשתין הטרור, ההרג והשכול. וכל זה יבוא עליהם מפני שמנהיגי המערב לא השכילו להבחין בין הצדיק לרשע בסכסוך הישראלי מול הפלשתינים".

עד כאן דברים שעיקרם נכתב, כאמור, כבר לפני 15 שנה.

הבעיה באירופה

בטעות חושבים המומחים והפרשנים למיניהם שמדובר בבעיה של טרור, ולכן הגברת האבטחה תפתור את הבעיה. יש שמוכנים להודות שהבעיה רחבה יותר ונוגעת למאבק עם האסלאם הקיצוני, שעל ידי מלחמה במייצגים הבולטים שלו יודבר הטרור.

אולם האמת שמדובר על התנגשות בין תרבויות. המומחים למיניהם נדהמים מכך שהמחבלים עסקו לפני כן בניהול בר לממכר אלכוהול וסמים, מוצרים שאסורים על פי האסלאם. אולם אם היו מבינים שמדובר בהתנגשות על רקע דתי, היו מבינים שלמרות שהצעירים המוסלמים מרבים ליהנות במועדוני אירופה מהפריצות, האלכוהול והסמים, הם מאשימים את האירופים בכך שפיתו אותם לרעה. ולכן הם מסכימים עם המטיף במסגד, שהרוע של האירופים גדול ונורא עד שהוא אפילו לוכד ברשתו את צעירי המוסלמים, ואין אפשרות להתגבר עליו אלא להשמידו, כי הוא שטני.

כך רואים המוסלמים, רובם ככולם, את אירופה כמתפוררת מבחינה מוסרית, וכל הדיבורים על זכויות האדם נתפשים בעיניהם ככניעה ליצר הרע, למתירנות, להפקרות ולעקירת ערכי המשפחה. הם אמנם נהנים מהרווחה והחופש שבארצות אירופה, אבל בתוך ליבם הם מאמינים שמדובר בתרבות של סדום ועמורה, וממילא מותר ורצוי לפגוע בה. זה נותן להם צידוק לפתוח בשכונותיהם מוקדי פשע.

אם עמי אירופה לא יבינו את מלוא היקף ההתמודדות עם האסלאם, הטרור והפשע יגברו עד מלחמת גרילה ברחובות. זה עלול להיגמר בשקיעתם של עמי אירופה, או בהתפרצות איומה של שפיכות דמים מצד אירופים שיכלו את זעמם במוסלמים.

התיקון

תחילת הפתרון בחזרה לערכי התנ"ך, כולל תמיכה במדינת ישראל שניצבת בחזית המלחמה מול האסלאם. מתוך כך יוכלו עמי אירופה להציב עמדה אידיאולוגית ערכית שמדברת בשם הצדק. אידאולוגיה שעומדת על זכותם של עמי אירופה על ארצותיהם, על זכותם לבטא את זהותם וערכיהם הדתיים במרחב הציבורי, ועל זכותם להגן על זהותם מפני מהגרים שרוצים לשנותה. אז אפשר יהיה להתחיל לחשוב על דרכי התמודדות עם האיום המוסלמי הגובר.

כפי הנראה, רק תנועות הימין מבינות את הבעיה במלא היקפה. בשבוע הבא אנסה להמשיך לדון ביחסינו לימין הקיצוני באירופה.

לא פחות משש שעות

האם הקביעה שצריך ללמוד תורה בשבת לפחות שש שעות היא המצאה חדשה? • דברי הירושלמי שהשבת ניתנה כדי לעסוק בתורה • בגמרא ובראשונים מבואר שאת השבת צריך לחלק, חציה לעונג גשמי וחציה ללימוד תורה • ההבדל באופן חלוקת הזמן בין תלמידי חכמים לאנשי מעשה • האם חלוקת הזמן צריכה להיות מדויקת? • בעבר היו פחות פיתויים שהפריעו ללימוד בשבת, ולכן לא נצרכו להרבות בדיבור על כך • מכתב מנערה בת מצווה בעניין סעודת מלווה מלכה במוצאי שבת

שאלה: כבוד הרב מרבה לכתוב על החובה ללמוד תורה בשבת. איך ייתכן שמצווה כזו אינה ידועה לציבור ואינה כתובה בספרים? ולא זו בלבד אלא שהרב המציא חידוש – שצריך ללמוד לפחות שש שעות בשבת. האין צריך מקורות איתנים לחידוש כזה?

חובת לימוד התורה בשבת

אין זה חידוש שחייבים ללמוד תורה בשבת, וכפי שאמרו חכמים בירושלמי (שבת טו, ג): "לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהם בדברי תורה". עוד אמרו חכמים (תדבא"ר א): "כך אמר להם הקב"ה לישראל: בניי, לא כך כתבתי לכם בתורתי: 'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה' (יהושע א, ח)? אף על פי שאתם עושים מלאכה כל שישה ימים – יום השבת יעשה כולו תורה. מכאן אמרו, לעולם ישכים אדם וישנה בשבת, וילך לבית הכנסת ולבית המדרש, יקרא בתורה וישנה בנביאים, ואחר כך ילך לביתו ויאכל וישתה". יש עוד מקורות רבים לכך בדברי חז"ל, ראשונים ואחרונים, וראוי לאספם בספר מיוחד כדי לחזק עניין קדוש זה.

חלוקת השבת חצי לתורה וחצי לסעודה

אמנם לרבים קשה מאוד לשנות מיד את סדרי השבת, אבל אסור להתייאש בגלל הקושי מהייעוד המופלא של השבת. על כל אדם לנסות להוסיף לימוד כפי יכולתו, עד שיהיו השבתות שלנו מעין עולם הבא, בשילוב של נשמה וגוף, עונג רוחני של תורה ותפילה עם עונג הסעודות והשינה

לפי המבואר בתלמוד (פסחים סח, ב), צריך לחלק את זמן השבת, חציו לה' בלימוד תורה בבית המדרש וחציו לעונג שבת של אכילה, שתייה ושינה. וכך כתב בספר אור זרוע (ח"ב פט): "שבת או יום טוב חציו לאכילה ושתייה וחציו לבית המדרש. ומנהג כשר אחר שיוצאים מבית הכנסת בשבת שחרית הולכים לאכול, ואחר אכילה ישנים לתענוג שבת, ואחר שינה לומדים". וכך כתב בספר מצוות גדול (הלכות יו"ט כז, ע"ג), ורבנו ירוחם (נתיב יב, דף סה ע"ג), ובספר העתים קצח, והמנהיג נה, ומהרש"ל (יש"ש ביצה ב, ד).

ולדעת הב"ח (רמב, א), אמנם ביום טוב צריך לחלק את היום לשני חצאים שווים, אבל בשבת צריך להקדיש את רוב היום ללימוד התורה, כפי שמשמע מהגמרא ומהרמב"ם (שבת ל, י). וכן הסכים בעל החוות יאיר בספרו מקור חיים (או"ח סוף סימן רצ).

המחלקים בין אנשי תורה לאנשי עבודה

יש סוברים שעל גבי החלוקה הכללית של השבת, מחצה לעונג רוחני ומחצה לעונג גשמי, יש הדרכה נוספת: שתלמידי חכמים, הרגילים לסגף עצמם במשך ימות השבוע בשקידת התורה, יוסיפו מעט בעונג גשמי, ואילו אנשי מעשה, שאינם מספיקים ללמוד תורה כראוי בימות החול, ירבו יותר בלימוד התורה (ירושלמי שבת טו, ג, פסיקתא רבתי סו"פ כג). וכן כתבו כמה ראשונים: שיבולי הלקט צו; תניא רבתי יח; מאירי שבת קיח, ב; וכן כתב הרמ"א (שו"ע רצ, ב): "בעלי בתים שאינם עוסקים בתורה כל ימי השבוע, יעסקו יותר בתורה בשבת מתלמידי חכמים העוסקים בתורה כל ימי השבוע. ותלמידי החכמים ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתייה קצת, דהרי הם מתענגים בלימודם כל ימי השבוע". וכן כתב בית יוסף (רפח, א), מהריק"ש (ערך לחם סימן רצ), של"ה, בעל שולחן הרב ועוד רבים.

האם הכוונה שנדקדק במספר השעות

אמנם יש מקום לשאלה, שלא מצינו שקבעו הפוסקים מספר שעות מדויק ללימוד התורה. ואולי אפשר ללמוד מכך שאין צורך שהזמן המוקדש לתורה יהיה ממש מחצית מזמן השבת, אלא הכוונה להקדיש זמן חשוב לתורה וזמן חשוב לסעודות. וכך אכן כתבו פרי מגדים (או"ח א"א רמב ס"ק א) ושפת אמת (ביצה טו, ב).

מנגד, מצינו שכמה מגדולי האחרונים כתבו שהחלוקה לחצי היא מדויקת, ומהם: ב"ח (או"ח ר"ס רמב); פני יהושע (ביצה טו, ב); שאגת אריה (סי' סט). וכן עולה מדברי מהרש"ל (יש"ש חולין א, נ), שכתב שאין להחשיב את ניגוני החזנים כחציו לה'. וכן כתב בתוקף רבי חיים בן עטר (ראשון לציון ביצה טו, ב): "צריך שלא להאריך בסעודה של שחרית, שאם כן נמצא גזול מחצי של ה' ברוך הוא". וכן כתב בספר כף החיים (תקכט, ב) בנוגע לזמן הדרשה והסעודה, "כל מקום יעשה כמנהגו, ובלבד שלא יפחות מחצי היום לבית המדרש… ובפרט הסוחרים ובעלי מלאכה שאין להם פנאי ללמוד בחול…".

כיצד יצא שצריך ללמוד לפחות שש שעות

אם חצי מזמן השבת צריך להיות מוקדש לתורה, לכאורה החובה היא ללמוד בשבת כשתיים עשרה שעות וחצי, שכן משך השבת עם תוספת שבת הוא כעשרים וחמש שעות. ואולם למעשה נראה שאפשר להקל, שאותן שבע שעות שאדם צריך לישון בכל יום אינן בחשבון, הרי שנותרו שמונה עשרה שעות, ומתוכן יש להקדיש כתשע שעות לתורה וכתשע שעות לעונג שבת של אכילה, שתייה ותוספת שינה של תענוג.

ואף שעיקר העניין הרוחני של השבת נועד ללימוד תורה, נראה מדעת כמה פוסקים שאפשר להקל ולכלול בתשע השעות של תורה גם את שעות התפילה, ובתנאי שלא יאריכו מדי בתפילה.

לפי זה יוצא שבפועל צריכים להקדיש לכל הפחות שש שעות בשבת לתורה, שיחד עם שלוש השעות המוקדשות לתפילה יצטרפו לתשע שעות.

מדוע בעבר לא נקבו חכמים במספר שעות

כמדומה שבעבר הפיתוי להתבטל בשבת מתורה היה קטן בהרבה. ראשית, כיום יש לאדם חומרי קריאה מרובים, כעיתונים וספרי חול, שלא היו בעבר, במיוחד לפני המצאת הדפוס. שנית, הסעודות היו קצרות בהרבה, מפני שלא היה לאנשים כל כך הרבה כסף לקנות מנות רבות. שלישית, כיוון שאוכלים כיום הרבה מאוד, נעשים עייפים יותר, וצריך להקדיש יותר שעות לשינה. רביעית, בדורות האחרונים נוצרה תרבות שבה רבים מקדישים את השבת למפגשי חברים ולשיחות רעים, דבר שכפי הנראה רווח פחות בעבר.

הפיתוי העיקרי שהתמודדו איתו חכמים היה שאנשים העדיפו לקרוא דברי חוכמה שבספרי הכתובים, בספר משלי וכדומה, במקום לבוא לבית המדרש לשמוע דברי הלכה, ולכן גזרו שלא לקרוא בכתובים בזמן שהיה מוקדש ללימוד בבית המדרש "מפני ביטול בית המדרש" (שבת קטו, א), וכן נפסק ברמב"ם (שבת כג, יט). כיום, שנתבטל זמן בית המדרש הקבוע, התבטל האיסור לקרוא באותו זמן בכתובים (ר"ן בשם רז"ה, ב"י שז, יז).

משל למה הדבר דומה

אם ישאל אדם, וכי התכוונו חכמים שנהיה במתח כל השבת ונדקדק ונספור את שעות הלימוד? נשיב במשל על אדם שביקש לקנות את מזונותיו אצל חברו שהייתה לו מכולת. כיוון שהיו חברים טובים כבר מילדותם, אמר בעל החנות לחברו: הלוא אנשים אחים אנחנו, ולא מתאים לנו להתחשבן על כל פריט ופריט כפי שמקובל בשאר הקונים. הבה ננהג כחברים, אתה תיקח מהחנות את כל מה שתרצה, ומעת לעת כשתרצה לשלם – נשער כמה עלו המוצרים שלקחת, ותשלם. וייטב הדבר בעיני הקונה, אלא שברבות הימים שם לב כי בעל החנות תמיד טועה בחשבון לרעתו. מן הסתם עשה זאת בתום לב, בלא כוונה רעה. ואולם בפועל יצא שתמיד חשב החנווני שחברו לקח יותר מוצרים ממה שבאמת לקח, עד שעלות המזון החודשית שלו עלתה כפליים, ומתוך החברות הטובה שלהם נגרמו לו הפסדים. משראה שכך הדבר, פנה אל חברו בעל המכולת, וביקש שמעתה ירשמו את המוצרים שהוא לוקח וייצמדו לחשבון המדויק.

כך בנוגע ללימוד בשבת. אילו היה מצבנו הציבורי שלעתים אנו מרבים בתורה יותר ממחצית השבת, ולעתים, כשיש אירועים מיוחדים, ממעטים ממחצית, אבל בסך הכול כחצי מזמן השבתות שלנו מוקדש לתורה – לא היה צורך לדקדק בחישוב השעות. אבל כשאנו רואים שתמיד יוצא שהזמן המקודש לתורה נפגע – יש צורך לדקדק בחשבון, עד שייקבע הדבר שחצי השבת מוקדש לתורה.

תיקון הדרגתי

ואמנם לרבים קשה מאוד לשנות מיד את סדרי השבת, אבל אסור להתייאש בגלל הקושי מהייעוד המופלא של השבת. על כל אדם לנסות להוסיף לימוד כפי יכולתו, עד שיהיו השבתות שלנו מעין עולם הבא, בשילוב של נשמה וגוף, עונג רוחני של תורה ותפילה עם עונג הסעודות והשינה.

סעודת מלווה מלכה

לפני כחודש קיבלתי עותק מדרשת בת מצווה, ובה דברים יפים על מצוות סעודת מלווה מלכה:

"… בשנה האחרונה למדתי עם אבא שלי פניני הלכה – הלכות שבת. אמנם לא הספקנו לסיים את שני הכרכים לפני בת המצווה, אבל אולי זה עדיף, כדי שנמשיך את החברותא גם אחר כך.
אני רוצה להזכיר כמה הלכות שלמדנו, ושחיבבתי במיוחד.
אחד העניינים שאהבתי מאוד הוא סעודת מלווה מלכה. כפי שהרב מלמד מבאר, יש עניין חשוב ללוות את השבת ביציאתה, כיוון שאיננו רוצים להיפרד מהמלכה מהר כל כך. ולכן יש מהדרים להכין מאכל מיוחד לכבוד הסעודה במוצאי שבת.
וכאן אני רוצה לספר מה קרה אצלנו בבית. אחרי שלמדתי הלכות מלווה מלכה, ביקשתי שנאכל סעודה רביעית בכל מוצאי שבת כמשפחה, ואף אכין מאכל מיוחד לשם כך. אבל הדבר החזיק מעמד רק מעט זמן, כי הוריי רצו שאלך לישון בשעה מסוימת. עתה, כשאני בת מצווה, ומוצאי שבת ארוך יותר, אני רוצה להתחיל להכין מאכלים במוצאי שבת כדי להמשיך ולכבד את המלכה ולהזין את עצם הלוז…".

ממיתה על קידוש השם לחיים של קדושה

לפני 72 שנים נרצח באושוויץ על קידוש השם סבי הגדול, הרב חיים יהודה ווייל זצ"ל, נצר לפוסק האשכנזי המפורסם מהר"י וייל, רב בקהילות צרניקאו ודיסלדורף שבגרמניה • הוא היה חניך תנועת תורה עם דרך ארץ, גדול בתורה ובחוכמה, ירא שמיים וירא חטא שזכה להוקרה גם מרחוקים מתורה ומצוות • חמשת ילדיו ניצלו מהשואה, רוב צאצאיו חיים בארץ, ולאחרונה זכתה בתו הצעירה, הדודה חנה בת ה-96, להכניס ספר תורה לזכרו בקיבוץ עין הנצי"ב, שחבריו משלבים חיי תורה ועבודה ויישוב הארץ

בחול המועד סוכות זכתה דודתה של אמי, חנה פלטיאל מקיבוץ עין הנצי"ב, להכניס ספר תורה לעילוי נשמת אביה, סבי הגדול, הרב חיים יהודה אריה ווייל זצ"ל הי"ד, שנרצח באושוויץ ביום כ' במרחשוון תש"ד, בהיותו כבן שבעים ושמונה.

את הספר כתב נכדה של הדודה, והוא הוכנס לבית הכנסת בקיבוץ שאותו זכתה להקים יחד עם עוד ניצולי שואה.

לרגל יום השנה של הסבא-רבה הי"ד, אביא בפניכם את הדברים שנשאתי באירוע.

תולדות משפחתו

שורשה של משפחת ווייל בגלות ספרד. שנים רבות לפני גירוש ספרד (בשנת רנ"ב, 1492) התרבו הפרעות ורדיפות הדת נגד היהודים. בעקבות אחד מאירועי הפרעות, בערך בשנת ה' אלפים ק"כ (1360), אבות המשפחה ברחו לעיר ווייל שבדרום גרמניה, שראשיה ביקשו לקבל יהודים לעירם כדי שיפתחו את כלכלתה. על שם אותה עיר שקיבלה אותם נקרא שם המשפחה ווייל. אבי המשפחה נקרא יהודה, ובנו או נכדו היה הרב המפורסם רבי יעקב וייל, אשר נקרא בספרי הפוסקים מהרי"ו, שהיה מתלמידיו הגדולים של המהרי"ל. גם בנו ונכדו היו רבנים חשובים במדינת אשכנז, והם אבות משפחתנו.

אביו הרב מאיר

אביו של הסבא, רבי מאיר ווייל, למד במשך שנים אצל הגאון המפורסם רבי עקיבא איגר. הוא שימש כדיין בעירו רוגזין והתפרנס ממסחר.

שלושה עשרה ילדים נולדו לו, אולם כדרך אותם הימים, רק חמישה שרדו והקימו משפחות. הצעיר שבהם היה סבי הגדול, הרב חיים יהודה ווייל.

שנות לימודיו

ישרותו ודבקותו היו ניכרים באורחותיו, עד שגם רחוקים מתורה ומצוות העריכו אותו. הם לא יכלו לטעון כלפי הרב ד"ר ווייל שאינו מכיר את המדע או את הלכי הרוח החדשים, שכן הוא הכירם היטב, ועם זאת דבק בתורה ובמצוות בכל לבו, נפשו ומאודו. אחד ממכריו העיד: "הוא היה ירא שמיים וירא חטא האמיתי ביותר שהכרתי"

בתחילה למד אצל אביו ובתלמודי התורה שבעיירתו. ועם זאת, כמנהג יהודי גרמניה באותם זמנים, למד גם חוכמות חיצוניות. לאחר מכן למד בבית המדרש לרבנים שבברלין אצל הרב עזריאל הילדסהיימר זצ"ל והרב דוד צבי הופמן זצ"ל. שם הוסמך לרבנות. מכיוון שהיה שקדן ובעל כישרון, מעמיק וזכרן, הש"ס היה שגור על פיו, ומגיל צעיר למדי היה רגיל לחזור בכל שנה על כל הש"ס.

בנוסף לכך למד לימודי חול באוניברסיטה ושמע הרצאות בחקר השפות השמיות. הוא עשה עבודה גדולה על עניינים משפטיים שמופיעים בספרי יוספוס פלביוס והשוואתם להלכה. על עבודה זו קיבל מאוניברסיטת ברן שבשווייץ תואר דוקטור לפילוסופיה.

כבר דיברו בו שיתמנה לרב, אולם אביו שהאריך ימים עד גיל תשעים נזקק לסעד, ובעקבות זאת התעכב בקבלת הצעות רבנות וגם עיכב את נישואיו.

בשנת תרס"א (1901), שנים אחדות לאחר פטירת אביו, בהיותו כבן שלושים וחמש, נבחר לרב בקהילת צרניקאו שבחבל פוזנן, ונשא לאישה את רוזה, בתו הבכורה של החבר אשר הורביץ, מצאצאי השל"ה הקדוש. היא הייתה צעירה ממנו בשלוש עשרה שנים.

דרשתו הראשונה כרב בקהילת צרניקאו

לא קלה עבודתו של רב, ובמיוחד בדורות האחרונים, כאשר משבר גדול פקד את הקהילות היהודיות, ורבים מאוד מבני הדור הצעיר עזבו את דרך התורה והמצוות. הד לכך אנו מוצאים בדרשתו הראשונה.

הרב ד"ר פוזנן, שחקר את תולדות קהילת צרניקאו, כתב: "דרשתו הראשונה בבית הכנסת הצטיינה בלשונה ובתוכנה. מוטו הדרשה היו המילים 'ללמוד וללמד לשמור ולעשות'… אף שבמוסדות הקהילה נשמרה המסורת בצורה יפה, ידע הרב שלא כולם עומדים לימינו, שכן רוח הזמן החדש מצאה את דרכה ללבות כמה מחברי הקהילה. וכדי לקרבם הדגיש שיזהר מלקום נגדם בדברי גידוף ובדברי השמצה, כי לא זאת הדרך לקרב את הרחוקים, וגם בהם ירצה לראות ידידים ויבקש את עזרתם, שכן בלא עזרתם לא יוכל להגשים את תפקידו. וכמו שמשה רבנו אמר 'איכה אשא לבדי', כך גם הוא יהיה זקוק לעזרת כל יושבי המקום שמכירים את החסרונות, את הפרצות ואת הסדקים. ואלה הם קווי עבודתו: 'ללמוד' – על ידי התעמקות תמידית במקורות היהדות להתכונן בלי לאות למילוי תפקידיו. 'ללמד' – לכולם, למבוגרים, לצעירים ולילדים, ולהיות מורה דרך החיים. 'לשמור' – להיות שומר נאמן לתורה שנמסרה לידיו, להגן עליה מכל התקפה מבחוץ לבל יכנסו רעיונות זרים לחצרות הקודש. 'ולעשות' – לקיים את התורה באופן מופתי בעצמו ולהראות לכולם את דרך האמת, שהייתה נר לרגלי עם ישראל בכל התקופות הרבות שעברו על עם ישראל בארצו ובגולה".

בסוף דבריו ביקש הרב שתי בקשות מהקהל: א' – שיראו בו ידיד ותושב. ב' – שלא יעשו לפני הילדים דברים בניגוד לתורה שמלמדים בבית הספר". וסיים הרב ד"ר פוזנר: "בכל זמן כהונתו במקום הזה הוכיח הרב ד"ר ווייל שאמת בדבריו, ומה שהבטיח ביום תחילת עבודתו שם קיים כל ימי חייו".

עבודתו בקהילת צרניקאו

תפקידו כלל פיקוח על ענייני הקהילה והכשרות. ופעם היה מקרה קשה שנאלץ להסיר כשרות מקצב אחד שמעל באמונו, ואף הודיע על כך בעיתונות האזורית. ככלל היה נחשב כפוסק שנוטה להקל, בעיקר בזמנים קשים, אבל על עצמו החמיר.

תחת אחריותו היו החברות לענייני צדקה וחסד עם החיים, וגם חסד של אמת עם המתים. במשך השנים גם אשתו הרבנית הצעירה הצטרפה לפעילות החסד, והייתה יושבת ראש "חברת הנשים להלבשת ילדים עניים ותמיכה בעניים". כמו כן הצטרפה לאחת מוותיקות הקהילה לצורך גמילות חסד של אמת בנשים.

דרשותיו

לפי עדות בני צרניקאו (חלקם עלו והתגוררו בהרצליה), הסבא היה נואם מבריק. בדרשותיו הציב בפני שומעיו את האידיאל הניצב בפני עם ישראל להיות מופת מוסרי בפני העמים, שעל ידי כך ניגאל.

כמו שהדגיש את המסירות הנדרשת לקיום המצוות שבין אדם למקום, גם הדגיש מאוד את קיום המצוות שבין אדם לחברו.

בעניין הצדקה הדגיש את המצווה להעמיד את הנזקק על רגליו כדי שיוכל לפרנס את עצמו, שזו המצווה הנעלה ביותר. אולם הדגיש שכאשר כבר אי אפשר להקים את האדם על רגליו, יש לעזור לו בצדקה ולא להלוות לו בריבית, וכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים.

עניין מיוחד היה אצלו לדרשות שבת נחמו ושבת חזון, שבהן ביטא את הצער הנורא על חורבן בית מקדשנו והתקווה לתחיית העם ולבניין בית המקדש.

רבים מהצעירים לא הבינו היטב את שפת התפילה העברית, ועל כן הנהיג הסבא קצת חידוש שתיקן תפילה בגרמנית לזוג הצעיר שבא לבית הכנסת בשבת הראשונה אחרי החתונה, או לאם היולדת בעת שהייתה באה לבית הכנסת אחר לידתה. על ידי כך גם הרחוקים ביקשו להשתתף בתפילות.

בימי מלחמת העולם הראשונה התגייסו עשרות מבני הקהילה לצבא הגרמני, חלקם קיבלו אותות גבורה והצטיינות מהצבא הגרמני וחמישה מהם נהרגו. כששבו החיילים לביתם קיבל את פניהם בדרשה חשובה ומרגשת, מלווה בדברי התעוררות לחיילים שיבנו את חייהם מחדש במדרגה עליונה יותר, מתוך רגישות גבוהה יותר לרכוש הזולת ולכבודו. הדרשה הייתה מלווה בפסוקים ותפילות רבות שתרגם לגרמנית לשלום העולם וגאולת ישראל.

פעילותו באזור

היה אדם נוח לשיתוף פעולה, ופעל יחד עם חבריו הרבנים בעניינים שנגעו לכלל הקהילות. כמו כן השתתף ב'חברה להיסטוריה ולספרות ישראל', ששמה לה כמטרה להעמיק את הקשר של בני הקהילות שעמדו בפני פיתויי ההתבוללות אל מורשת עמם. הסבא העביר במסגרת חברה זו הרצאות בתחומי המשפט העברי לעומת משפטי העמים.

עמדתו הציבורית

ככלל נטה הסבא לתנועת אגודת ישראל כפי הופעתה בגרמניה – תנועה חרדית שחוששת מאוד מהשפעת החילוניות, אולם תומכת בשילוב לימודי חול, בבחינת "תורה עם דרך ארץ".

רבים אינם יודעים זאת, אולם בתוך תנועת אגודת ישראל היו רבים שתמכו ביישוב הארץ, ובלבד שההתיישבות תהיה במסגרת דתית. בשנת תרע"ח הסבא עודד את בני קהילתו לתרום דרך אגודת ישראל כסף רב לארץ ישראל. בתו פלורה הייתה פעילה בתנועת הנוער האגודתי מתוך מטרה לעלות במסגרת זאת לארץ ישראל.

אולם חבר ממש באגודת ישראל או בתנועת המזרחי לא הסכים להיות, משום שסבר שכרב עליו להיות שייך לכל בני הקהילה ולא להיות מעורב במחלוקות פוליטיות.

עזיבת צרניקאו

באותם הימים הנאצים כבר היו בשלטון, רבים מיהודי גרמניה החלו לברוח לארצות שונות, ואף קהילת דיסלדורף הלכה ונידלדלה. מארץ ישראל שלחה לו בתו, סבתי, הזמנה לעלות לארץ. אולם הסבא השיב כי הקהילה עדיין זקוקה לו, ועל הקברניט לעזוב אחרון את הספינה הטובעת

בעקבות תבוסתה של גרמניה במלחמת העולם הראשונה, סופחה צרניקאו לפולניה. באותה תקופה היה השלטון הגרמני נוח בהרבה משלטון הפולנים, שהיו אנטישמיים ומושחתים יותר. כלפי היהודים שסופחו לארצם מגרמניה התנהגו הפולנים בגסות יתרה. עקב זאת הקהילה היהודית בצרניקאו התדלדלה מאוד, ומרבית היהודים היגרו לגרמניה ולשאר ארצות המערב. באותו זמן מנהיגי המחתרת הפולנית, שפעלו כדי לספח לארצם חלקים נוספים מגרמניה, דרשו מהסבא סכום גדול לצורך פעילותם, אך הוא לא רצה לתת להם, מפני שאמר שאסור לירוק לבור שממנו שתה (מדינת גרמניה). במקום זאת תרם סכום כפול לארגון הצלב האדום הפולני שטיפל בחולים. אולם הפולנים ראו זאת בחומרה, ושללו בעקבות זאת מהמשפחה את הקצבת הפחם שהותר לה לרכוש לפי מספר הנפשות. זה היה אז כמעט האמצעי היחיד לחימום ובישול. מכיוון שלא רצה לקנות פחם בשוק השחור, החליט הסבא לעזוב את צרניקאו.

המעבר לדיסלדורף

לאחר חיפושים שונים מצא מקום רבנות חדש, בקהילת החרדים בדיסלדורף. בחנוכה תר"פ (1919), בהיותו כבן 54, התחיל לכהן שם כרב. לאחר כמה חודשים גם המשפחה עם חמשת ילדיה הצטרפה, כשהגדול בן חמש עשרה והקטנה, דודה חנה שלנו, בת פחות משנה.

עבודת הרבנות

למרות שהסבא היה איש ספר השוקד מאוד על תלמודו, מילא את כל תפקידי הרבנות בחריצות. הוא העביר שיעורים למבוגרים וצעירים, ותחת השגחתו היו מסעדה, חנות לבשר ובית יתומים בעיירה סמוכה.

היו באים אליו הביתה בשאלות הלכתיות שונות. גם מערים בסביבה היו מגיעים לעתים לשאול שאלות ולהתייעץ.

ישרותו ודבקותו היו ניכרים באורחותיו, עד שגם רחוקים מתורה ומצוות העריכו אותו. הם לא יכלו לטעון כלפי הרב ד"ר ווייל שאינו מכיר את המדע או הלכי הרוח החדשים, שכן הוא הכירם היטב, ועם זאת דבק בתורה ובמצוות בכל לבו, נפשו ומאודו. אחד ממכריו העיד: "הוא היה ירא שמיים וירא חטא האמיתי ביותר שהכרתי בין אנשי הדת הרבים של כל הדתות שפגשתי".

חזן ביום הכיפורים

היה לו קול ערב, ומדי פעם עבר לפני התיבה. בכל יום כיפור היה חזן בתפילת נעילה, ופעמים שבנוסף לכך היה חזן גם בכל נדרי או מוסף. פעם אמר לבתו חנה שבשבילו, היום היפה ביותר בשנה הוא יום כיפור.

פטירת הסבתא

מגיל צעיר יחסית נעשתה סבתא חולה. והסבא, שאהב אותה מאוד, הרבה לדאוג לבריאותה. הסבא היה אומר שאישה נעשית יפה בזכות האהבה של בעלה, ואכן דודה חנה העידה כי תמיד נחשבה בעיניו כיפיפייה.

בט"ז תמוז תרצ"א נפטרה סבתא והיא בת 51 שנה.

קצת מאורחותיו

היה לסבא חוש הומור, והוא ידע לנהל שיחה עם כל אדם, עם האנשים הפשוטים ביותר ועם חכמים מופלגים. בביתו הוא תמיד תיבל את הארוחה במדרש או במשל.

הוא לא נהג לברך את הילדים בערב שבת, ורק בערב יום הכיפורים היה מברך את ילדיו, ותוך כך היה בוכה.

כתבה לי דודה חנה: היה מסתפק במועט, אכל מעט. לא היה מבלה, לא הלך לקונצרטים או טיולים, אלא רק למטרות חשובות, לבית הכנסת או ביקור חולים. אמנם היה רגיל לעשן סיגריות, כמנהג אנשים רבים באותו זמן.

היה שקדן גדול, והיה לומד כל הזמן. נהג ללכת לישון מאוחר, לפעמים בשעה אחת או שתיים, תמיד אחר חצות. קם כל בוקר בשעה שש. בצהריים היה ישן כחצי שעה עד שעה על הספה, ורק את נעליו היה חולץ.

היה רגיל לקרוא בכל בוקר במשך כחצי שעה את העיתון היומי.

הקפיד בחינוכם של ילדיו. כשבנו הגדול מאיר רצה ללמוד הנדסה, העריך הסבא שכמהנדס לא יוכל לשמור שבת במסגרת עבודתו, ובלית ברירה נאלץ הבן לעבוד בעסק של דודו. כך, תוך ויתורים קשים, המשיכה המשפחה לשמור תורה ומצוות.

מסירות נפש על שמירת התורה

סיפר אחיינו שפעם בהיותו ילד, כשהעולם עוד היה רגוע יחסית, ביקר דודו הרב ווייל בביתם. כדי לחנכם לתורה, סיפר להם על הסבא-רבה המשותף שלהם, שנרצח בפרעות פולין על קידוש השם. גם סיפר על התנא רבי עקיבא שנהרג על קידוש השם. את כל הסיפור סיפר בגרמנית, אולם את המילים "על קידוש השם" אמר בלשון הקודש ובחרדת קודש, והן הרעידו אותו כילד עד לשד עצמותיו.

ולא ידע הסבא עד היכן הדברים מגיעים.

חתונת סבתי

בסמינר למורים בברלין פגשה בתו הרביעית, סבתי רבקה ע"ה, את סבי פרופ' יוסף ולק, שהגיע מקהילת ברסלאו שבה לימודי התורה היו ברמה בסיסית בלבד, וכמעט שלא למדו שם גמרא. הסבא הרב ווייל נדהם מן הבורות של חתנו בגמרא.

לפני נישואיהם למד הרב ווייל גמרא עם חתנו המיועד במשך כחודש, בכל יום כמה שעות. עוד ביקש מחתנו שיבטיח לו כי בכל יום ילמד לפחות דף גמרא אחד. וכך אכן נהג סבא יוסף ז"ל עד זקנה ושיבה.

עוד "בעיה" הייתה: החתן (סבא) יוסף היה ממשפחה ציונית מאוד, חבר הפועל המזרחי בכל רמ"ח איבריו, והיה ברור לחלוטין שתיכף ומיד לאחר הנישואים יעלו בני הזוג לארץ ישראל. והסבא, הרב ווייל, חשש שמא יתקלקלו בהשפעת החלוצים החילוניים. אולם במשך הזמן נחה דעתו, באשר ראה כי אמונת חתנו איתנה, אף כי אינו למדן ומהדר במצוות כפי שרצה.

האפשרות לעלות לארץ

בשנת תרצ"ו נישאו סבי וסבתי, ומיד לאחר מכן עלו לארץ. באותם הימים הנאצים כבר היו בשלטון, רבים מיהודי גרמניה החלו לברוח לארצות שונות, ואף קהילת דיסלדורף הלכה ונידלדלה. מארץ ישראל שלחה לו בתו, סבתי, הזמנה לעלות לארץ. אולם הסבא השיב כי הקהילה עדיין זקוקה לו, ועל הקברניט לעזוב אחרון את הספינה הטובעת.

ליל הפוגרומים

זמן קצר לאחר מכן ביצעו הנאצים את הפרעות שנקראו "ליל הבדולח". בשעה חמש לפנות בוקר פרצו לבית הסבא חמישה בריונים נאצים. הוא היה אז כבן שבעים ושתיים. הם הוציאו אותו מחדרו ומביתו והכו אותו בבית וברחוב. הם שברו את הרהיטים, ניפצו את כלי הזכוכית והחרסינה היפים שהיו אוכלים בהם בימי חגים והשליכו את ספרי הקודש מן החלון. בתחילה חשבו לקחת איתם את הסבא. לבסוף נמלכו בדעתם. אולם את ספר התורה הכשר שירש מאביו גזלו.

הכול כאב כל כך, אולם על ספר התורה דאג במיוחד. בתו הצעירה, דודה חנה, שהייתה אז כבת תשע עשרה, הלכה כמה פעמים במסירות והקרבה למשטרה, עד שהצליחה לקבל בחזרה את ספר התורה.

הבריחה להולנד

הקהילה נחרבה, יהודי גרמניה הבינו שצריך לברוח, וכך הצטרף הסבא אל בתו פלורה, ששנים לפני כן ברחה עם בעלה להולנד. הם שכרו לו דירה קטנה מעל ביתם.

בהולנד נחלשה ראייתו מאוד עד שכמעט לא ראה. אף על פי כן לא הפסיק משגרת לימודיו. הוא היה יושב כל היום ליד הספר הפתוח, ובעזרת זכרונו המופלג לומד בעל פה. מפעם לפעם, כשנצרך להשלים מילה שלא זכר היטב, היה מקרב את הספר למרחק של כשני סנטימטרים מעינו, קורא כמה מילים ושוב ממשיך ללמוד בעל פה.

הוא נהג בענווה ובצניעות והקפיד לשמור על עצמאותו, כדי שלא יזדקק לעזרת בתו וחתנו. הוא למד להסתדר לבדו בארץ זרה, ובעזרת מקל הליכה של עיוורים היה מוצא את דרכו. פעמיים בכל יום היה יוצא מביתו, בראשונה לתפילת שחרית ובשנייה לתפילת מנחה וערבית. לאחר התפילה היה נשאר לשמוע שיעור גמרא, ופעם כשהרב המלמד דילג בטעות על שורה העיר על כך סבא. אז התברר למתפללים שם כי לא סתם רב הגיע למקומם, אלא תלמיד חכם מופלג שיודע את הש"ס בעל פה.

מסרב להסתתר

כשכבשו הנאצים ימ"ש את הולנד והחלו לרדוף את היהודים, הציעו לסבא להסתתר. אך הוא ידע שלשם כך משפחה הולנדית תצטרך לסכן את נפשה, ולא רצה בכך.

עוד אמר, כי אין הוא זכאי להצלה יותר משאר המוני בית ישראל, ואת אשר יבוא על כולם יבוא גם עליו.

עוד הוסיף, שאולי כרב יהיה ממנו עזר וסעד לאחיו במחנות.

קידוש השם

בשנת תש"ב, בהיותו כבן שבעים ושש, נלקח למחנה ריכוז. בעזרת מקלו היה מגשש את דרכו במחנה ודואג לצרכיו. מן הסתם היו שם יהודים טובים שסייעו לו. בכל שבוע שלחו מאותו מחנה רכבת שלמה של יהודים למחנה הרצח אושוויץ. לאחר כשנה, כשהגיע הגורל אליו להישלח למחנה ההשמדה באושוויץ, לא היו לו אשליות. הוא ידע לאן הוא נשלח. נותרה עדות כי נפרד משכניו "בנאום גדול ורציני".

מתוך אמונתו החזקה קיבל עליו בגבורה את דין שמיים, ובהדרת קדושה הלך למסור את נפשו על קדושת השם ביום כ' במרחשוון תש"ד.

בית אל

בדיוק באותו תאריך, כ' במרחשוון, שבו נהרג על קידוש השם באושוויץ, הוקם בשנת תשל"ח היישוב בית אל, שנכדתו, אמי הרבנית שולמית מלמד, הייתה שותפה בהקמתו. ביישוב בית אל מתגשמות רבות משאיפותיו: אנשי תורה, עבודה ומדע, מדקדקים במצוות, מרבים בחסד וצדקה ועוסקים ביישוב הארץ. גם בתה של דודה חנה, שושנה ויינשטוק, הקימה בבית אל את משפחתה הענפה.

המשכיות

זכה הסבא וכל ילדיו הצליחו להינצל מהשואה, ולמרות כל התהפוכות והנדודים שעברה המשפחה, קרוב לתשעים אחוזים מצאצאיו הם שומרי תורה ומצוות, ורובם הגדול מתגורר בארץ ישראל.

בנו הבכור מאיר הצליח לברוח לאנגליה, התנדב לצבא האנגלי ולחם נגד הגרמנים.

בנו השני, שלום, הספיק לברוח לקנדה, והיה שם פרופסור לשפות. בנו יחידו הרב מרדכי עלה לארץ והקים בה את משפחתו.

בתו השלישית, פלורה, עברה את המחנות ולבסוף ניצלה והצטרפה לבעלה שהצליח לברוח לקנדה. חלק מצאצאיה עלו לארץ.

בתו הרביעית, היא סבתי רבקה, זכתה כמסופר לעיל לעלות לארץ עוד לפני השואה.

ובתו הקטנה דודה חנה, כיום בת תשעים ושש, זוכה להכניס ספר תורה לעילוי נשמתו.

הכנסת ספר התורה

כשבעים ושמונה שנה לאחר שדודה חנה, בתו הקטנה, כנערה צעירה ואמיצה, הצליחה להציל את ספר התורה של הסבא מידי הנאצים, זוכה היא להכניס ספר תורה לעילוי נשמתו.

עין הנצי"ב

הספר מוקדש לבית הכנסת שבקיבוץ עין הנצי"ב, הקיבוץ שזכתה להקים יחד עם עוד חברים יקרים וקדושים, אודים מוצלים מאש שעלו מעמקי התופת שבגולה לארץ ישראל לגאול את אדמתה ולהפריח את שממותיה.

האם אז, כשבאו לעמק בית שאן, האמינו שהמקום יהפוך לירוק ויפה כל כך? האם האמינו שיזכו להשתתף בהקמתה של מדינת ישראל? האם ידעו שיזכו לגדל כאן דורות של צברים ילידי הארץ, חקלאים ולוחמים, אוהבי התורה, העם והארץ?

בית כנסת זה שבקיבוץ משמש מרכז רוחני לחייהם של אנשים נאמנים. אנשי תורה ועבודה, שכבר שלושה דורות זוכים לקום עם שחר, להתפלל שחרית ולצאת לעבוד בשדותיה של ארצנו האהובה. בזיעת אפם הם מגדלים את פירותיה הקדושים ועוסקים ביישובו של עולם ברפתות, בלולים ובכל שאר המפעלים. כאן המקום להזכיר את בעלה של דודה חנה, אברהם אפ ז"ל, שברוב כשרונו וחריצותו זכה לתרום תרומה משמעותית לפיתוח החקלאות בקיבוץ ובאזור, ובמידה מסוימת בכל הארץ.

שמחנו כימות עיניתנו

האם כשהסבא הלך, מגשש כעיוור, אל המשרפות שבאושוויץ, יכול היה לתאר לעצמו שבתו הקטנה תאריך ימים ותשב בביתה שבעין הנצי"ב, ועל שולחנה גיליונות נייר עצומים, עליהם תשרטט את עץ המשפחה שהולך ומסתעף במעגלים שהולכים וגדלים? והשנים עוברות, והגיליונות הגדולים עם הדפים הנוספים שהודבקו אליהם צרים מלהכיל את כל מאות השמות של נכדיו, ניניו, בניהם ונכדיהם.

נתקיימו בסבא ובבתו דברי הנביא ישעיהו: "ואני אמרתי לריק יגעתי, לתוהו והבל כוחי כיליתי, אכן משפטי את ה' ופעולתי את אלוקי"; "שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך, חי אני נאום ה' כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה. כי חורבותייך ושוממותייך וארץ הריסותך, כי עתה תצרי מיושב ורחקו מבלעייך. עוד יאמרו באוזנייך בני שיכולייך צר לי המקום, גשה לי ואשבה. ואמרת בלבבך, מי ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה גולה וסורה, ואלה מי גידל, הן אני נשארתי לבדי, אלה איפה הם"; "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגון נסו יגון ואנחה".

מקום מקדשנו בריבונות ישראל

הר הבית הוא המקום שכל ישראל נכספים לו, ואליו מכוונות כל התפילות • מדוע רק מיעוט מתוכנו עוסק בהכנות מעשיות לבניין המקדש • התהליך הרוחני שנדרש כדי שנזכה לבניין המקדש • כל זמן שהר הבית פתוח לערבים, מצווה לעלות אליו כדי לבטא את הריבונות הישראלית על ההר • לדבוק בחזון בניין המקדש גם אם מימושו עדיין רחוק • האסלאם והערבים מכבדים את השליט ומקבלים את ריבונותו בתנאי שהוא מגלה עוצמה וסמכות • למנוע זכויות מערביי מזרח ירושלים שנוהגים בכפיות טובה

הר הבית מוקד התפילות

גם אם נדמה לראש הממשלה שבמצבנו הביטחוני והבינלאומי אי אפשר להתיר תפילת יהודים פומבית על הר הבית, לכל הפחות הוא נתבע שלא לומר דבר שממנו ישתמע איזה ויתור על הריבונות שלנו על הר הבית. עליו לסרב לכל הגבלת כניסה של יהודים להר

הר הבית, מקום המקדש, הוא המקום שאליו כל ישראל נכספים ואליו מכוונות כל התפילות (ברכות ל, א). על בניין ירושלים והמקדש אנו מתפללים בשתי ברכות מתוך תשע עשרה הברכות של תפילת עמידה: א) "ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת"; ב) "והשב את העבודה לדביר ביתך… ותחזינה עינינו בשובך לציון". עם סיום התפילה אנו שבים ומבקשים: "שייבנה בית המקדש במהרה בימינו". ובכל חתונה אנו חוזרים ונשבעים לירושלים ולבניינה.

וכן בברכת המזון, ברכה שלמה מוקדשת לירושלים: "רחם נא ה' אלוקינו על ישראל עמך, ועל ירושלים עירך, ועל ציון משכן כבודך… ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו… ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ברוך אתה ה' בונה ברחמיו ירושלים אמן".

כאן המקום לשבח את מכון המקדש ואת כל הרבנים ואנשי הציבור העוסקים בלימוד הלכות בית המקדש, שמקרבים את תודעתו וערכיו לבית ישראל ולאומות העולם.

מדרגת בית המקדש עדיין רחוקה

מאידך, אף שבניין בית המקדש הוא פסגת השאיפות הלאומיות של עם ישראל, רובנו לא רואים חובה לעסוק בהכנות ישירות לבניינו. משום שעוד רבה הדרך לפנינו, ביישוב הארץ כולה לאורכה ולרוחבה, בקליטת עלייה ובשיבת עם ישראל לאמונה וללימוד התורה וקיום המצוות, כך שהתורה תאיר את חיי החברה, הכלכלה, המדע והתרבות של עם ישראל. תהליכים אלו נתונים לבחירתנו ואינם תלויים בהשראת שכינה, או בהלכות טהרה שקיומן רחוק מאיתנו. וכן מסתבר שלפני הגעתנו למדרגת המקדש נגיע לקיום מצוות השביעית והיובל כפי חיובה מהתורה, שתלוי בכך שכל ישראל יישבו בארצם, כל שבט בנחלתו (עיין פניני הלכה שביעית יא, ה). כמו כן נראה שעוד לפני בניין המקדש צריך להקים את הסנהדרין, כדי להכריע בשאלות הקשורות לבניין המקדש וסדר עבודתו. לשם כך צריך שהתורה תחזור להיות מוקד חייו הרוחניים של רוב עם ישראל, ויתאגדו יחד כל הרבנים מכל העדות לבית דין משותף.

התהליך

יכול להתרחש נס, ועיני עיוורים תיפקחנה, ובזמן קצר נזכה לכל זה. אולם בדרך הטבע, עוד מוטלת עלינו עבודה גדולה של התקדמות והתעלות. צריך שהציבור הדתי יהיה חברת מופת מוסרית של אנשי תורה, עבודה ודרך ארץ, שזוכה לברכה אלוקית בהקמת משפחות מפוארות ובתרומה לכלל, עד שהמוני בית ישראל ירצו להתקרב לתורה ולמצוות. אז נוכל להתקדם לקראת בניית בית המקדש. יהי רצון שמצד אחד נזכה להיות שותפים מלאים בקירוב הגאולה, ומאידך – נזכה לכך במהרה בימינו.

הריבונות על הר הבית

אף שאנו רחוקים מהמדרגה הראויה להקמת בית המקדש, בשום פנים אסור לנו לוותר על הריבונות במקום מקדשנו. שכך היא חובת מצוות יישוב הארץ, שנאמר: "והורשתם את הארץ וישבתם בה" (במדבר לג, נג), "וירשתם אותה וישבתם בה" (דברים יא, לא). "וירשתם" הכוונה לריבונות. וכפי שכתב הרמב"ן: "נצטווינו לרשת את הארץ אשר נתן הא ל יתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב, ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה" (השמטות לספר המצוות מצווה ד).

המקום החשוב ביותר מבחינת מצוות יישוב הארץ הוא הר הבית. וכפי שלמדנו שמקומות בסוריה שכבש דוד המלך לא התקדשו בקדושת המצוות התלויות בארץ, מפני שכבשם לפני שכבש את ירושלים (ספרי עקב). וכן נפסק ברמב"ם (תרומות א, ב ד). הרי שעיכוב בריבונות על ירושלים פוגע במצוות היישוב והריבונות בכל הארץ.

העלייה להר הבית בזמן הזה

אילו היה הדבר אפשרי, מוטב היה לסגור את הר הבית בפני כל אדם, שיהיה שמור ומובדל בקדושתו עד שייבנה בית המקדש. אבל כל זמן שהר הבית פתוח לערבים, מצווה לעלות להר הבית כדי לבטא את הריבונות הישראלית על ההר. ואמנם בזמן המנדט הבריטי עמדת הרבנים ובראשם מרן הרב קוק זצ"ל הייתה שאסור לעלות להר הבית. אולם זה היה לאחר כשלוש מאות שנה שבהן יהודים לא הורשו לעלות להר הבית, עד שהתעורר ספק היכן הוא מקום המקדש (ששטחו פחות מעשרה אחוז ממתחם הר הבית). אולם בעקבות שחרור הר הבית חזרו רבנים, ובראשם הרב גורן זצ"ל, למדוד את שטחי ההר, וקבעו היכן היה מקום המקדש, והיכן מותר לעלות בטהרה. וכך אנו יכולים לחזור למנהג שהתקיים על ידי גדולי ישראל במשך יותר מאלף שנה, לפיו עולים לאחר טבילה למקומות המותרים בהר הבית ומתפללים על בניין המקדש וגאולת ישראל.

בנוסף לכך, מצוות יישוב הארץ מחייבת אותנו בכך. ולפני הקמת המדינה, מחמת האונס לא יכולנו לקיים את המצווה. היינו תלויים אז בחסדי האנגלים, שבנוסף לכך שבגדו במנדט שהוטל עליהם לבנות בית לעם היהודי, גם טענו שאם היהודים יעלו להר, לא יוכלו לערוב לשמירה על חיי היהודים בארץ. אבל כיום בחסדי ה' יש לנו כוחות ביטחון שבכוחם להגן על עמנו וארצנו.

יבורכו העולים להר שמקיימים את מצוות יישוב הארץ בלב ארץ קודשנו.

חשיבות החזון

ואם ישאלו, הואיל ובית המקדש רחוק מאיתנו, מדוע חשוב כל כך לשמור על זיכרונו ועל הריבונות במקום משכנו? מפני שהחזון הוא היסוד המניע את כל תהליך ההתקדמות. וכאשר שוכחים את החזון, התהליך כולו נעצר.

לדבוק בחזון

כאשר היינו בגלות האיומה, למרות התנאים הקשים הצלחנו לשרוד ולהחזיק באמונה שכדאי לסבול את כל הרדיפות והרציחות, כי בסוף נזכה לחזור לציון בית חיינו. כיום הדרישה מאיתנו צנועה בהרבה: לדבוק במקום בית מקדשנו.

גם אם נדמה לראש הממשלה שבמצבנו הביטחוני והבינלאומי אי אפשר להתיר תפילת יהודים פומבית על הר הבית, לכל הפחות הוא נתבע שלא לומר דבר שממנו ישתמע איזה ויתור על הריבונות שלנו על הר הבית. עליו לסרב לכל הגבלת כניסה של יהודים להר ולא להסכים לשום ביטוי של הסתה או ביזוי כלפי יהודים על הר הבית.

גם חברי האופוזיציה, ובראשם ח"כ יצחק הרצוג, נכדו של הרב הראשי, הגאון הצדיק הרב יצחק הרצוג זצ"ל, נתבעים שלא להפנות עורף למקום בית מקדשנו.

השיקול הריאלי

גם מצד השיקול המדיני-ביטחוני הריאלי אסור לסגת מכל סממני הריבונות היהודית בהר הבית. הרי המגמה היא להסתדר עם האויב הערבי, והערבים ככלל מחשיבים מאוד את הכבוד. עם שנראה בעיניהם כמוכן לזלזל בערכיו ובכבודו, נחשב אצלם כעם בזוי שאין לו עמוד שדרה ובקלות ניתן להכריעו. כל אדם אובייקטיבי ונטול דעות קדומות שמקשיב לדברי המנהיגים האותנטיים של הערבים, מבין זאת מיד.

אפשר להעריך שאם מנהיגי ישראל היו מתייחסים ביתר כבוד לקודשי ישראל, היו נחסכים מאיתנו חלק מהמלחמות והעימותים.

על הערבים במזרח ירושלים

ראוי לברך על יוזמתו של ראש הממשלה לבחון את שלילת זכויות התושב מערבים תושבי השכונות העוינות במזרח ירושלים וההטבות הכלכליות הכרוכות בהן.

לצערנו, חוץ מכמה צדיקים כדוגמת אנט חאסכייה הנפלאה, הערבים כופרים בטובה שהם מקבלים מהיהודים – טובה שעולה לקופת המדינה מיליארדים בכל שנה. במקום לספר בשבח מדינת ישראל והיהודים, שהעניקו להם זכויות ורמת חיים שאין בשום מדינה ערבית, מנהיגיהם ונציגיהם הנבחרים מפיצים בכל העולם עלילות רשע על הרעות הרבות שהיהודים כביכול מעוללים להם, עד שהם כיום העם העשוק, המדוכא, העני והמסכן עלי אדמות. ורק בזכות "גבורתם הנודעת" מהימים שבהם כבשו את ארץ ישראל וטבחו ביהודים ובנוצרים והחריבו את בית הכנסת שהיה על הר הבית, הם מצליחים לעמוד כנגד אכזריות ורשעות היהודים.

לכן מוצדק לשלול מהם את ההטבות הללו. זכויות כרוכות בחובות. ואין זה פוגע בכך שצריך לחתור להרחבת הריבונות על כמה שיותר שטחים ברחבי ארץ ישראל.

חובת נאמנות המוסלמי לשלטון

כעיקרון, התנהגותם כפוית הטובה של הערבים כלפי השלטון היהודי מנוגדת להלכה המקובלת באסלאם, שתובעת נאמנות של נתין לממשלה. לכן בעת הפרעות שהיו בימי שלטון הבריטי, היו הערבים צועקים: "אטבח אל-יהוד, א-דואלה מענא" – "טבחו ביהודים, הממשלה איתנו". אלא שנאמנות זאת מותנית בכך שהשלטון מפגין את כוחו ואוכף אותו בכל האמצעים העומדים לרשותו. אבל אם כשהם מתפרעים – מוותרים להם, ולא אוכפים עליהם באופן מלא ותקיף את חוקי הבנייה, הנהיגה, הנישואין, גניבת רכוש ותשלום מיסים, הם בזים לממשלה.

תאכפו על החברה המוסלמית את החוק, ורבים מהם ישבחו את מדינת ישראל בכל העולם.

מעשה מפרופ' טבגר ז"ל

סיפר פרופ' יוסף טבגר כיצד גאל וניקה יחד עם כמה חברים את בית העלמין היהודי העתיק בחברון:

"כאשר הגענו לבית הקברות מצאנו שהערבי שקיבל משכורת ממדינת ישראל עבור שמירה על בית הקברות, שתל בו כרם ונוהג בו כחצרו הפרטית.

"התחלנו לעקור את הכרם ולנקות את בית הקברות. יצא אלינו הערבי 'השומר' בצעקות ואיומים וטענות שהמקום שלו ועלינו להסתלק. בלי להרחיב בדברים הכינו אותו מכות רציניות והמשכנו לנקות. ביום השני שב הערבי ויצא לקראתנו בצעקות ואיומים, ושוב הכינו אותו והמשכנו בעבודתנו.

"בבוקר יום השלישי קיבל אותנו הערבי במגש של תה וקפה, ואמר: 'איך יתכן שיהיה כרם בבית עלמין שהוא מקום קדוש?!' הוא גם ביקש להצטלם עם 'החכמים היהודים', כדי שיוכל לתלות את התמונה אצלו על הקיר. מאז ואילך הערבי סייע לנו בעבודת ניקוי בית הקברות".

כך סיפר פרופ' טבגר ביובש, כפי שפיזיקאי ניסויי מספר על תיאוריה שנוסתה בשטח והתבררה כנכונה.

בין ניצחון מכריע לניצחון חלקי

מלחמתם של אויבינו היא נגד עצם קיומה של מדינת ישראל, המנוגד לאמונתם האסלאמית • ניצחון מכריע יושג על ידי חיזוק יהדותה של המדינה והרחבת ההתיישבות בירושלים וביו"ש • הפרשנים והחוקרים טועים בהבנת מניעי הטרור הערבי • הממשלה חלשה מלחתור לניצחון מכריע, אך העוצמה של הציבור תוכל להביא לניצחון חלקי • המציאות ההתיישבותית בשטח ורחשי לב הציבור מחייבים את הממשלה להיאבק ולא להיכנע • התחזקות המדינה מבחינה ערכית, כלכלית וחברתית מקרבת את הניצחון • המגמה הדמוגרפית התהפכה לטובת היהודים ולרעת הערבים

כיצד מנצחים

אם מתוך המאבק הזה ממשלת ישראל תאשר תוכניות הרחבה להתיישבות היהודית בירושלים וביהודה ושומרון ותספח את היישובים היהודיים ביו"ש, יהיה ברור לכל הערבים שהמלחמה נגדנו הובילה אותם להפסד, והחשק שלהם להילחם בנו יפחת

אפשר לצאת מהמערכה הזאת בניצחון גדול, ובתנאי שנבין היטב את שאיפתם ומטרתם של אויבינו. הרחמנים שבהם מוכנים להסתפק בהחרבת מדינת ישראל, רציחת היהודים שיעמדו כנגדם והשארת הנותרים כנתינים מושפלים שמשלמים מיסים גבוהים לשלטון המוסלמי, על פי מסורת האסלאם המתון. האכזרים שבהם מקווים לרצוח את רוב היהודים, כמסורת האסלאם הלוחמני. זה מה שאומרים מנהיגי הסונים והשיעים המשפיעים כיום בעולם, ובכלל זה האחים המוסלמים, דאע"ש, חמאס, חיזבאללה ושליטי איראן. אין להם סיבה לשקר, ולכן הם אומרים את האמת.

לעומת המנהיגים המוסלמים הכנים והאמיתיים, מנהיגי הרשות הפלשתינית לא מדברים על ביטולה של מדינת ישראל, כי הם חוששים להפסיד את מעמדם בישראל ובעולם אם יגלו את קלפיהם מוקדם מדי. אבל מעת לעת האמת הזאת מבצבצת מדבריהם.

המלחמה על האמונה והארץ

נמצא אפוא שמבחינתם של אויבינו המלחמה אינה על שטח זה או אחר, אלא על עצם קיומה של מדינה יהודית בארץ ישראל, קיום שמנוגד ליסודות אמונתם. לפיכך, כל מה שמחליש את מדינת ישראל נחשב כניצחון להם והפסד לנו, וכל מה שמחזק את ריבונותה ויהדותה של מדינת ישראל נחשב כהפסד להם וניצחון לנו.

חיזוק יהדותה של המדינה

כיום רוב נציגיהם הנבחרים של אזרחי ישראל הערבים מנהלים מלחמת שיסוי והסתה נגד מדינת ישראל ומכרסמים בחוסנה. אם בעקבות גל הטרור הממשלה תשנה את המצב שבו לערבים אזרחי ישראל יש זכויות בלי חובות; אם תשלול את מעמד התושבות מיותר ממאה אלף ערבים שחדרו למדינת ישראל תחת כסות החוק של איחוד משפחות; אם תעודד את המתנכרים למדינת ישראל להגר החוצה – אזי תוצאות המאבק הנוכחי יהיו ניצחון גדול, תוך העברת מסר ברור לכל אויבינו כי אנחנו מנצחים ומתחזקים.

המלחמה היא על הריבונות

אם מתוך המאבק הזה ממשלת ישראל תאשר תוכניות הרחבה להתיישבות היהודית בירושלים וביהודה ושומרון ותספח את השטחים שעליהם נמצאים היישובים היהודיים ביו"ש – יהיה ברור לכל הערבים שהמלחמה נגדנו הובילה אותם להפסד, והחשק שלהם להילחם בנו יפחת.

איוולת הפרשנים

אבל הפרשנים, והחוקרים באקדמיה שהם המורים שלהם, בטוחים שדמוקרטיה, חופש ורווחה כלכלית היא שאיפתם היחידה של בני האדם. לכן לדעתם המניע לטרור הוא "הכיבוש" שהערבים נתונים בו, והייאוש שאחז בהם מהעדר תהליך מדיני שיסיים את "הכיבוש". והנה זה פלא, כל סממן נוסף של ריבונות שנותנים בידי הערבים רק מגביר את שנאתם ופעילותם נגדנו. המומחים בטוחים שככל שיהיה לערבים יותר כסף והשכלה, כך הם פחות ירצו לעסוק בטרור ובמלחמות. ושוב פלא: רוב הרוצחים אינם באים ממשפחות עניות וחסרות השכלה – ואף להפך. בן-לאדן לא היה אדם עני וחסר השכלה.

אין פלא שכל תחזיותיהם מתבדות. הם לא מבינים מהו עם ומהי אמונה, ובעצם גם לא מהו אדם. כך הם דרדרו את ארצות הברית ואת ארצות אירופה למדיניות שגויה במזרח התיכון, וכך גם גרמו למדינות אירופה לטפל במהגרים המוסלמים בדרך שמובילה את מדינותיהם לאסון.

החולשה של הממשלה והאומץ של הציבור

לצערנו אין לממשלה ולעומד בראשה את האמונה והנחישות הנדרשת כדי לפעול באומץ לחיזוק הריבונות וההתיישבות, לכן קשה לצפות לניצחון מובהק. אבל בעז"ה נוכל כנראה להתנחם בניצחון חלקי, שכולו בזכות אמונתם ונחישותם של אנשי האמונה והמעש שבנו.

מצבנו הלאומי הוא שיש לנו ממשלה חלשה עם כוונות טובות. כך גם מצבו של רוב הציבור, שאמנם מעדיף שכל יהודה ושומרון יהיו בידינו ואוהד בלבו את המתנחלים, אבל אין בידו אמונה ועוז לתבוע ניצחון גדול על אויבינו הערבים.

אפשר לומר שבתפיסת עולמם, הציבור והממשלה שבויים בהנחתם השגויה של מרבית האקדמאים והפרשנים, שאם נעשה פשרה ולא נפגע ברגשות הערבים נשיג שלום וביטחון וחיים טובים. מנגד, בלבם הם שואפים לניצחון ולהרחבת ההתיישבות, הריבונות והזהות היהודית, וחשים ששום פשרה לא תביא לשלום.

הציבור – שאינו נושא באחריות – מוכן להביע עמדות לאומיות ואמוניות, ואילו המנהיגות, שנושאת באחריות וחשופה ללחצים הבינלאומיים, אינה מעזה לתת להם ביטוי, מפני שאין לה אלטרנטיבה מדינית שאותה תוכל להציג לנציגי האומות בהיגיון ובביטחון, מתוך שכנוע פנימי. רק בימי בחירות המנהיגות קשובה יותר לרחשי לבו של הציבור, וכפי שראש הממשלה התחייב לפני הבחירות לתקן את חוק האזרחות ולהרחיב את ההתיישבות.

גורל המערכה עלול להתהפך לטוב ולמוטב

במצב שכזה, גורל המערכה עלול להתהפך לטוב או לרע. אם נקשיב לפרשנים הכושלים ולנציגי האומות – נחליט לסגת ונביא עלינו צרות כפולות, כפי שאירע בעקבות הסכמי אוסלו הארורים. אם נקשיב לרחשי הלב – נתקדם, נתיישב ונשיג ניצחון.

בהערכה זהירה – ניצחון חלקי

מכיוון שההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון כבר מונה מאות אלפי אנשים, וכדבריהם של אנשי השמאל "תקועה כמו עצם בגרון" ומפריעה להמשך תוכניות הנסיגה, קשה להבטיח לערבים נסיגות נוספות. אפילו להקפיא את ההתיישבות קשה, כי החיים פועמים בה בעוז. וכך אנו זוכים במו גופנו לחסום את גרונו של השטן שרוצה לבולענו.

ומכיוון שהאזרחים אינם מוכנים להיכנע לטרור ותובעים מהממשלה להשיב מלחמה שערה, קשה לממשלה לפייס את האוכלוסייה הערבית בכסף ובכרסום נוסף במרכיבי הזהות היהודית של מדינת ישראל. הדרך היחידה שנותרה בפני הממשלה היא להפעיל את המשטרה והצבא, לפגוע במחבלים ובתשתיות הטרור שלהם ולהתיש את כוחם של אויבינו.

בנוסף לכך, מכיוון שרבים מהערבים תומכים במחבלים, אין ברירה אלא לנקוט בזהירות ובחשדנות כלפי כל האוכלוסייה הערבית, בקו הירוק ומחוצה לו, דבר שממרר את חייהם של הטובים והרעים שבהם כאחד, ובפועל מעודד את המשך ההגירה הערבית למדינות אחרות.

אנשי אמונה ומעש

נמצא אפוא שאנשי האמונה והמעשה, הרבנים והמחנכים שמחזקים את הזהות הישראלית, מתנחלי יהודה ושומרון, אנשי הביטחון המסורים לסוגיהם שאינם נכנעים לטרור, הם שמכריעים את הכף לטובה. בזכותם יש לקוות שנמשיך לנצח את אויבינו, להרחיב את ההתיישבות ביהודה ושומרון ובירושלים עיר קודשנו ותפארתנו, ובעיקר סביב הר הבית, במקום שבו גרים בני ציון היקרים המסולאים בפז, אנשי אמונה ומעשה כאחד.

בזכות כל היהודים הטובים, מימין ומשמאל, שמקדמים את מדינת ישראל מבחינה ערכית, חברתית וכלכלית, מדינת ישראל צועדת קדימה ועולים חדשים מתדפקים על שעריה – קרוב לשלושים אלף בשנה שעברה.

יהודים עולים מארצות הרווחה, רוכנים על האספלט של שדה התעופה ונושקים לאדמתה של ארץ ישראל. ודברי הנביא מתקיימים בנו: "עוד זאת אידרש לבית ישראל לעשות להם, ארבה אותם כצאן אדם, כצאן קדשים כצאן ירושלים במועדיה… וידעו כי אני ה'" (יחזקאל לו, לז לח).

לכן כל התחזקות בתורת ישראל ואמונתו, בבניין הארץ, בהתיישבות ובחברה, בצבא ובכלכלה, במדע ובאמנות הקשורה לתרבות ישראל, מקרבת אותנו לניצחון על אויבינו.

מספרי הפריון המשמחים

זה המקום לשתף אתכם בסיכומיו החשובים של יקירנו יורם אטינגר אודות מצבנו הדמוגרפי.

בחסדי ה' שיעור הפריון היהודי בארץ ישראל עולה משנה לשנה. לפני 15 שנה עמד על 2.6 ילדים לאישה, וכיום הוא 3.11 לאישה. שיעור זה גבוה לאין ערוך משיעור הפריון בכל המדינות המפותחות. הוא גם יותר גבוה מבכל מדינות ערב, זולת שלוש מהן.

לעומת זאת, שיעור הפריון של נשים מוסלמיות בעלות אזרחות ישראלית נמצא בירידה מתמדת. לפני 15 שנה עמד על כ 4.5, ובשנה האחרונה הגיע ל 3.15.

שיעור הפריון הערבי ביו"ש ירד ל 2.76 לידות לעומת 5 לידות לפני 15 שנה (על פי ספר השנה של ה CIA).

הסיבה לשיעור הילודה הגבוה בקרב הערבים אזרחי ישראל לעומת ערביי יו"ש היא קצבאות הילדים ושאר התנאים הסוציאליים שהערבים אזרחי ישראל מקבלים מהמדינה – הבאר שרובם יורקים לתוכה.

מצב האוכלוסיות

אוכלוסיית הערבים ביהודה ושומרון מונה כמיליון ושבע מאות אלף, וכן מספרם של הערבים אזרחי ישראל – מיליון ושבע מאות אלף. אמנם הרשות הפלשתינית מפרסמת נתונים דמוגרפיים שקריים, תוך שהם סופרים למשל אנשים שנולדו לפני מאה ושבעים שנה, ויותר מארבע מאות אלף אנשים שהיגרו לחוץ לארץ.

לסיכום, כיום מתגוררים במדינת ישראל כ 6.6 מיליון יהודים, לצד 1.7 מיליון ערביי הקו הירוק ו 1.7 מיליון ערביי יו"ש – רוב של 66 אחוזים הנהנה מרוח גבית של פריון ועלייה.

הזדקנות האוכלוסייה הערבית לעומת הצערה של היהודית

העתיד ממשיך לבשר טובות לעם ישראל. לעומת האוכלוסייה היהודית שנעשית צעירה יותר בזכות הפריון הגובר וקליטת עלייה של צעירים רבים, החברה הערבית ביו"ש מזדקנת במהירות: הגיל הממוצע עלה ל 22.7 לעומת 17 לפני 15 שנים (ספר השנה של ה CIA).

הגיל הממוצע עולה משום שבנוסף לירידה בפריון מתרחשת הגירה שלילית קבועה של ערבים מיו"ש החוצה (25,000 ב 2014, 20,000 ב 2013 וכו'). גלי הטרור והסגרים והכתרים ושאר פעולות צה"ל שבאים בעקבותיהם ממשיכים לעודד את ההגירה החוצה. רוב המהגרים החוצה הם צעירים, כך שהאוכלוסייה הערבית ביו"ש תמשיך להזדקן ולהתמעט.

המנהיגות כיום

ראש הממשלה ומרבית שריו מודעים לעובדות המשמחות הללו. לכן מבחינתם כל זמן שאנחנו ממשיכים להתקדם, המצב תקין. אולם אם היינו זוכים למנהיגות שתפיק מהמאבק הזה ניצחון משמעותי, היינו חוסכים מעצמנו דם יזע ודמעות, ומדינת ישראל הייתה מתקדמת ומשגשגת – רוחנית ודמוגרפית, חברתית וכלכלית – בקצב מהיר יותר.

התמדדות אמונית עם הטרור

מטרת הטרור – לזרוע בהלה שתגרום לציבור לוותר על נכסים ואינטרסים • שורש ההבדל בין אנשי השמאל שמגיבים לטרור בהתקפלות ובין אנשי הימין שמגיבים בהתגייסות למלחמה בו • כיום רוב הציבור מפוכח מהזיות השלום, ולכן הטרור לא ישיג את מטרתו • הפחד מפני המוות גורם לאוזלת יד שרק מגבירה את הסכנה • הציבור האמוני לא מצליח לשכנע למרות צדקתו, משום שהוא נתפס כפועל מתוך שיקולים לא רציונליים • במקביל להצגת החזון האמוני המלא, יש להציג דרך רציונלית להשגתו בהדרגה ומתוך התחשבות במציאות

המלחמה בטרור הערבי

רבים מודאגים מאוד מהטרור הערבי שמשתולל ברחובות. זוהי מגמתו של הטרור – לפגוע במעט אנשים ולזרוע בהלה בכלל הציבור, כדי לגרום לו לוותר על נכסים ואינטרסים בתקווה להשיג שקט. אפילו בשבועות האחרונים, שבהם הטרור הרים את ראשו המרושע, יותר אנשים נהרגו מתאונות דרכים שרבות מהן אפשר היה למנוע. למרות זאת, הפחד מהטרור גדול בהרבה מהפחד מתאונות דרכים, כי הרשעות הנוראה שבמעשי הרצח לוכדת את המחשבה ומעוררת פחד וחלחלה.

השפעת הטרור על השמאל והימין

מגמת הטרור היא להחליש את אחיזתנו בארץ, אולם בפועל השפעתו מתפצלת לכיוונים שונים, לפי מצבם הנפשי והמוסרי של המותקפים.

יש אנשים שממילא לא רצו לגור בארץ, ורק מפאת השואה ושאר הצרות שבגלות ברחו לכאן. אותם הטרור מצמית ומשתק. הם יהיו מוכנים לקבל כל נסיגה והשפלה, ובלבד שפחד הטרור יסור מעליהם. ויש שהולכים עוד צעד – נפשם נמשכת בחולניות לדמותו של הרוצח, והם מתאמצים להבין ולהצדיק את מניעי רשעותו, מתוך תקווה שאולי מתוך כך ימצאו פתרון למצב. לשם כך הם צריכים להגמיש את תפיסתם המוסרית, כפי שניתן לשמוע מאנשי שמאל שונים.

ויש אנשים בעלי תודעה מוסרית בריאה, שהצדק חשוב להם והם אינם מוכנים ואינם יכולים להיכנע לטרור. להפך, הוא יוצר אצלם תגובת נגד ורצון עז להשיב מלחמה שערה.

החלוקה בין ימין לשמאל

כדי שנוכל לנתח את הדברים כראוי, חשוב לחזור ולהגדיר תחילה את היסודות הפשוטים. בפועל, קו פרשת המים בין אלה שהטרור מכניע ומדרבן אותם לוויתור על אדמות וזכויות, ובין אלה שהטרור מעורר להשבת מלחמה שערה – ניצב על היחס לארץ ישראל.

הנוטים שמאלה

לגבי הר הבית, אפשר להציע שמעתה ואילך כל דרשן שמסית ומדבר נגד ישראל או היהודים, וכל מוסלמי שמפריע בצעקות או במעשים למי שעולה להר הבית, לא יורשה יותר לעלות להר. זו פעולה מידתית, שההיגיון שבה יכול להיות מובן לכל אדם נורמלי בעולם

הנוטים שמאלה, מלכתחילה לא רצו לעלות לארץ ישראל, ורק כאשר צרות הגלות הגיעו עד צוואר החליטו לעלות. חלקם זכו לבחור לעלות לארץ ולא להגר לאמריקה או לגלויות אחרות, ולחלקם לא הייתה אפשרות להגר לגלות אחרת, כי בשום מקום אחר לא הסכימו לקבלם. לכן תודעת השואה היא הצידוק העליון מבחינתם לקיומה של מדינת ישראל. ממשיכיהם חיים בארץ כי התרגלו למקום, וכאן גם נמצאים חבריהם ומשפחתם. למרביתם גם יש קשר מסוים לתנ"ך, לעם ולארץ. אבל הם לא היו מצטערים אם הגורל היה נושא אותם לארצות המערב. ביקורים שנתיים בארץ היו יכולים להספיק להם.

אנשים אלה מוכנים להתפתות לכל הצעת "שלום". גם תמורת סיכוי כלשהו לשקט הם מוכנים לוותר על חבלי מולדת. תמורת שקט זמני בזירה הבינלאומית הם מוכנים לוותר על מרכיבי ריבונות וזהות יהודית.

הנוטים ימינה

הנוטים ימינה רואים בעלייה לארץ והפרחת שממותיה תהליך גאולי לעם ולארץ, שנשען על מצוות התורה וחזון הנביאים, או לכל הפחות על הצו הלאומי ההיסטורי. אמנם למרבה הצער, רובם עלו לארץ רק לאחר שהצרות בגלות גברו מאוד. אבל לאחר שנאלצו לברוח, ראו ביישוב הארץ שלב בגאולה. הצידוק העליון לקיומה של מדינת ישראל מבחינתם הוא מצוות התורה, או לכל הפחות הזכות הלאומית ההיסטורית.

אנשים אלה יהיו מוכנים להקריב ולשלם מחיר כדי לבסס את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. רק במצב של אונס גמור יהיו מוכנים לסגת. בלא זאת, הם יעדיפו לסבול גינויים בינלאומיים וטרור, ולא לסגת. הטרור הערבי מעורר אותם להשיב מלחמה שערה ולהרחיב את ההתיישבות.

הנמצאים בתווך

רוב הציבור נמצא בתווך, מבין את הימין וגם את השמאל. לכתחילה יעדיף את דרך הימין, אבל בשביל יותר ביטחון יהיה מוכן לנטות שמאלה. כאשר מצליחים לרמותו שהנסיגות יביאו שלום, יתפתה לתמוך בנסיגה. כאשר לא מצליחים לרמותו, יתנגד לנסיגה ולפגיעה בריבונות.

הערכה זהירה: הטרור ייכשל

כיום נראה שרוב הציבור הישראלי נוטה ימינה – לצערנו לא בזכות העמקת הזהות הישראלית, אלא בעיקר מפני שהמציאות סירבה להתגמש בהתאם להזיות השלום. לכן מסתבר שהטרור הנוכחי לא ישיג את מבוקשו אלא להפך, יחזק את הזהות היהודית ויפגע בערבים הקמים עלינו.

השאלה הביטחונית ושורשיה

מעניין שפעמים רבות הצדדים בוויכוח מצטיידים בטיעונים ביטחוניים, כלכליים, חברתיים ומוסריים, בלי להיות מודעים לשורשי טיעוניהם. בפועל, מי שקשורים יותר לתורה, לעם ולארץ מוצאים טיעונים ריאליים ליישוב הארץ, והרחוקים מהם מוצאים טיעונים ריאליים לנסיגה.

הדרך לביטחון

מאז ומתמיד, מי שדאג רק שלא למות נפגע יותר ממי שהתאמץ לחיות. למשל, יהודים באירופה דאגו מאוד לחייהם. הם הרגישו שהאנטישמיות גוברת, וניסו לעשות הכול כדי לשרוד. אולם מכיוון שדאגתם העיקרית הייתה כיצד לא למות, הם פחדו לעלות לארץ, כי אדם שעיקר רצונו שלא למות, מפחד להתעמת עם המציאות ולהעז לעשות את מה שנדרש כדי להגדיל את סיכויי ההישרדות שלו. לכן כששמעו על הטרור הערבי המתרחש בארץ, הם פחדו ונשארו בגולה ולבסוף נפגעו שבעתיים.

לעומת זאת, אדם שרוצה לחיות, שיש תוכן לחייו, מעז לפעול תוך כדי סיכון ומסירות כדי להגשים את מטרת חייו. ואם פעולותיו נעשות בתוך מסגרת של שיקולים רציונליים, הוא זוכה לשרוד יותר.

כך גם ביחס למחלות: מי שדואג תמיד שלא לחלות, חולה יותר. לעומתו מי שחייו מלאי תוכן, חולה פחות.

כאשר עיקר רצונו של השמאל הוא שמדינת ישראל לא תיפגע, הוא מביא על מדינת ישראל הרבה יותר צרות ביטחוניות, כלכליות וחברתיות מאשר הימין, שאינו מעוניין לוותר על הזהות הלאומית שלנו.

הבעיה של הימין האמוני

השנים האחרונות הוכיחו שהימין צדק. הנסיגות לא הגבירו את הביטחון אלא להפך. העולם הערבי לא מיתן את עמדותיו כלפינו אלא הקצין אותן. גם העולם המערבי החריף את דרישותיו ההזויות מאיתנו, למרות כל הוויתורים שכבר ויתרנו.

את כל זה נציגי הימין האמוני צפו. אז מה ההסבר לכך שהציבור הרחב אינו מקבל את עמדות הימין האמוני? מדוע הציבור הרחב עוד מוכן לשמוע את השטויות של כל הפרשנים והמומחים מהאקדמיה ובוגרי קהילת המודיעין, שמלהגים בכלי התקשורת בלא הרף? הרי כבר הוכח כיצד הם הכשילו את הממשלות בסיבוכים ובוויתורים מסוכנים, ואף פעם לא הצליחו לחזות את העתיד.

כמדומה שהסיבה לכך היא מפני שפעמים רבות הימין האמוני מציע הצעות דמיוניות, שנשענות על משאלות לב ואמונות ולא על קרקע המציאות. הציבור מפחד שמא עמדות לא רציונליות אלה יסכנו את קיומו. שמא מנהיגים אמוניים יחליטו פתאום להרוס את המסגדים על הר הבית ויעוררו מלחמת עולם. או שמא יחילו את הריבונות על שטחים ביהודה ושומרון תוך מתן אזרחות מלאה לערבים שגרים שם. או לחילופין, שמא ייצאו בתוכנית גירוש מיידי של מרבית הערבים, תוך הקמת כל העולם על מדינת ישראל.

לעומת זאת, הפרשנים למיניהם אמנם טעו תמיד, כי לא הבינו מהי זהות לאומית ומהי אמונה, ולכן לא הבינו את מניעי האויב ואת מקור החיוניות של עם ישראל. אבל המידע שהם מספקים הוא עובדתי ומוצק, והטיעונים שלהם לקוחים מן התחום המציאותי בלא להישען על הנס. לכן הציבור מוכן להקשיב להם, אף שאינו סומך על הצעותיהם.

במצב זה, הציבור מעדיף את הנהגתו של ראש הממשלה נתניהו. הוא אמנם עוסק בעיקר בהישרדות ורק לעתים מזכה אותנו במעט הבהובים של אמונה והישגים לאומיים ויישוב הארץ, אלא ששיקוליו רציונליים ונשענים על המציאות המוצקה, ואין בהם את הטעויות החמורות של הפרשנים הכושלים.

התיקון בהצבת דרך אמונית הדרגתית

נוכל לתקן זאת כאשר נציב חזון כולל ואידיאלי, כפי שנאמר בתורה ובנביאים, ובמקביל נציב דרך הדרגתית להשגתו, תוך התחשבות מרבית במציאות ובכלל זה בדעת הקהל הישראלית והבינלאומית, והכוחות שהם מייצגים.

למשל לגבי הר הבית, אפשר להציע שמעתה ואילך כל דרשן שמסית ומדבר נגד ישראל או היהודים, וכל מוסלמי שמפריע בצעקות או במעשים למי שעולה להר הבית, לא יורשה יותר לעלות להר. זו פעולה מידתית, שההיגיון שבה יכול להיות מובן לכל אדם נורמלי בעולם.

כיוצא בזה לגבי המשך ההתנחלות ביהודה ושומרון. ניתן להרחיב את ההתיישבות על אדמות המדינה בלי לקפח שום ערבי שיש לו זכויות קניין. כך החיכוך יצטמצם מכל הבחינות. ההתיישבות תהיה מוסדרת כחוק בלי שום טענות קיפוח ונישול, וכל האנרגיה החיובית של המתנחלים תופנה למקומות חוקיים למהדרין, בלי ניסיון לתפוס אדמות לא מוסדרות או אדמות שנמצאות בבעלות פרטית.

כמו כן אפשר להחיל בתהליך הדרגתי את הריבונות הישראלית על היישובים היהודיים והשטחים הריקים שביהודה ושומרון, תוך הצעה לאוטונומיה אזורית של מנהיגות ערבית מקומית. וכך ביחס לתביעת הנאמנות מאזרחי ישראל הערבים.

הדרגה זו אינה תובעת ויתור על שום זכות של העם היהודי, אלא רק מממשת את הזכויות שלנו באופן הדרגתי, בבחינת "מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ" (שמות כג, ל).

לימוד ההיגיון שבתורה

כדי שנוכל לזכות להעמיד מנהיגות ודרך שכזו, צריך ללמוד תורה באופן שלם ואמיתי יותר, כך שההיגיון המעשי שבה יבהיק כשמש בצהריים. כיום רבים מקיימים את המצוות מטעמים מיסטיים, תוך הצהרה שהשיקולים הטבעיים הם אמנם הפוכים, אבל האמונה מנצחת את הטבע וההיגיון. רבים אף משתבחים בכך, כי לתפיסתם המאמין השלם צריך להתעלם מהשיקולים המעשיים. והם טועים בכך טעות חמורה, ועוקרים את התורה ומשמעות לימודה. כי אמנם התורה ואמונת ישראל שורשיהם בגובהי מרומים, אבל כל הופעתה של התורה היא הגיונית ומעשית, כפי דרכה של ההלכה.

מיתתם של קדושים

נרצחי הפיגועים האחרונים דבקו בהתיישבות בקו הראשון על אף הסכנה, וקיימו את דברי חז"ל "בכל נפשך – אפילו הוא נוטל את נפשך" • המתיישבים הם הסכר בפני נסיגות הרות אסון, ולכן התשובה לגל הטרור היא חיזוק ההתיישבות המסכלת הקמת מדינת טרור בלב ארצנו • לימוד תורה בשבת כמפתח לגאולה ולשילוב נכון בין קודש לחול • עונג שבת שהפליגו חכמים במעלתו זה לא רק סעודות משובחות, אלא שילוב של עונג גשמי עם עונג רוחני • חשיבות לימוד התורה בשבת דווקא בארץ ישראל

צער נורא מילא את הלבבות בעקבות מיתתם של היקרים והקדושים, בני ציון המסולאים מפז, הרב איתם ונעמה הנקין, הרב נחמיה לביא ואהרן בנט הי"ד. הם נהרגו על קידוש השם במאבק על חזרת עם ישראל לארצו, בלבה של ירושלים ובלב השומרון.

כאשר גלי טרור המרצחים גוברים, עלינו לזכור שהמתיישבים בקו הראשון של ההתיישבות ביהודה ושומרון הם הסכר מפני נסיגות הרות אסון. החולשה הקיימת בלב רבים מאחינו גורמת להם להאמין שוב ושוב בהזיות שלום. רק קיומם של היישובים ביהודה ושומרון, ובמיוחד בגב ההר, מונע את הקמתה של מדינת טרור ערבית בלב ארצנו שמטרתה הרס מדינת ישראל. לכן, בנוסף לשמירה הקבועה על הביטחון, התשובה הנכונה לגלי הטרור היא הרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון, שמסכלת את הסכנה הקיומית בפתיחת חזית נוספת לאורך כל מדינת ישראל, כפי הדגם שכבר ישנו בעזה ובלבנון. וכבר למדנו בתורה ובנביאים כי קיבוץ הגלויות ויישוב הארץ הוא המפתח לביטחון, לשגשוג ובסופו של דבר לגאולה השלמה.

הקדושים האלה, שבחייהם דבקו בהתיישבות היהודית בקו הראשון אף שידעו כי יש בכך סכנה, וקיימו בעצמם את דברי רבי עקיבא "בכל נפשך – אפילו נוטל את נפשך", יהיו מליצי יושר בעבור כולנו, שנזכה להמשיך ליישב את הארץ, ובבניין ירושלים והארץ כולה נתנחם.

יסוד החינוך בלימוד התורה בשבת

כיצד נרצה שיצליח אדם לרומם את חייו לערכי הנצח, כאשר אין הוא מצליח להקדיש ביום השבת מספר שעות ניכר ללימוד התורה ולספוג הארה לנשמתו? וכמובן שאין הכוונה לעלעול בעלוני שבת או בספרי פרפראות, אלא בלימוד רציני של יסודות התורה, שבת אחר שבת

כיום אנו יודעים שלטווח ארוך בניין הארץ תלוי גם בקשר עם התורה, והמובילים בבניין הארץ כיום הם מי שדבוקים יותר לתורה.

השאלה הגדולה שניצבת לפנינו היא כיצד אנחנו, שומרי התורה המצוות, נצליח לרומם את חיינו ונשמש דוגמה ומופת לכל עם ישראל, עד שכל רואינו ירצו להידבק בתורה ובמצוות. ומתוך כך יוכל עם ישראל כולו לשמש דוגמה לכל העמים, לתיקון עולם במלכות ש די, כפי התפקיד שהועיד לנו ה' אלוקינו.

כמדומה שלימוד התורה בשבת הוא המפתח לכול, ולכך התכוונו חכמים באומרם: "אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן – מיד נגאלים" (שבת קיח, ב).

התורה בחייהם של אנשי המעשה

בלי לימוד התורה בשבת, היה נגזר על כל יהודי להכריע בין הקודש לחול: או שיעסוק כל חייו בתורה במסגרת ה'כולל', כפי שנוהגים רבים מבני הציבור החרדי, או שייצא לחיי המעשה בעבודות השונות, או אפילו יעסוק בלימודי המדעים השונים – אבל הקשר שלו לחיי הקודש יהיה רופף. אמנם ישנם צדיקים שמצליחים ליצור שילובים שונים שמחברים בין הקודש לחול. אבל ככלל, הקרע ברור ומכאיב, ורבים נאלצים להכריע בין שתי האפשרויות, שאף אחת מהן לא מתאימה להם באופן מושלם, ובאף אחת מהן אין בשורה לתיקון עולם.

לימוד התורה בשבת נועד לפתור את הדילמה הקשה הזאת.

מקומה של התורה בחיי היהודי

בלא עיסוק רצוף בלימוד התורה, לא ניתן לקיים חיים יהודים ראויים. וכבר אמרו חכמים על מצוות תלמוד תורה שהיא שקולה כנגד כל המצוות. שני צדדים לכך: האחד – שמצוות לימוד תורה על ידי השכל, שהוא הכישרון הנעלה ביותר של האדם. השני, מפני שלימוד התורה מביא את האדם לקיום שלם של המצוות, וכפי שאמרו חכמים: "גדול התלמוד שמביא לידי מעשה" (קידושין מ, ב).

ועל כן צריך לקבוע בכל יום עתים לתורה, שנאמר: "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה" (יהושע א, ח). וצריך כל אדם ללמוד פרק ביום ופרק בלילה (מנחות צט, ב). אמנם לימוד זה מועיל רק כדי לשמר את הקשר הקבוע לתורה, אבל אין בכוחו לרומם את היהודי לרמה נאותה בידיעת התורה כדי להאיר את החיים ולתקן את העולם.

לימוד קבוע בשבת אמור לפתור את הבעיה.

עונג שבת כיצד

אמרו חכמים: "כל המענג את השבת ניצול משעבוד מלכויות" (שבת קיח, ב). עוד אמרו: "כל המענג את השבת נותנים לו כל משאלות לבו". עוד אמרו: "כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים". עוד אמרו, שהמענג את השבת זוכה לעשירות (שם קיט, א).

משמע מדברי חכמים שלא קל לענג את השבת, ולכן מי שזוכה ומצליח בכך זוכה לכל הברכות העצומות הללו. ולכאורה מה קשה בזה, הרי כל מה שנדרש הוא להכין מאכלים טעימים ולאכול אותם בשלוש הסעודות?!

אלא שבאמת מדובר במצווה עדינה ועמוקה מאוד, שדורשת שילוב של נשמה וגוף יחד. וכפי שאמרו חכמים שצריך לחלק את השבת, "חציו לאכילה ושתייה וחציו לבית המדרש" (פסחים סח, ב). שני חצאים אלו צריכים להשלים זה את זה, שיהיו הסעודות מקושרות ללימוד, והלימוד מקושר לסעודות, והכול בתענוג.

מעין עולם הבא

עניינה המיוחד של השבת שהיא מעין עולם הבא, כעין שרוול של קדושה, אורה וברכה שנמשך מעולם הבא אל העולם הזה. ככל שנזכה לאור השבת, כך נזכה להמשיך אל תוך עולמנו את האור הגדול של עולם הבא.

ומהו עולם הבא? לא עולם הנשמות, גן עדן לצדיקים וגיהינום לרשעים, שאליו עולה הנשמה לאחר פטירת האדם, אלא השלב שלאחר מכן, שיגיע לאחר שיושלם תיקון העולם בתחיית המתים, שישובו נשמות הצדיקים להתאחד עם הגוף, ויחד עמו יתעלו בלא סוף.

כעין זה השבת מחברת את הנשמה ואת הגוף באופן המתוקן. אלא שאם האדם אוכל ושותה ונח בלי להקדיש את חציה של השבת ללימוד התורה, הרי שהנשמה חסרה, ואין הוא זוכה לענג את השבת באמת.

כשנזכה לשמור את השבת כראוי, בעונג הנשמה והגוף כאחד, נגלה לעצמנו ולעולם כולו את החיים הטובים ביותר. אז נוכל לומר לכולם: "טעמו וראו כי טוב ה', אשרי הגבר יחסה בו" (תהלים לד, ט).

יעודה של השבת: לימוד תורה

אמרו חכמים בתנא דבי אליהו רבה פרק א': "כך אמר להן הקב"ה לישראל, בניי לא כך כתבתי לכם בתורתי 'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך' (יהושע א, ח)? אף על פי שאתם עושים מלאכה כל שישה ימים, יום השבת יעשה כולו תורה. מכאן אמרו: לעולם ישכים אדם וישנה בשבת, וילך לבית הכנסת ולבית המדרש, יקרא בתורה וישנה בנביאים, ואחר כך ילך לביתו ויאכל וישתה, לקיים מה שנאמר 'לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך' (קהלת ט, ז)…"

התנאי למעלת ארץ ישראל

במיוחד צריך להקפיד על כך בארץ ישראל, שכן אמרו חכמים: "אמרה תורה לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, כשייכנסו ישראל לארץ זה רץ לכרמו וזה רץ לשדהו, ואני מה תהא עליי? אמר לה: יש לי זוג שאני מזווג לך ושבת שמו, שהם בטלים ממלאכתם ויכולים לעסוק בך" (טור או"ח סימן רצ). רבים מהפוסקים הביאו מדרש זה להלכה, ללמדנו שאכן צריך להקדיש את השבת ללימוד התורה (מ"ב רצ, ה).

ובאמת שאלה גדולה יש כאן, מדוע היו צריכים ישראל להיכנס לארץ ישראל? הרי יכול היה הקב"ה להשאירם במדבר, כדי שילמדו ב'כולל' של משה רבנו ושבעים הזקנים. שום משבר כלכלי לא יפגע בקצבאות, בבוקר יאכלו מן ובערב שליו, בגדיהם ונעליהם לא יבלו, ויעסקו בתורה הקדושה יומם ולילה. אלא שהתורה מתגלה בשלמות רק כשהיא מקדשת את כל תחומי החיים, הרוחניים והגשמיים על כל גווניהם.

אלא שעדיין השאלה נוקבת, ותורה מה תהא עליה?! הרי לימוד התורה צריך להיות ברצינות, ואיך אפשר לקיימו תוך כדי עיסוק ביישובו של עולם? השיב הקב"ה שילמדו תורה בשבת, ועל ידי כך חיי המעשה שלהם יהיו מוארים ומודרכים על ידי התורה, ומתוך כך נזכה להבין את התורה בשלמות.

יסוד כל הבעיות נובע מביטול תורה בשבת

יסוד הבעיות החינוכיות והערכיות שלנו נובע מביטול תורה בשבת. וכי כיצד נרצה שיצליח אדם לרומם את חייו לערכי הנצח, כאשר אין הוא מצליח להקדיש מספר שעות ניכר ללימוד התורה ולספוג מהימים הקדושים הארה לנשמתו?

וכמובן שאין הכוונה לעלעול בעלוני שבת או בספרי פרפראות, אלא בלימוד רציני של יסודות התורה, שבת אחר שבת, עד שזוכים להקיף את כל יסודות האמונה, המוסר וההלכה, לחזור עליהם פעמים רבות ולהתעמק בהם.

שש שעות

אמנם חכמים לא קבעו כמה שעות צריך ללמוד בשבת, אבל בוודאי התכוונו שנשקיע בכך זמן משמעותי. על ארבע שעות לימוד לא היו אומרים "שיהיה יום השבת כולו תורה". וכן ברור שאי אפשר לומר שבארבע או חמש שעות אדם נחשב כמי שהקדיש את חציו של היום לבית המדרש (פסחים סח, ב). שכך כתבו להלכה רבים מהפוסקים שצריך להקדיש את מחצית היום ללימוד התורה, ומהם: אור זרוע (ח"ב פט), סמ"ג (הלכות יו"ט כז, ע"ג), רבינו ירוחם (נתיב יב, דף סה ע"ג), ומהרש"ל (יש"ש ביצה ב, סימן ד) (ועי' בפניני הלכה שבת ה, א, ובהרחבות).

יחד בסוכה

מצוות השמחה בסוכות כוללת לא רק את בני המשפחה אלא גם את העניים והבודדים • ועל פי הזוהר, מי שמארח אותם זוכה להתעלות ולארח כביכול בסוכה גם את שבעת האושפיזין • האם פרגולה יכולה לשמש כסכך? • גם מי שמטייל חייב בסוכה • חשיבות לימוד התורה בחול המועד • האם מותר לנקות כתם מבגד בחול המועד?

המצווה לשמוח ולשמח

רק מי שנאלץ לצאת לדרכו פטור מן הסוכה. אבל מי שמחליט לצאת לטיול כדי ליהנות, מחליט בזה לבטל את עצמו מהמצווה בלי סיבה הכרחית. ולכן רק אם יקפיד לאכול ארוחות קבע בסוכה, יהיה רשאי לצאת לטיול

עיקר מצוות השמחה בחג היא לשמוח ולשמח. שכן שמחה אמיתית היא שמחה שמתאמצים לשתף בה את הזולת, שנאמר: "ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך" (דברים טז, יד). וכן בכל מקום שנצטווינו בתורה לשמוח, נזכרה המצווה לשתף בשמחה את בני המשפחה ואת האנשים שזקוקים לעזרה.

כשנתבונן, נמצא שיש במצווה שני חלקים: הראשון הוא לשמוח יחד עם בני המשפחה ובני הבית. ויש לציין שהמילה "אתה" כוללת את שני בני הזוג כאחד, ולעולם בן הזוג קודם לכל שאר הקרובים. וכן אנו מוצאים שבפועל עיקר השמחה לגברים בסעודה, שאותה נהגו הנשים להכין, ועיקר השמחה לאישה שיקנה לה בעלה בגד או תכשיט. ועל האיש והאישה יחד מוטלת האחריות לשתף בשמחתם את כל בני הבית, שאין שמחה של חג בלא שיתוף בני המשפחה. וכן נוהגים כל ישראל לקיים את שמחת החג בחיק המשפחה.

החלק השני שבמצווה הוא לשמח את השכנים והמכרים העניים והבודדים. היתום והאלמנה שנזכרו בפסוק היו בדרך כלל עניים, הואיל ומטה לחמם נשבר, והמצווה לשמחם מתקיימת על ידי צדקה. והגר שעזב את מולדתו ומשפחתו עלול לסבול מבדידות, והמצווה לשמחו נעשית על ידי הזמנתו להשתתף בסעודת החג.

עוד יש לשים לב, שציוותה התורה לשתף את הכהנים והלוויים בשמחה, ועבודתם הייתה ללמד ולחנך את בני ישראל, קטנים כגדולים. ומכאן שגם כיום צריך לשמח בחג את תלמידי החכמים, שהם הרבנים והמורים, כדוגמת הכהנים והלוויים (בנין שלמה א, לג).

מנהג האושפיזין מהזוהר הקדוש

העניים, היתומים והאלמנות הם האורחים היקרים של חג הסוכות, שנקראים בארמית אושפיזין. וכל המרבה לשמח אורחים בסוכתו הרי זה משובח.

כנגד זה אמרו חכמים בזוהר, שראוי להזמין לסוכה גם אושפיזין עילאין (אורחים עליונים), כלומר את נשמות שבעת הצדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרן ודוד, שאורם מתנוצץ בחג הסוכות. כלומר, מתוך שזוכים למצוות הסוכה ולמצווה לשמח אורחים ובמיוחד עניים וגלמודים, אפשר להתעלות ולהזמין לסוכה גם אורחים עליונים, היינו הארה מנשמות הצדיקים. ובכל יום אורו של אחד מהם מאיר יותר, והוא נכנס בראש ועמו ששת הצדיקים.

וכן מסופר בזוהר על מנהגו של רב המנונא סבא, שכאשר היה נכנס לסוכה היה שמח ביותר, והיה עומד על פתח סוכתו מבפנים ומברך ואומר: שבו אורחים עליונים שבו. שבו אורחי האמונה שבו. והיה מרים ידיו בשמחה ואומר: אשרי חלקנו, אשרי חלקם של ישראל שיושבים בסוכה. שכל מי שיש לו חלק בעם הקדוש ובארץ הקדושה, יושב בצל האמונה לקבל את אורם של שבעת הצדיקים שמתארחים בסוכה, לשמוח בעולם הזה ובעולם הבא (אמור ח"ג קג, ב-קד, א).

מדברי הזוהר על מי שאינו מכניס אורחים

עוד הוסיפו שם בזוהר (בתרגום ופירוש): ועם כל זה שהוא זוכה לקבל את נשמות הצדיקים, עליו להקפיד לשמח את העניים, לפי שהחלק שהיה צריך לכבד בו את שבעת הצדיקים שהזמין לסוכה שייך לעניים. ומי שיושב בצל האמונה של הסוכה ומזמין את האורחים העליונים, אורחי האמונה, ואינו נותן את חלקם לעניים, קמים הצדיקים משולחנו, משום שאין להתארח אצל קמצן, שנאמר: "אל תלחַם את לחם רע עין ואל תתאיו למטעמותיו" (משלי כג, ו ז). שהשולחן שהכין לסעודה הוא שולחן שעשה לכבוד עצמו בלבד ולא לכבוד הקב"ה, ועליו נאמר: "וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם" (מלאכי ב, ג). אוי לו לאותו אדם באותה שעה שאורחי האמונה קמים משולחנו. ואברהם אבינו, שכל ימיו היה עומד על פרשת דרכים כדי להזמין אורחים ולערוך לפניהם שולחן, רואה שזה שערך את שולחנו לא נתן לעניים את חלקם, קם ואומר: "סורו נא מעל אוהלי האנשים הרעשים האלה" (במדבר טז, כו). וכל שאר האורחים העליונים מסתלקים אחריו. ובתוך כך יצחק אבינו אומר: "ובטן רשעים תחסר" (משלי יג, כה), ויעקב אבינו אומר: "פתך אכלת תקיאנה" (שם כג, ח), ושאר הצדיקים אומרים: "כי כל שולחנות מלאו קיא צואה בלי מקום" (ישעיהו כה, ח).

שראוי להקדים ולשמח את העניים והגלמודים תחילה

עוד אמרו שם בזוהר: לא יאמר אדם, אוכל ואשבע ואשתה תחילה ומה שיישאר אתן לעניים, אלא ראשית הכול ייתן לעניים. ואם הוא נוהג כהלכה ומשמח את העניים ומשביע אותם, הקב"ה שמח עמו. ואברהם אבינו קורא עליו: "אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ" (ישעיהו נח, יד). וכן מסופר שם בזוהר באריכות שכל הצדיקים קוראים עליו פסוקים של ברכה, כל צדיק פסוק מיוחד משורש נשמתו. אשרי חלקו של האדם שזוכה לכל זה.

צריך להוסיף, שגם מי שנותן צדקה לעניים לפני החג כפי הראוי לו מקיים את המצווה, שכן הוא דואג לשתפם בשמחת החג. ואף על פי כן מצווה גדולה יותר לארח אותם בסוכה. ובדורנו יש להתחזק בזה יותר, מפני שכיום התמעטו הרעבים ללחם. אבל מאידך, התרבו העצובים והגלמודים, ומצווה גדולה לטרוח להזמינם להשתתף בשמחה.

פרגולה

שאלה: פרגולה היא מבנה עץ קבוע שמקימים בחצרות ובגינות כדי ליצור מקום מוצל לשבת תחתיו. האם עצי הפרגולה הקבועים יכולים להיחשב סכך כשר?

תשובה: יש מתירים וסוברים, שהואיל והפרגולה לא נועדה לדירה, וגם אינה ראויה לדירה, שהרי הגשם חודר דרכה, לפיכך עצי הפרגולה כשרים לסכך. אלא שנכון להוסיף לכבוד החג מעט סכך, כדי שהפרגולה לא תיחשב סוכה ישנה. ואם חמתה של הפרגולה מרובה מצילתה, צריך להוסיף עוד סכך עד שצילתה תהיה מרובה מחמתה.

לעומתם, יש מחמירים וסוברים שהואיל ומבנה הפרגולה חזק וקבוע, דין עצי הפרגולה כדין עצים שקבועים בגג הבית, שהם פסולים לסכך מהתורה. שכן היסוד העיקרי בסכך הסוכה שהוא צריך להיות ארעי, ופרגולה היא מבנה של קבע.

נראה על פי הסברה שצריך להחמיר כדעה זו. בנוסף לכך, מכיוון שמדובר בספק הנוגע לדין תורה צריך להחמיר.

לפיכך, אם רוב שטח גג הפרגולה מקורה בקרשים קבועים, יש למעט את הקרשים הקבועים, עד שרוב שטח הגג יהיה פתוח, ותהיה חמתו מרובה מצילתו. ויניחו על כל שטח הגג סכך כשר, באופן שגם בלא העצים המחוברים בפרגולה, צילתו של הסכך הכשר תהיה מרובה מחמתו, ועל ידי כך תהיה הסוכה כשרה (פניני הלכה סוכות ב, יז).

המטיילים חייבים בסוכה

מי שרוצים לצאת עם משפחתם לטיול, צריכים לתכנן את הטיול באופן כזה שיאכלו את ארוחתם בסוכה. ואם החליטו לצאת למקום שאין בו סוכה, עליהם להקפיד שלא לאכול במשך הטיול ארוחת קבע, אלא יסתפקו בפירות וירקות ומעט מזונות. ואמנם יש סוברים שמותר למי שיוצא לטיול לאכול ארוחת קבע מחוץ לסוכה, שכשם שבכל השנה מי שיוצא לטיול אינו מקפיד לאכול בתוך בית מקורה, כך גם בסוכות מי שמחליט לצאת לטיול אינו צריך להקפיד לאכול בסוכה. אולם נראה למעשה שאין להקל בזה, מפני שרק מי שנאלץ לצאת לדרכו פטור מן הסוכה. אבל מי שמחליט לצאת לטיול כדי ליהנות, מחליט בזה לבטל את עצמו מהמצווה בלי סיבה הכרחית. ולכן רק אם יקפיד לאכול ארוחות קבע בסוכה, יהיה רשאי לצאת לטיול (פניני הלכה סוכות ג, יד).

טיולים ולימוד תורה בחול המועד

ככלל נכון להקפיד שלא לאבד את הימים הקדושים של חול המועד על טיולים, כי החגים ניתנו לישראל כדי שיעסקו בהם בתורה מתוך שמחה. שבכל ימות החול אדם טרוד במלאכתו, וקשה לו להתרכז בלימוד התורה. וכך מובא בירושלמי: "אמר ר' אבא בר ממל: אילו היה מי שימנה עמי, התריתי שיהיו עושין מלאכה בחולו של מועד! כלום אסור לעשות מלאכה אלא כדי שיהיו אוכלים ושותים ושמחים ויגעים בתורה, ועכשיו אוכלים ושותים ופוחזים" (מו"ק פ"ב ה"ג).

וכאשר אדם מקדיש את המועדים להנאת עצמו, אומר עליו הקב"ה: אלה אינם מועדיי אלא מועדיכם, ועליהם נאמר: "חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עליי לטורח נלאיתי נשוא" (ישעיהו א, יד). אבל מי שמקדישים את המועדים לתורה, תפילה וסעודות של מצווה, אהובים וחביבים לפניו יתברך (של"ה מסכת סוכה נר מצוה לא).

ויש נסיעות שיש בהן מצווה, כגון מי שהולך להקביל פני רבו שאינו רגיל לפגוש אותו בכל חודש. וכן מי שנוסע לירושלים להסתופף בחצרותיה, להתקרב להר הבית ולהתפלל ליד הכותל המערבי, שזו מעין מצוות עלייה לרגל. ומי שיוצאים לנסיעות כאלה שיש בהן מצווה, אם יקשה עליהם למצוא סוכה לאכול בה, רשאים לאכול אכילת קבע מחוץ לסוכה.

ניקוי כתם מותר בחול המועד

מותר להסיר כתם על ידי מים וחומרי ניקוי בחול המועד, מפני שניקוי כתם אינו בכלל הגזירה שלא לכבס בגדים בחול המועד. אמנם כל זמן שעוד נותר בגד נקי, עדיף ללבוש אותו מאשר לנקות את הכתם, ואם יש יתרון בבגד שהוכתם מותר לנקותו כדי להמשיך ללובשו בחול המועד או בחג (פניני הלכה מועדים יא, יא).

יום החירות

עינוי הגוף והנשמה ביום הכיפורים משחרר מכבלי הגוף והחומר ומאפשר חיבור לשורש הנשמה • על הקשר בין מצוות היובל לתקיעת השופר בסיום יום הכיפורים • כדאי שנקבל על עצמנו ביום הכיפורים להוסיף ולהעמיק בלימוד התורה בשנה החדשה • יום הכיפורים הוא זמן טוב לחשוב ולהתפלל על זיווג • שתייה ואכילה לשיעורים מותרות רק לחולה שנמצא בסכנת חיים

התשובה משחררת את האדם מכבלי היצר

בימים שבית המקדש היה קיים היו בנות ירושלים יוצאות לחולל בכרמים. לכאורה יש לשאול, איך ייתכן שביום הקדוש והנורא היו מתעסקים בענייני זיווגים? אלא שהקמת משפחה בישראל קשורה לקודש הקודשים. וכפי שאמרו חכמים על איש ואישה שזכו להיות נאמנים זה לזה, שהשכינה שורה ביניהם. ועל ידי קשר זה מתגלה האחדות האלוקית בעולם

על ידי התשובה האדם משתחרר מהכבלים שהוא אחוז בהם, ונשמתו יכולה להתגלות בחופש. כי התשובה היא השאיפה לחופש וחירות אלוקיים שאין עמהם שום עבדות (אורות תשובה ה, ה; ז, ד).

בנוהג שבעולם אדם נגרר אחר יצריו הרעים, אחר התאווה והגאווה, הכעס והקנאה, העצלות והכבוד, כי הם מציעים לו סיפוקים מהירים. ומכיוון שהתחיל להימשך אחריהם, נעשה משועבד להם. ואף שבפנימיותו הוא עדיין נכסף לאמת ולטוב, קשה לו מאוד להוציא את רצונו הטוב אל הפועל, מפני שכבר התמכר לסיפוק יצריו, ונשמתו כבולה ומתייסרת בחבליה.

על ידי התשובה האדם יוצא לחירות, והוא יכול לגלות את רצונו האמיתי. נשמתו משתחררת מכבלי היצר ומתחילה להאיר את דרכו, והחיים שבו מתעצמים. זהו שאמרו חכמים: "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" (אבות ו, ב). כי התורה מדריכה את האדם בדרך האמת והטוב, שעל ידה יוכל להגשים את כל השאיפות הטובות שלו.

יום הכיפורים הוא יום החירות

לפיכך יום הכיפורים הוא גם יום החירות. אלא שכדי לזכות בחירות צריך להילחם, ולכן נצטווינו להתענות. על ידי עינוי הגוף הנשמה משתחררת מעט מכבלי הגוף והחומר, וכל השאיפות הטובות והאמיתיות שלה מתגלות. מתוך ההתקשרות העליונה הזאת אל שורש הנשמה, החטאים מתפרדים ונזרקים לעזאזל, ואנו יכולים לבחור בטוב (דרך ה' חלק ד' ח, ה).

מצוות היובל ויום הכיפורים

וכך למדנו במצוות היובל. בנוהג שבעולם מחמת העצלות והתאווה או מחמת צרות אחרות, אנשים נאלצים לעתים למכור את שדותיהם, ולעתים הם אף נאלצים למכור את עצמם לעבדות. וחס ה' עליהם ובעיקר על משפחותיהם, וקבע את מצוות היובל, שביום הכיפורים של שנת החמישים כל העבדים יוצאים לחירות וכל השדות שבים לבעליהן. שנאמר: "והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם. וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל הוא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו" (ויקרא כה, ט י).

סדר השחרור בשנת היובל

היום שקבעה התורה שבו ייצאו העבדים לחירות והשדות ישובו לבעליהן הוא יום הכיפורים. וכפי שכתב הרמב"ם: "מראש השנה ועד יום הכפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהם ולא משתעבדים לאדוניהם, ולא השדות חוזרות לבעליהם, אלא עבדים אוכלים ושותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם, כיון שהגיע יום הכפורים תקעו בית דין בשופר – נפטרו עבדים לבתיהם וחזרו שדות לבעליהן" (הל' שמיטה ויובל י, יד).

תקיעת השופר בצאת יום הכיפורים זכר ליובל

כתב רב האי גאון, שכזכר לתקיעת היובל נהגו ישראל לתקוע בשופר בצאת יום הכיפורים. ואף שיסודה של תקיעה זו במנהג בלבד, היא מבטאת את שיאו של יום הכיפורים. שביום הכיפורים ישראל זוכים לצאת מעבדות לחירות כדוגמת היובל.

החירות מהשעבוד ליצרים הרעים היא כדוגמת חירותם של העבדים שיצאו לחירות. והשבת הגוף אל הנשמה, היא כדוגמת השדה ששב אל בעליו. שבשעה שאדם נגרר אחר יצריו, הגוף מתנתק מהנשמה ומשתעבד לתאוות זרות ונותן את כוחו לזרים בעבירה. ועל ידי תשובת יום הכיפורים, הגוף חוזר אל הנשמה, לשמוח עמה בשמחה של מצווה, ולגלות את דבר ה' בעולם. ועל ידי כך האדם זוכה לחיים טובים ומבורכים.

עיקר העבודה בקודש הקודשים

יסוד התשובה נעוץ בשורש העליון ביותר, ולכן עיקר עבודת יום הכיפורים בקודש הקודשים. המקדש הוא המקום שבו מתגלים כל הערכים האלוקיים, וממנו הם שופעים לכל העולם. בהיכל שנקרא קודש מונחת המנורה שמבטאת את כל החוכמות, השולחן שמבטא את הפרנסה, מזבח הקטורת שמבטא את התפילה והכיסופים לקרבת אלוקים. למעלה מזה, בקודש הקודשים מתגלה יסוד אמונת ישראל ותורתו. ולכן בקודש הקודשים הונח ארון הברית שבו היו לוחות הברית והתורה, ומעליו שני הכרובים שמבטאים את קשר הברית והאהבה שבין הקב"ה לישראל. מקודש הקודשים נמשכים חיים לכל העולם, ועל כן מעלתו עליונה עד שכל הנכנס אליו חייב מיתה בידי שמיים, ורק הכהן הגדול היה נכנס אליו ביום הכיפורים בשם כל ישראל, כדי לקשר את כל העולם לשורשו ולהמשיך כפרה וסליחה וחיים לכל העולם.

לאחר החורבן והגלות, קדושת קודש הקודשים מתגלה בעולם על ידי תשוקתם וכיסופיהם של ישראל שיתקדש שמו של ה' על ישראל עמו, ועל ירושלים עירו, ועל ציון משכן כבודו, ועל מלכות בית דוד משיחו, ועל מכונו והיכלו, וימלוך ה' לבדו על כל מעשיו. ועל כך עיקר תפילותינו ביום הכיפורים.

התעוררות ללימוד תורה

כהמשך לעבודת יום הכיפורים בקודש הקודשים, נכון לכל איש ואישה, זקן וצעיר, שיקבלו על עצמם ביום הכיפורים לקראת השנה החדשה להוסיף ולהעמיק בלימוד התורה. במיוחד הדברים ראויים לאנשים שעוסקים ביישובו של עולם, והזמן הראוי לתוספת הלימוד הוא יום השבת. על ידי כך נזכה להמשיך הארה מקודש הקודשים לחיי המעשה. ואל יהיה הדבר קל בעינינו, כי בכך תלוי תיקון העולם וגאולתו.

הקמת משפחות קדושות בישראל

בימים שבית המקדש היה קיים, לאחר סיום עבודת הכהן הגדול בבית המקדש, היו בנות ירושלים לחולל בכרמים, ומתוך כך היו משתדכות עם בחורי ישראל. לכאורה יש לשאול, איך ייתכן שביום הצום, הקדוש והנורא, היו מתעסקים בענייני זיווגים? אלא שהקמת משפחה בישראל קשורה לקודש הקודשים. וכפי שאמרו חכמים על איש ואישה שזכו להיות נאמנים זה לזה, שהשכינה שורה ביניהם (סוטה יז, א). ועל ידי קשר זה מתגלה האחדות האלוקית בעולם, ועל כן ציווה ה' למחוק את שמו כדי לעשות שלום בין איש לאשתו (נדרים סו, ב). כיוצא בזה אמר האר"י, שמצוות "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח), שעליה אמר רבי עקיבא שהיא "כלל גדול בתורה" (ספרא שם), מתקיימת בשלמות בין בני הזוג.

יתר על כן, החיבור והאיחוד שבין בני הזוג קשור לחיבור העליון שבין הקב"ה לעם ישראל, כפי שנאמר: "ומשוש חתן על כלה ישיש עלייך אלוקייך" (ישעיהו סב, ה). ולכן שיר השירים נחשב קודש קודשים (תנחומא תצוה ה). וכן מצינו שצורת הכרובים שהונחו בקודש הקודשים על הארון הייתה כצורת איש ואישה בעת קיום מצוות עונה. ללמדנו שהקדושה אינה מצמצמת את החיים אלא מעצימה אותם. וכשפסקו ישראל לעשות רצונו של מקום, נפרדו הכרובים זה מזה והפנו את פניהם אל הבית (ב"ב צט, א).

לחשוב ולהתפלל על הזיווג

אמנם כיום אין נוהגים לעסוק ביום הכיפורים בשידוכים. אולי מפני שאיננו ראויים לכך כיום כשבית המקדש חרב. ומכל מקום, מכיוון שקדושת יום הכיפורים קשורה לקדושת המשפחה בישראל, ראוי לכל רווק ורווקה לחשוב ולהתפלל על הזיווג. פעמים רבות המידות הרעות כגאווה ותאווה, מונעות מהאדם למצוא את זיווגו הטוב. ביום הכיפורים, שבו מתגלה הנשמה הטהורה, יכול האדם להתבונן בראייה נכונה יותר על שאיפותיו בחיים ועל הזיווג המתאים לו באמת, שעִמו יוכל לקיים את התורה והמצוות, ויחד יוסיפו שמחה וחיים.

תשובת ותפילת הנשואים

גם בני זוג נשואים צריכים לשוב בתשובה ביום הכיפורים על כל מה שלא אהבו ושימחו זה את זה כראוי, ולהתפלל שיזכו להתאחד באהבה ושמחה, ותשרה השכינה ביניהם, ויזכו לגדל בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוות.

שתייה ואכילה לשיעורים אסורה מהתורה

טעות נפוצה בין רופאים וחולים, שסבורים שההצעה לשתות לשיעורים היא מעין דרך ביניים שמתאימה לחולים שהצום אינו עלול לסכן את חייהם. אולם האמת שגם שתייה כלשהי אסורה מהתורה, ואסור למי שאין סכנה נשקפת לחייו לשתות לשיעורים.

אלא העניין הוא שכאשר חולה מסוכן צריך לאכול ולשתות ביום הכיפורים, לדעת הרמב"ן, עדיף שיאכל וישתה לשיעורים, כדי להפחית במקצת בחומרת האיסור (שהאוכל ושותה במזיד פחות מכשיעור, אף שעבר באיסור תורה, אינו חייב חטאת וכרת). ואף שרובם המכריע של הראשונים לא הזכירו הדרכה זו, מפני שלדעתם חולה מסוכן רשאי לשתות ולאכול לכתחילה ללא שום הגבלה, וכן כתבו למעשה כמה מגדולי האחרונים (נצי"ב, אור שמח ועוד), מכל מקום כתב השולחן ערוך (תריח, ז ח), שלכתחילה כשאין בכך קושי, עדיף שהחולה המסוכן ישתה ויאכל לשיעורים.

מעוברות ומיניקות חייבות בצום

מעוברות ומיניקות חייבות לצום ביום הכיפורים (פסחים נד, ב; שו"ע תריז, א). ואפילו בתשעה באב מעוברות ומיניקות חייבות לצום, קל וחומר ביום הכיפורים שחיובו מהתורה. אמנם כאשר נשקפת סכנה לחייה או לחיי עוברה צריכה לשתות ולאכול.

בליעת תרופות ביום הכיפורים

מותר לחולה שמצטער מחמת מחלתו לבלוע ביום הכיפורים גלולות ‏לרפואתו. ובתנאי שאין בגלולות הללו טעם טוב, ויקפיד לבלוע אותן ‏בלא מים. ומי שאינו יכול לבלוע אותן בלא מים, יערב במים טיפת ‏סבון שתפגום מאוד את טעמם, ובעזרת מים אלו יבלע את ‏הגלולה. ‏

וכן מותר למי שהצום גורם לו צער רב, לבלוע גלולות כדי ‏להקל מצערו. וכן מותר למי שסובל מכאבי ראש עזים בגלל ‏חסרון הקפה, ליטול גלולות שיש בהן קפאין או גלולות להפגת ‏כאבי ראש.

וכן מי שיודע שהצום עלול לגרום לו להתפרצות כאבים, כדוגמת הסובל ממיגרנה, רשאי להקדים וליטול גלולות כדי למנוע ‏התפרצות של כאבים.

טור שבועי בעיתון בשבע מאת הרב אליעזר מלמד